Endüstri 4.0 için Bağlantı – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Endüstri 4.0 için Bağlantı – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

17 Haziran 2022 Endüstri 4.0 Avantajlar Endüstri 4.0 Bileşenler Endüstri 4.0 tanımı 0
Spektral Analiz

Endüstri 4.0 için Bağlantı

Bu bölümde, insan, makine ve sistem yeteneklerinin artırılmasına odaklanan bir bağlantı teknolojisi görünümü tanıtıyoruz. İlgili endüstri ve üretim kullanım durumları ve ilgili ağ gereksinimlerine genel bir bakış sunuyoruz ve hem yerel bağlantı hem de geniş alan bağlantısı için ağ mimarisini özetliyoruz.

Önerilen kablosuz ağ çözümleri, hücresel bağlantının özelliklerini ve yeteneklerini kullanırken mevcut en iyi anlayışa dayanmaktadır. Hücresel teknoloji platformu performansı, 5G ve LTE gibi 3. Nesil Ortaklık Projesi standartlarıyla ilgilidir. Son olarak, endüstriler için tam entegre bir bağlantı çözümünün nasıl oluşturulacağına dair bir vizyon sunulmaktadır.

Bağlantı Teknolojisi Görünümü

İnsan zekasını artırmak için makinelerin kullanımındaki hızlı gelişmeler, insanların robotlar ve akıllı ajanlarla giderek daha fazla etkileşime girdiği yeni bir gerçeklik yaratıyor. İnsan becerilerini gerçek zamanlı olarak dünyanın her yerinde bulunan diğer insanlara ve makinelere aktarma yeteneği, büyük verimlilik kazanımları sağlama potansiyeline sahiptir. Kendi kendine öğrenme yeteneklerine sahip makinelerin otonom çalışması, sürekli performans ve kalite iyileştirmelerinin ek avantajını sunar.

İnsanlar ve makineler arasındaki iletişim, kişilerarası etkileşimle karşılaştırılabilir olduğu noktaya kadar daha doğal hale gelecektir. Becerilerin İnterneti tabanlı sistemler, kullanıcının yakınında algılama, işleme ve çalıştırma yeteneklerine sahip çeşitli cihazların etkileşimi ile karakterize edilir.

Siber-fiziksel bir sistem, modeller modeli, modeller arasındaki dinamik etkileşim ve deterministik iletişimin birleşimiyle oluşturulan kendi kendini organize eden bir uzman sistemdir. Bir siber-fiziksel sistem, insanların anlayabileceği ve buna göre hareket edebileceği kısa ve anlaşılır bir sistem genel bakışı sunar. Bu sistemler için ana zorluk, farklı karmaşıklık seviyelerine sahip birçok birlikte çalışan fiziksel sistem için ağ bağlantılı hesaplama kaynaklarının düzenlenmesidir.

Siber-fiziksel sisteme bir örnek, mekanik sistemlerin, robotların, hammaddelerin ve ürünlerin iletişim kurduğu ve etkileşime girdiği akıllı bir fabrikadır. Bu etkileşim, makine zekasının tüm tesis seviyelerinde operasyonların izlenmesini ve kontrolünü gerçekleştirmesini sağlar.

Hızla artan veri hacimlerinin öngörülebilir gelecekte de devam edeceğine inanmak için iyi nedenler var. Yeni zorlu kullanım durumlarını desteklemek için, belirleyici ultra düşük gecikme süresine sahip ultra güvenilir bağlantıya ihtiyaç duyulacaktır.

Geleceğin bağlantı platformu, insanlar ve makineler arasında gerçekten sezgisel etkileşimler sağlıyor. Bir dizi akıllı ağ uygulaması ve özelliği, ister insan ister makine olsun, kullanıcılardan karmaşıklığı gizlemenin anahtarıdır. Geleceğin kablosuz erişim ağı, herkes ve her şey için her yerde ve her zaman veri paylaşımını sağlayan genel bir bağlantı platformu haline geliyor.

Teknoloji Platformlarının Yakınsaması

Dördüncü Sanayi Devrimi, seri üretimden kitlesel özelleştirmeye doğru bir adım atıyor. Bu, operasyonel teknoloji (OT), bilgi teknolojisi (BT) ve iletişim teknolojisi (CT) içindeki en son yeteneklerin birleşmesi ile başlar.

Şu anda otomatikleştirilmiş fabrikalar, atölye, OT ve en üst kat, BT arasında net bir ayrım olan hiyerarşik bir tasarıma dayanmaktadır. İlginç gözlem, aynı zamanda, 5G, bulut tabanlı teknolojiler ve Endüstri 4.0 gibi düşük ve öngörülebilir gecikme süresine sahip bağlantı çözümlerinin ortaya çıkması ve bu yakınsamayı mümkün kılmasıdır.

Belirli bir endüstrinin ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin yeterince anlaşıldığından emin olmak için ilgili tüm endüstri tarafları ve standardizasyon kuruluşları arasında yakın işbirliği gereklidir. Bu aynı zamanda ilgili teknolojilerin ve düzenleyici ve ticari yönlerin değerlendirilmesini de içerir.

Endüstriyel ağlar için iletişim pazarına şu anda OT alanındaki sabit erişim teknolojileri hakimdir (>%95). Bu, Fieldbus ve tescilli Endüstriyel Ethernet çözümlerinden oluşan büyük ölçüde parçalanmış bir pazardır. Parçalanma, her bir teknoloji alanındaki uyumsuz lehçelerden de kaynaklanmaktadır.


Endüstri 4.0 tanımı
Endüstri 4.0 teknolojileri Nelerdir
Endüstri 4.0 örnekleri
türkiye’de endüstri 4.0 örnekleri
Endüstri 4.0 Bileşenleri
Endüstri 4.0 ne zaman Başladı
Endüstri 4.0 İlkeleri
Endüstri 4.0 Avantajları


Şu anda geliştirilmekte olan bir özellik, deterministik gecikme gereksinimlerini destekleyen Ethernet standardının uzantısı olarak Zamana Duyarlı Ağ İletişimidir (TSN). Kablosuz çözümler, bugün kurulu tabanın yalnızca küçük bir kısmıdır; esas olarak, iletişim gereksinimlerinin çok zorlu olmadığı kablosuz olarak bağlanan sensörler için bir rol oynarlar.

Fabrikalarda kablosuz bağlantıdan yararlanmanın kısa vadeli bir faydası, ya pratik olmadıkları için ya da maliyeti düşürmek için kablo miktarını azaltmaktır. Ayrıca, hareket eden robotlar ve otomatik yönlendirmeli araçlar veya üretim sürecinde hareket eden ürünleri takip etme gibi sabit bağlantı yoluyla çözülemeyen kullanım durumları da desteklenebilir. Ek olarak, artan bir kat planı yerleşim esnekliği ve fabrika ekipmanının daha kolay dağıtımı sağlanabilir.

Ayrıca, endüstriyel otomasyonu desteklemek için önemli ölçüde artan sayıda cihaz, robot ve sensör görmesi bekleniyor. Kablosuz bağlantı, birçok farklı cihaz türünü yerleştirmek, iletişim kurmak ve izlemek için esnek ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Endüstriler için Bağlantı Çözümleri

Gelişmiş bağlantı çözümleri, endüstrilerin evrimini ve onların kritik öneme sahip endüstriyel faaliyetlerini ve ayrıca daha az kritik iletişim gereksinimlerini desteklemek için anahtardır. Gelişen teknoloji araçlarından bazıları ve uygulamaları dijital ikizler, akıllı çalışma alanları, akıllı robotlar ve sanal asistanlardır. Uygulama teknolojilerine örnek olarak sanal ve artırılmış gerçeklik, veri artırma, eklemeli üretim ve IoT platformları verilebilir.

Bu nedenle, bağlantı platformunun çeşitli bağlantılı sensörler, makineler, ekipman ve insan operatörlerin entegrasyonunu ele alması gerekecektir. Yerel bağlantı kilit rol oynayacak ve kullanım durumlarının çoğu, ultra güvenilir düşük gecikmeli iletişim (URLLC), konumlandırma ve hem ağ altyapısının hem de endüstriyel cihazların yaşam döngüsü yönetimi gibi yetenekler gerektirecektir.

Entegrasyonun diğer yönleri, işletmeleri tedarik zinciri boyunca birbirine bağlamanın yanı sıra, kestirimci bakım gibi işlevleri desteklemek için ürün ve sistemlerin yaşam döngüsü yönetimini (LCM) izlemektir. İşletmeleri bölgesel, ulusal veya küresel ölçekte birbirine bağlamak, hızlı, güvenilir ve güvenli bağlantıya sahip geniş bir alan bağlantı platformu gerektirecektir.

Hem yerel bağlantı çözümü hem de geniş alan bağlantı çözümü için ortak olan, ağ erişiminin, kimliklerin, güvenlik kimlik bilgilerinin ve endüstriyel cihazların, endüstriyel sensörlerin ve ağ altyapısının algoritmalarının ele alınmasıdır.

Sahadaki cihazlar için bağlanabilirliğin devreye alınması ve çalıştırılması, üretim kurulumu, tedarik ve sahada bakım gibi aşamaları kapsayan bir yaşam döngüsü yönetimi yaklaşımı gerektirir. Endüstriyel cihazların ve sensörlerin çok sayıda kullanılması, 10 yılı aşkın bir süredir hizmette olması (endüstri sektörüne bağlı) ve (harici) bakım personeli için her zaman erişilebilir olmaması bekleniyor.

Cihazların yanı sıra endüstriler, uygulamalardan ve bunlarla ilgili verilerden ağ genelinde yararlanacak ve dağıtacaktır. Uygulamalar, güvenlik ve gecikme gereksinimlerinin yanı sıra özerk yerel operasyon gibi çeşitli amaçlar için giderek daha fazla dağıtılmış bir şekilde dağıtılacaktır. Bağlantı düğümleri, uç bilgi işlemi desteklemelidir. Hem ağ uygulamasını hem de endüstriyel uygulama iş yüklerini otomatik olarak dağıtma ve düzenleme yeteneği, gelecekteki bir ağ çözümünün ayrılmaz bir parçası olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir