Ekonometri Ödev, Proje Hazırlatma ve Makale, Tez Yazdırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ekonometri Ödev, Proje Hazırlatma ve Makale, Tez Yazdırma

22 Ağustos 2019 Ekonometri Analiz Hazırlatma Ekonometri Analiz Yaptırma Ekonometri Ödev Hazırlatma Ekonometri Ödev Yaptırma Ekonometri Proje Hazırlatma Ekonometri Tez Hazırlatma Ekonometri Tez Yaptırma Matlab Ödev Yaptırma Matlab Proje Yaptırma Ödevcim Online Proje Hazırlatma ve Makale 0
Ekonometri Ödev, Proje Hazırlatma ve Makale, Tez Yazdırma

 

Hemen ödevinizi yaptırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Hemen tezinizi yazdırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Hemen makalenizi yaptırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Hemen projenizi yaptırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Ödev Nedir?

Ekonometri Nedir?

Yapılan incelemeler sonucu elde edilmiş olan, ekonomik verilerin/girdilerin; matematik, istatistik ve bilgisayar teknolojisinin birleşimi aracılığı ile ekonomik ilişkilerin analitik ve sentezlenmiş bir halde değerlendirilmesi, bu veriler arasındaki bağlantıyı inceleyen bilim dalına verilen genel kavram ekonometri olarak adlandırılır.  

Daha kısa bir şekilde ifade etmek gerekirse, “ekonomik verilerin analizleri sonucu uygun bir dille amprik sonuçlar şekilde ifade etmeye yarayan bilim dalı.” Lisans programı çerçevesinde eğitim verilirken kullanılan bir kaynakta ekonometriyi: “dağlarca verinin arasından basit ilişkileri çıkarmak için titizlikle araştırmak” olarak açıklamıştır. “Ekonometri” tabiri ilk kez Pawel Ciompa tarafından 1910 yılında ortaya atılmıştır. Bugün kullanılan haline gelmesini ise Ragnar Frisch sağlamıştır. Günümüzde teknolojinin gelişimi ile artmakta olan güçlü bilgisayar yazılımların varlığı ile ekonometrik analizlerin gücü ve kullanım alanları da artmış bulunmaktadır.

Kelime anlamı olarak incelendiği takdirde  “ekonomik ölçüm” anlamına gelmektedir. Matematiksel İktisat, İstatistik ve Ekonomi Teorisi’nin bir sentezi halinde oluşmuş bulunmaktadır. Ekonomik teorilerinizin amprik analizlerle incelenmesini ve sınanmasını mümkün kılmaya yarar. 

Üniversitelerde Ekonometri Bölümü

Ekonometri bölümü, TM yani eşit ağırlık puan türünden öğrenci alımı yapmakta olan 4 yıllık lisans programı içeren bir bölümüdür. Bölümde eğitim programı süresince sayısal ağırlıklı dersler verilmektedir. Başta matematik olmak üzere, iktisat, istatistik ve muhasebe gibi çeşitli sayısal derslerin yanı sıra, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlke ve İnkilapları ile Hukukun Temel Kavramları dersler üzerine de eğitim verilmektedir. Yabancı dil eğitimi ise, genelde temel İngilizce olarak verilmektedir. Ancak bazı eğitim kurumlarınca İnglizce olarak okutulan bu bölümde 1 yıllık hazırlık programı dahilinde eğitim süreci 5 yıla çıkmaktadır.

   • Ekonometri Programının Amacı Nedir?

İktisat kanunlarının ve kuramlarının niceliksel olarak ortaya konması, incelenmesi ve çeşitli iktisat sorunlarının sayısal olarak değerlendirilmesi, uygun kararların alınması, analiz ve sentez çalışmalarının yürütülmesi gibi konularda eğitim vererek bu branş üzerinde etkili çalışmalar yapabilecek bireyler yetiştirmektir..

   • Ekonometri Bölümü Neden Kuruldu?

Ekonomi, o kadar karmaşık ve incelenmesi zor bir  bir bilimdir ki, alanında uzmanlaşmış uzun yıllardır sektörde olan muhasebeciler, uzun yıllardır tecrübe edilmiş iktisatçılar bile, bazen ekonomik verileri değerlendirmede/incelemede, analiz etmede ve yorumlamada yetersiz kalarak başarısız olmaktadır. Ekonometri, işte bu noktada devreye girmektedir. Çalışanlara yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir bölüm olarak devreye girmektedir. Yıllardır sektörde olup bu işin piri denilen iktisatçıların ve muhasebecilerin  bile açıklamakta zorlandığı ekonomik olayları, girdileri kısaca tüm sayısal verileri etkili şekilde kullanıp analiz eder ve ölçümler yapar gerektiği takdirde en uygun programlar yardımıyla uygulamalı olarak ifade edilir.

   • Ekonometri Lisans Programında Okutulan Başlıca Dersler Nelerdir?

Ekonometri programında eğitim süresi genel olarak 4 yıldır. Yabancı dillerde eğitim veren kurumlarda ise bbu süre yabancı dil hazırlıkla birlikte 5 yıla çıkmaktadır. Bu programda okutulan derslerde ağırlık olarak matematik temelli dersler üzerinde durulur. Daha çok iktisadi konulara, uygulamalı olarak da matematik, istatistik ve bilgisayar işletme sistemleri konularına ağırlık verilir.

    • Yöneylem Araştırması I
    • Yöneylem Araştırması II
    • Uluslararası İktisat Teorisi
    • Uluslararası İktisat Teorisi
    • Para Banka
    • Ekonomik Göstergeler
    • Kalkınma İktisadı
    • Dinamik Analiz
    • Kalkınma İktisadı
    • Çok Değişkenli İstatiksel Analiz
    • Varyans Analizi ve Deney Tasarı
    • İktisat Tarihi
    • Kamu Maliyesi
    • Karar Verme ve Oyun teorisi
    • Mesleki Yabancı Dil 
    • STK Ekonomisi
    • Uygulamalı Ekonometri I
    • Uygulamalı ekonometri II
    • Uygulamalı yöneylem Araştırması
    • Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları
    • Zaman Serileri Analizi
    • Ekonometrik Modeller
    • Türkiye Ekonomisi
    • İktisat Politikası
    • Simülasyon Teknikleri
    • Güncel Ekonomik Sorunlar
    • Parametre Dışı İstatistik
    • Finansal Tablolar Analizi
    • Ulus.Sivil Toplum Kuruluşları
    • Finansal Ekonometri
    • Kamu Ekonomisi
   • Ekonometri Bölümü Okumak İçin Bir Öğrencide Bulunması Gereken Nitelikler Nelerdir?
    • Analiz yapma ve sonuçları değerlendirme yeteneği olan
    • Veri sonuçları arasında ilişki kurabilen,
    • sayısal düşünme yeteneği yüksek,
    • sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan,
    • sosyal olaylara ilgili ve bunlara ek olarak 
    • disiplinli çalışmaya alışkın bireylerin bu bölümü tercih etmesi daha uygun olur. Bu niteliklere sahip kimseler ekonometri bölümü üzerinde başarılı kariyer imkanlarına sahip olabilirler ve sağlıklı iş imkanları elde edebilirler.
   • Ekonometri Bölümünü Okuyanların Çalışma Alanları Nelerdir? 

İktisat, işletme ve muhasebe gibi diğer İİBF mezunları ile aynı sahalarda iş bulma imkanına sahiptirler. Başarılı bir şekilde eğitimini tamamlamış olan bir ekonometri mezunu, bankalarda, sigorta şirketlerinde, lojistik firmalarında, Türkiye İstatistik Kurumu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı gibi farklı kamu kurumlarında ve özel sektörde faaliyetlerini sürdüren özel sektör destekli firmaların finansal departmanlarında çalışabilir. Ancak son yıllarda devlet tarafından yapılan atamalar kaldırılmıştır yani devlette yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanlarının önü kapanmış bulunmaktadır.

   • Ekonometri Bölümünden Mezun Olanlara Verilen Unvanlar Nelerdir?

Eğitim hayatınız süresince sizlere ekonometrist, ekonometrisyen ya da ekonomi mühendisliği gibi sıfatlarla unvan yakıştırmaları yapılsa da kimse size mezun olduğunuz zaman ya da bir işe girdiğinizde ekonometrist demez… Öncelikle kendinizi buna hazırlayın. Gelelim ne unvan alacağınıza… Bir şirkette ya da kurumda işe başladığınız takdirde aşağıda yer alan  pozisyonlarda yer alabilirsiniz. 

     • Raporlama Uzmanı
     • Veri Analizi Uzmanı
     • Talep Planlama Uzmanı
     • Risk Analizi Uzmanı
     • CRM Danışmanı
     • Veri Madencisi
     • Süreç iyileştirme Uzmanı
     • Tedarik Zinciri Uzmanı
     • Fiyatlandırma Uzmanı
     • Kapasite Planlama Uzmanı
     • Araştırma Uzmanı
     • İş Analizi Uzmanı

Ekonometri Tez Konuları Nelerdir?

Konu seçimi sizlere bırakıldıysa aşağıda yer alan konulardan birini tercih edebilirsiniz ya da kendi istekleriniz doğrultusunda yni konu belirleyebilirsiniz..

   • İktisat Tarihi,
   • Türkiye Ekonomisi,
   • Finansal Ekonomi,
   • İktisadi Kalkınma Ve Büyüme,
   • Maliye Politikası,
   • Vergi Hukuku,
   • Pazarlamaya Giriş,
   • Envanter Bilanço,
   • İşletme Yönetimi,
   • İşletme Finansı,

Ancak konu seçimi yoksa yani ödeviniz öncesinden belirlenmiş olan bir konu üzerineyse o zaman yeni bir çalışma planı ve kaynak arşivi düzeniyle program hazırlanır.

Ekonometrik Analiz Nedir?

Ekonometrik analizler, ekonomik veriler ve iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilerek analiz edilmesi için kullanılan istatistiksel teknikler ve veri girişlerinin sentezidir. Ekonometrik analizler çoğunlukla iktisat alanında kullanılmaktadır ancak maddi/ekonomik gücün çok derinden ilişkilendirildiği mühendislik, sağlık veya medikal gibi çeşitli alanlarda da kullanılmaktadır.

Güvenilir bir ekonometrik analiz yapabilmek için istatistiksel yöntemlere hakim olmak durum ve koşullar açısından önemlidir ancak bunun yanı sıra teorik olarak iktisat bilgisine de sahip olmak gerekmektedir. Bu durum yapılan ekonometrik analizin güvenilirliğini arttıracaktır. Ekonometrik analizlerin çeşitleri vardır, bunlardan en çok bilineni İleri Ekonometrik analizlerdir. İleri Ekonometrik analizlerde kendi aralarında üç temel kısımda incelenebilir, bunlar;

   • Yatay Kesit Veri Analizleri
   • Zaman Serisi Analizleri
   • Panel Veri Analizleridir.

Ekonometrik Analiz Yöntemleri Nelerdir?

   • Yatay Kesit Veri Analizleri: Tek bir zaman sabiti noktasında farklı değişkenlerin incelenmesi prensibine göre oluşturulmuş bir analiz sistemidir.
    • EKK regresyonu
    • Logit, Probit model tahminleri
    • Multinomial Logit model tahmini
    • Sıralı Logit ve Genelleştirilmiş Sıralı Logit model tahminleri
    • Kovaryans analizi (Ancova model tahmini)
    • Manova model tahmini
    • Tam sayılı modeller (Poisson ve Negatif Binom regresyonları, Eşik regresyon, Sonlu karışık model tahminleri)
    • Kantil regresyon tahminleri
   • Zaman Serisi Analizleri: Seçilmiş olan belirli değişkenlerin, belli bir zaman aralığı üzerinde yer alan değerlerini ve bu değerlerin farklı değişkenler için birbirleriyle kıyaslanıp karşılaştırılması durumuna göre oluşturulmuş bir mantık sistemine dayanmaktadır.
    • Üstel düzleştirme yöntemleri
    • Birim kök testleri
    • Yapısal kırılmalı birim kök testleri (Tek, çift ve çok kırılmalı testler)
    • ARIMA model tahminleri
    • VAR model tahmini
    • Eşbütünleşme analizleri (Engle-Granger, Johansen, ARDL ve kırılmalı eşbütünleşme analizleri)
    • Kısa ve uzun dönem nedensellik analizleri
    • Asimetrik nedensellik analizleri
    • Mevsimsel birim kök ve mevsimsel hata düzeltme modeli tahmini
   • Panel Veri Analizi: Zaman serileri ve yatay kesit verilerinin birlikte kullanılması durumunda ortaya çıkan yeni analiz yöntemi Paralel veri analiz yöntemi olarak adlandırılır.
    • Sabit (FE), rassal (RE) etkiler ve havuzlanmış EKK tahmincileri
    • Tahminci seçim kriterleri ve tanı testleri
    • Dinamik panel veri analizleri
    • Panel birim kök testleri (yatay kesit bağımlılığı olan ve olmayan paneller için testler, birinci ve ikinci kuşak testler)
    • Kırılmalı panel birim kök testleri
    • Panel eş bütünleşme analizi (FMOLS, DOLS ve Panel ARDL yöntemleri)

Ekonometrik Modelleme, Veri Analizi, Bulgular ve Sonuç Yazımı

Ekonometrik Modelleme: 

Ekonomik teoriler ve verilerden elde edilen bulgularla ekonometrik modeller oluşturulmuştur. Bu sayede parametreler arasındaki ilişkiler, korelasyonlar ve varyansların belirlenmesi sağlanır. Sıklıkla kullanılan ekonometrik modeller:

   • Regresyon modelleri,
   • çoklu regresyon modelleri,
   • girdi/çıktı modelleri,
   • CGE modelleri,
   • Overlapping Generations modelleri,
   • Makroekonomik modelleri,
   • mikro simulasyon modelleri,
   • optimizasyon modelleri ve bölgesel modellerdir.

Hızla gelişen teknoloji sebebiyle bir çok yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yazılımlar arasında en çok tercih edilenleri eviews ve matlab programıdır. Bu programlar finansal çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Veri Analizi: 

Ödevleriniz hazırlanılırken en çok dikkat edilen hususlardan biri veri toplama aşamasıdır. Araştırmacı tarafından veriler toplarken öncelikle belli başlı kaynaklara başvurulmaktadır. Ödevcim ailesinin geniş araştırma/kaynak arşivinde belirlenen konuda veya o konuya benzer konularda daha önceleri yapılmış araştırma raporları, veri analiz incelemeleri, kitap, makale gazete ve broşürleri gibi önemli belgeler kullanılacak genel kaynaklar olarak bir araya toplanır. Bu kaynaklar başka araştırmacılar/akademisyenler ve bilim adamları tarafından yapılmış bilimsel çalışmalardan meydana gelmektedir yani hepsi profesyonel ve işinde uzman kişiler tarafından hazırlanmışlardır. Bunun dışında Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Uluslararası Rapor yayınlayan kuruluşlarda istatistiki veri sağlamaktadır.

Ücretli Danışmanlık Hizmeti

    • Fiyat Teklifi

Eğitim dereceniz (lisans, yüksek lisans ya da doktora gibi) ve istediğiniz standartlar doğrultusunda ödevcim ailesi bünyesinde yer alan danışmanlarımız tarafından sizlere uygun bir fiyat teklifi yapılır. Fiyat teklifini değerlendirdiğiniz ve kabul ettiğiniz takd,rde bir sonraki aşama olan ödev hazırlık/planlama/tasarım sürecine geçilir.

    • Ödev / Proje Hazırlanma Süreci

Danışmanlarımızla iletişim kurduğunuz takdirde sizler için uygun bir fiyat teklifinde bulunurlar. Siz ödeviniz hakkındaki detayları bizlere anlattığınız zaman ise ödevleriniz için uygun bir takvim hazırlanır. Aşama aşama planlanmış olan ödev hazırlama sürecinde ise her bir aşama da kaydedilmiş olan gelişmeler hakkında sizlere bilgilendirme yapılır. Profesyonel bir kadrodan oluşan ödev hazırlama, araştırma yapma, analiz ve değerlendirme ekiplerince ödeviniz hazırlanan plana göre bir işlem sırasına alınır ve işinde uzman tecrübeli kişiler tarafından en kısa sürede ve en kaliteli şekilde ödeviniz hazırlanmış bulunmaktadır. Her aşamada sizlere bilgi verildiği için eksik gördüğünüz hususlarda olaya müdahale edebilme şansınız vardır. Yani ödev yönetim kontrolü sizin elinizde olacak. Profesyonel ekip arkadaşlarımızla birlikte bu süreci  en kolay şekilde atlatmış olacaksınız.

    • Kullanılan Programlar Nelerdir?

Eğitim sistemi gün geçtikçe değişmeye başladı. Yeni bir form kazandırılmaya çalışılan sistemde uygulama ve bilgisayar teknolojilerinin önem kazanması üzerine yazılım kullanımları da artmış bulunmaktadır. Özellikle son zamanlarda istatistik ve ekonometri derslerinde yazılım kullanımı ve uygulamalı ödevler önem kazanmaya başladı. Pek çok proje ve ödevinin yazılım çıktıları yani uygulamaya dökülmüş halleri ile birlikte teslim edilmesi istenmektedir. Eğitim süreciniz boyunca hangi yazılım programını kullanıyor iseniz biz ödevcim ailesi sizler için o yazılımı kullanarak projelerinizi o yazılım programına uyarlıyoruz ardından da detaylı çıktılar ile hem sizlerin hem de eğitimcilerinizin anlayacağı şekilde sizlere teslime hazır bir ödev sunuyoruz. Kullandığımız programların en yaygın olanlarını sizlere sunacak olursak

    • SPSS
    • STATA
    • MATLAB
    • MS EXCEL

 

   • SPSS  nedir?

SPSS, İngilizce açılım  olarak Statistical Package for the Social Sciences tasvir edilirken Türkçesi Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı olarak çevrilebilir ve Sosyal Bilimler başta olmak üzere Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri gibi çeşitli alanlarında, ayrıca kurum ve kuruluşlar tarafından Pazar araştırması yapmak amacıyla da ekonomide de sıklıkla kullanılmakta olan bir bilgisayar programıdır. Program Windows ve Mac işletim sistemli bilgisayarlarda çalışmaktadır ve Microsoft Excell programına benzer bir görünüme sahip olmakla beraber MS EXCEL den bir tık daha zor ve Avrupa standartlarında kullanımı daha yaygın bir programdır. .

     • Spss Programı Ne İşe Yarar?

SPSS programı genellikle anket analizleri başta olmak üzere sağlık bilimleri ve fen bilimleri gibi alanlarda elde edilmiş olan bazı ölçümlerin analiz edilmesi, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi için kullanılır. Verilerin sayısal olarak dağılımlarının ( adet/sayı olarak) belirlenerek frekans analizinin çıkarımında kullanılır. Elde edilen verilere ilişkin ortalama, standart sapma, mod, medyan gibi değerler hesaplanırken  ise diğer çeşitli istatistiklerden faydalanılmaktadır  (genellikle en çok tercih edilen istatistikler tanımlayıcı istatistiklerdir). Frekans analizi ile kullanılan bu istatistikler temel analizler olup kolaylıkla yapılabilmektedir.

     • Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Noktalar Nelerdir?

SPSS analizlerinin yapımında dikkat edilmeyen ve düşülen en büyük hata geleneksel yaklaşımları kullanmaktır. Başka bir tabirle “ ben böyle gördüm” ya da “benim hocam böyle yapmış, ben de o yüzden böyle yapıyorum” ifadesi geleneksel bir yaklaşımdır. Analizlerde önemli olan kimin ne şekilde ya da hangi türde  analiz yaptığı değil, kriterlerin sağlanıp sağlanamadığıdır. SPSS programında hangi analizlerin kullanılacağı ve hangi değerlendirme çeşitlerinin kullanılacağı çalışmaya yani anket uygulaması, laboratuvar ya da saha testlerine başlamadan önce planlanmalı ve doğru işlenmiş bir çalışma prosesi için çalışma sırasında bu doğrultuda hareket edilmelidir. Çalışma sonrasında hangi analizlerin yapılacağın hangi değerlendirme tiplerinin kullanılacağını kararlaştırmaya çalışmak oldukça riskli bir durumdur ve yapılan bütün ölçümlerin boşa gitmesine neden olabilecek nitelikte hata çıkarma oranı yüksek bir durumdur.

   • SPSS Nasıl İndirilir?

Programın kendi orijinal satıcısı tarafından öğrencilerin akademik çalışmaları için hazırlanmış olan ve öğrencilerin kullanımına sunulan sürümünü indirmek için tıklayınız.

Profesyonel proje hazırlama kadrosuyla ödevcim ailesi SPSS çıkışlı uygulama ödevlerinizi yapmaya hazır. Yapmanız gereken tek şey bizlerle iletişim kurmak…

   • STATA  nedir?

Türkçe anlamları düşünüldüğü takdirde Stata; 

   • Fiil olarak kullanımı halinde; “belirtmek, ifade etmek, söylemek, açıklamak, bildirmek, belirlemek, saptamak, bilgi vermek“,
   • İsim olarak kullanımı halinde; “devlet, eyalet, durum, hal, alem, şart, koşul, evre, mevki, konum, görkem, kitabın en güzel baskısı“,
   • Sıfat olarak kullanımı halinde; “devlete ait, resmi, tek kişilik, özel, devlet, eyalet” gibi çeşitli anlamlara gelmektedir.

Program olarak düşünüldüğünde ise işler değişik bir boyuta taşınır. Stata, MS Excel programı ile birlikte çalışabilen ve analiz yapmaya, analizleri değerlendirmeye yarayan bir programdır. Application stata ve  Session stata olmak üzere iki farklı opsiyonu vardır ancak Application stata ve Session stata oldukça birbirlerine benzerdir. Aralarındaki fark ise şudur, session state kullanıcının ziyareti süresince ilgili değişkenleri ve dataları saklayabilirken Application state ise değişkenleri ve nesneleri aynı anda uygulamanın tüm kullanıcıları tarafından paylaşıma sunar. Böylelikle tüm kullanıcıların ortak olarak kullanmış olduğu bir uygulamada dataları saklamak Application stata de zor bir hal alır.  Bu durum için en ideal durumu barındıran opsiyon application stata’tir.

   • STATA Nasıl İndirilir?

Programın kendi orijinal satıcısı tarafından öğrencilerin akademik çalışmaları için hazırlanmış olan ve öğrencilerin kullanımına sunulan sürümünü indirmek için tıklayınız.

Profesyonel proje hazırlama kadrosuyla ödevcim ailesi, STATA çıkışlı uygulama ödevlerinizi yapmaya hazır. Yapmanız gereken tek şey bizlerle iletişim kurmak…

   • MATLAB  nedİr?

MATLAB, genel anlamda yani çoğunlukla pozitif bilimler ve mühendislik dallarında kullanılmakta olan güncel bir bilgisayar programı olarak bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin işletimi altında olan MathWorks adlı bir firma tarafından geliştirilmiş olan MATLAB, çok paradigmalı sayısal hesaplama yazılımı ve dördüncü nesil bir programlama dilidir. Kullanımı ise gün geçtikte yaygınlaşmaktadır. 

* Dördüncü nesil programlama dili: Kullanımı bir çok programa nazaran daha kolay, diğerlerinden daha az kod yazarak yönergeler, hazır halde bulunan şablonlar ve çeşitli sihirbazlar sayesinde belirli ihtiyaçlarda uzmanlaşmış pratik çözümler geliştirmeye yönelik programlama gruplarına verilen genel addır. 

      • MATLAB İLE NELER YAPILIR?
   • Kullanıcıya, matris işlemleri, fonksiyon ve veri çizme, algoritma geliştirme, kullanıcı arayüzü oluşturmanın yanında C, C++ ve Java gibi diğer dillerde yazılmış programlarla birlikte çalışma imkanı sağlar.
      • Matlab Nasıl İndirilir?

Programın kendi orijinal satıcısı tarafından öğrencilerin akademik çalışmaları için hazırlanmış olan ve öğrencilerin kullanımına sunulan sürümünü indirmek için tıklayınız.

Profesyonel proje hazırlama kadrosuyla ödevcim ailesi MATLAB çıkışlı uygulama ödevlerinizi yapmaya hazır. Yapmanız gereken tek şey bizlerle iletişim kurmak…

   • MS EXCEL  nedir?

Microsoft Excel’in elektronik bir tablo oluşturma programıdır. Bu programda, sayılar, tarihler, rakamlar matematik kuralları, formüllerini ve hesaplamaları yapan ana unsurlardır. Matematikten çok az anlasanız bile. Microsoft Excel kullanabilirsiniz.

      • Excel ile Neler Yapılabilir?
   • Formüller yardımı ile hesaplamalar yapmak
   • Formül oluşturmak
   • Makrolar ile formüller hızlandırılabilir işler tek tıkla halledilebilir.
   • Bağımsız tablolar oluşturmak
   • Seriler oluşturmak
   • Veri tabanı olarak kullanma
   • Veritabanları içinde arama yapmak
   • Metin yazmak
   • Matematik işlemleri yapmak
   • Resim eklemek
   • Export ve import yapmak
   • Logaritmik işlemler yapmak
   • Bulut bilişim entegrasyonu yapmak
   • Veri yönetimi ve veri kalitesini koruyabilmek
   • Otomatik raporlama, rapor çağırma
   • Veri madenciliği
   • “Excel to Web” veri girişi sağlamak
      • MS Excel Nasıl İndirilir?

Programın kendi orijinal satıcısı tarafından öğrencilerin akademik çalışmaları için hazırlanmış olan ve öğrencilerin kullanımına sunulan sürümünü indirmek için tıklayınız.

Profesyonel proje hazırlama kadrosuyla ödevcim ailesi EXCEL çıkışlı uygulama ödevlerinizi yapmaya hazır. Yapmanız gereken tek şey bizlerle iletişim kurmak…

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

   • Uzman Kadro 

Uzun yıllardır analiz desteği veren ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan bir akademik kadro oluşturmuş bulunmaktayız. Kadromuz siz değerli müşterilerimize  en profesyonel hizmeti verebilecek isimlerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra yazılım programlarına da hakim olan ve belli başlı programları bilen tecrübeli isimler tarafından hazırlanan kusursuz ödevlerinizde hata oranı sıfır olacak! Ödevcim ailesi tarafından tercih edilen programlar; Eviews, SPSS, STATA, AMOS, LİSREL gibi belli başlı paket programlar halinde sıralanabilir.

   • Uygun Fiyat

Ödevcim ailesi olarak bu sektörde yer alan bir çok kurum ve kuruluşun aksine öğrenci bütçesini sarsmayacak bir fiyat skalası belirlemiş bulunmaktayız. Lisans, yüksek lisans, doktora olarak gruplara ayırabileceğimiz eğitim sürecinizde size verilen ödev proje ya da makale hazırlama gibi durumların zorluk seviyesi de değişiklik göstermektedir. Bu durumda ödevleriniz için istediğiniz kriterleri bize en sağlıklı şekilde aktarmanız gerekmektedir; konusunu, işlenme şeklini,  kullanılacak olan dili, varsa eğer uygulama alanlarını, yazılım kullanılacaksa hangi program dilinin kullanılması gerektiğini, analizler yapılacaksa değerlendirmelerin hangi analiz metoduna göre yapılması gerektiğini danışmanlarımıza detaylı bir şekilde anlatmanız gerekmekte. Yukarıda yer alan detaylara göre ödevinizin hazırlanma fiyatı da değişiklik gösterecektir. Ödevcim ailesi olarak size en uygun fiyat teklifini çıkaracağımızın garantisini veriyoruz.

   • %100 Müşteri Memnuniyeti 

Bizler için güvenilirlik, gizlilik  ve müşteri memnuniyeti en öncelikli faktörler arasında yer almaktadır. Sizlerin memnuniyeti en ön planda tutulmaktadır. Bunun garantisini vermekteyiz. Ödevinizin hazırlanma sürecinde sürekli olarak sizinle irtibat halinde olmaktayız yani kat edilen her aşamada size bilgilendirme yapılmaktadır. Aklınıza yatamayan ya da sizin ödev planınıza uymayan bir adımda hemen müdahale edebilme şansına sahipsiniz. Bu süreçte sizlerin istekleri ve arzuları doğrultusunda aşama aşama hazırlanan ödevleriniz için memnuniyetsizlik payı kalmamakta. Yani kısaca %100 müşteri memnuniyeti…

   • Gizlilik ve Garanti

Sizler için Ödevcim ailesi tarafından hazırlanan ödev ve projelerde dikkat önceliği bulunan bir diğer husus ise gizlilik ve garanti durumudur. Hazırlamış olduğumuz ödev ve projelerin kalitesi değerlendirme aşamasındaki orijinalliği konusunda ödevcim ailesi olarak garanti vermekteyiz. Lisans çalışmalarınızın yanı sıra  yüksek lisans ve doktora gibi ileri akademik seviyedeki çalışmalarınız için de bizlerden profesyonel yardım alabilirsiniz. Ödevcim ailesi olarak size her çeşit profesyonel hizmet vermekteyiz. Akademik formata uygun bir şekilde analiz, sentez, yazılım ve değerlendirme  hizmeti vermekteyiz.

 

Hemen ödevinizi yaptırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Hemen tezinizi yazdırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Hemen makalenizi yaptırmak için, tıklayıp formu doldurun…

Hemen projenizi yaptırmak için, tıklayıp formu doldurun…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir