Endüstri 4.0 Bileşenleri – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Endüstri 4.0 Bileşenleri – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

27 Haziran 2022 Endüstri 4.0 prensiplerinden Endüstri 4.0 teknolojileri Nelerdir Endüstri 4.0 Uygulamaları 0
Ağ Analizi – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Bulut Bilişim

Bulut bilişimin ana konsepti, farklı adlandırılsa da 1961 yılına kadar uzanır. O yıl, MIT Centennial’de “savunduğum türden bilgisayarlar geleceğin bilgisayarları haline geldi, o zaman bilgi işlem bir gün olabilir” dedi. telefon sisteminin bir kamu hizmeti olması gibi bir kamu hizmeti olarak organize edilmiştir. Bilgisayar hizmeti, yeni ve önemli bir endüstrinin temeli olabilir.”

O zaman tanıtılan ilk terim, kullandığın kadar öde modeliyle halka açık olarak kullanılabilen isteğe bağlı bir bilgisayar hizmetine atıfta bulunan fayda hesaplamasıydı. 1990’ların sonundan önce, Salesforce.com kuruluşa ilk uzaktan sağlanan hizmeti sundu. 1990’ların sonlarına doğru konsept farklı bir yön almaya başladı.

Ana odak, paket anahtarlamalı heterojen ağlarda veri dağıtım yöntemlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir soyutlama katmanı sunmaktı. 2002 yılında Amazon.com, Amazon Web Services (AWS) platformunu tanıttı. O zamanlar platform, uzaktan sağlanan bilgi işlem kaynakları ve depolama sağlıyordu.

Ticari anlamda, bulut bilişim terimi, Amazon’un Elastic Compute Cloud (EC2) hizmetlerini başlattığı 2006 yılında ortaya çıktı. Hizmet modeli, işletmelerin uygulamalarını çalıştırabilecekleri esnek bilgi işlem işlem gücü ve depolamayı “kiralama” temeline dayanıyordu. O yılın ilerleyen saatlerinde Google, Google Apps sağlamaya da başladı.

Bulut bilişim, NIST tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: hızlı bir şekilde oluşturulabilen, paylaşılan bir yapılandırılabilir bilgi işlem kaynakları havuzuna (örneğin, ağlar, sunucular, depolama, uygulamalar ve hizmetler) her yerde, uygun, isteğe bağlı ağ erişimi sağlayan bir model minimum yönetim çabası veya hizmet sağlayıcı etkileşimi ile sağlanır ve yayınlanır.

En basit anlamıyla, bulut bilişim, elektrik veya musluk suyu hizmetleri fikrine benzer şekilde, müşterilerin kullanım başına ücretlendirildiği bilgi işlem kaynağının dinamik olarak sağlanmasıdır.

Endüstri 4.0 Bileşenleri

Gubán ve Kovács (2017) ve Zezulka et Industry 4.0’a göre, dijitalleştirme ve basit teknik-ekonomik ağların entegrasyonu, bunları karmaşık ağlara dönüştürme, ürün ve hizmet dijitalleştirme ve yeni pazar modellerinin uygulanması ve entegrasyonu dahil olmak üzere birbirine bağlı üç veya daha fazla faktörü bütünleştirir.

Üçü, Endüstri 4.0’ın bileşenleri olarak genelleştirilen farklı teknolojiler ve kavramlardan oluşur. Zezulka et al. Endüstri 4.0 bileşenlerinin ya Referans Mimari Modeli Endüstri 4.0 (RAMI 4.0) ya da Endüstri 4.0 Bileşenleri modellerine dayandığını öne sürdü.

RAMI 4.0 modeli, teknik-ekonomik özelliklerin ara bağlantısının üç boyutlu bir kavramsallaştırmasını sunar. Genel olarak RAMI 4.0, Industry 4.0’ın iş, işlevsel, bilgi, iletişim, entegrasyon ve geliştirme ve bakım veya kullanım türünün varlık katmanlarından oluştuğunu ve üretim örneğini iyileştirmeyi amaçladığını belirtir. Böyle bir sistem aynı zamanda dünyanın geri kalanıyla bağlantıyı, kurumsal operasyonları ve beklentileri, iş birimlerini ve istasyonları ve cihazların kontrolünü de dikkate alır.

Ancak RAMI 4.0 modelinde tanımlanan unsurlar, büyük veri, Akıllı Fabrika, Siber-Fiziksel Üretim Sistemleri (CPPS’ler) ve IoT teknolojileri ve kavramları olarak kategorize edilebilir. Üç ana bileşen dahil olmak üzere Endüstri 4.0 bileşenlerinin genel bir görselleştirmesi gösterilmektedir. Platform genellikle üretim süreçlerini otomatikleştirmeyi amaçlasa da, dört faktör Endüstri 4.0’ın temel rollerini ve olası iş uygulamalarını açıklar.


Endüstri 4.0 teknolojileri Nelerdir
Endüstri 4.0 prensibi
Endüstri 4.0 örnekleri
Endüstri 4.0 Nedir
Endüstri 4.0 özellikleri
Endüstri 4.0 prensiplerinden
Endüstri 4.0 İlkeleri
Endüstri 4.0 Uygulamaları


Buna göre, büyük veriyle ilgili teknolojiler, Endüstri 4.0 kavramlarının üç temel işlevi ve farklı uygulamaları arasında arayüz görevi görür. Büyük veri, iş ortamının içinden ve dışından üretilen verileri kapsar ve bir teknoloji olarak, iş zekasına yönelik makine öğrenimi ve diğer veri analitiği tekniklerinin yanı sıra dolandırıcılık faaliyetlerine karşı güvenlik önlemlerini içerebilir.

CPPS, insanlar ve cihazlar bağlamında tüm siber hesaplama teknikleri ve iletişim teknolojilerine odaklandığı için büyük veri analitiğinin de aktif bir parçası olabilir. CPPS, sonuçları yorumlamak ve izlemek için komutları yürüten hesaplama, ağ araçları ve teknolojileri ve fiziksel süreçleri bütünleştirir.

Endüstri 4.0’ın bir bileşeni olarak Akıllı Fabrika kavramı, fabrika içindeki IoT ara bağlantılarından ve bunun sonucunda ortaya çıkan ağ uygulaması ve süreç hizalamalarından kaynaklanmaktadır. Bir Akıllı Fabrikanın birkaç CPPS’den oluştuğunu belirtmek zorunludur ve Akıllı Fabrikanın çok sayıda saldırı yüzeyi sunduğunu da belirtmek önemlidir. Bir saldırı yüzeyi, bir saldırıya maruz kalabilecek bir sistemin alanı olarak tanımlanabilir.

Akıllı Fabrika kavramı, endüstriyel cihazların ve süreçlerin, üretim veya üretim görevlerinin otomasyonunu destekleyecek şekilde bağlanması ve entegrasyonu etrafında döner. Akıllı Fabrika, üretim maliyetlerini düşüren, ürün yaşam döngüsünü kısaltan ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine öncelik veren bilgisayarla bütünleşik işletme, üretim ve otomasyon tekniklerinin gelişen teknolojilerine dayalı üretim sistemlerinin yeniden yapılandırılması ile ilişkilidir.

Akıllı Fabrikanın pazar sınırlarını göz ardı ettiğini ve bu nedenle üretim sistemleri için yeni yapılar geliştirmek için İnternet tabanlı teknolojilerden yararlandığını belirtmek çok önemlidir. Yeni üretim sistemlerinin ve yapılarının, tüm süreçlerin ve alt sistemlerin zorunlu bir otomasyon katmanıyla uyarlanabilir ve dağıtılabilir olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Öte yandan, bir önceki bölümde açıklandığı gibi büyük veri kavramı, platform üzerinden veri toplayan ve depolayan sensörler ve cihazlarla yakın ilişki içindedir. Yeni Endüstri 4.0 teknolojileri, sensörlerin yanı sıra, diğer deneysel temelli endüstriler arasında sağlık sektöründe veri toplamak için kullanılabilecek artırılmış gerçeklik (AR) cihazları ve giyilebilir cihazlardaki gelişmeleri içermektedir.

Ancak büyük verinin en dikkat çekici uygulama alanı, veri analitiği ve iş zekası ve dolandırıcılık tespitindeki özel uygulamalarıdır. Büyük veri analitiği, dolandırıcılık tespiti ve önleme çabaları için kritik olmanın yanı sıra süreç keşfine ve ürün yaşam döngüsü iyileştirmesine de katkıda bulunabilir.

Platformdaki insan-teknoloji etkileşimi ile ilgili olarak, CPPS, bir sonraki bölümde gösterildiği gibi, iş süreçleri ile fiziksel ve mekanik sistemler arasındaki fiziksel etkileşimi hesaba katar. CPPS, kablosuz kontrol sistemlerinin, üretim hatlarını kontrol eden sensörler ve akıllı sistemlerle entegrasyonunu içerdiğinden, muhtemelen yeni üretim çağının temelidir.

Genel olarak, sibernetik sistemler, aktüatör birimlerinin yanı sıra uygulanan sensörleri ve mantık birimlerini hesaba katan CPPS öğeleridir. CPPS, geri besleme döngüsü etkileşimlerini ve süreç izlemeyi içeren kontrol mekanizmalarıyla yerleşik bilgi işlem yetenekleri ve iletişim araçlarını kullanarak fiziksel dünya ile etkileşime girer.

Fiziksel verileri yakalayan ve sinyallere dönüştüren sensör teknolojilerini içerdiği için CPPS’nin büyük verilerin toplanması ve depolanmasında hayati bir rol oynadığını belirtmek zorunludur. İdeal olarak, CPPS entegre bilgisayarlar, ağlar ve fiziksel sistemlerden oluşur. CPPS kategorisine girmeyen cihazların geri kalanı IoT’nin bir parçası olarak kabul edilir.

Akıllı Fabrikada IoT kavramı, cihazlar ağ sunucularının konumundan bağımsız olarak kilometre taşı başarılarının gerçek zamanlı takibini desteklediğinden, kalite kontrol, üretim verimliliği, çıktı ve üretim hızı ile ilgili uygulamaları teşvik eder.

Akıllı bir fabrika ortamında IoT’nin önemi, insan temelli yaklaşımların aksine otomatik karar verme yaklaşımlarına dayalı süreçlerin gerçek zamanlı değerlendirilmesini desteklemeyi içerir. Ancak, IoT’nin bu tür otomasyonları desteklemesi için geçmiş verilere ihtiyaç vardır. Bu, fabrikanın tam otomasyonundan önce veri toplama modunda çalışmayı içerebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir