E-Ticaret ve Yerel İşletmeler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

E-Ticaret ve Yerel İşletmeler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

10 Ağustos 2022 E-ticaret Modelleri E-ticaret siteleri e-ticaret.gov.tr duyurular 0
Teknoloji Döngüleri  – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

E-Ticaret Üzerindeki Ekonomik Etkiler

Önemli ekonomik büyüme vaadi, elektronik ticareti birçok kamu ve özel sektör gündeminde üst sıralara yerleştiriyor. 1995’te temelde sıfırdan başlayarak, 2003-05’te 1 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyordu. Öte yandan, firma, sektör ve toplam düzeyinde ekonomilerin yapısı ve işleyişi üzerinde önemli etkileri olabilir.

Bu değişikliklerin etkileri çeşitlidir ve fiyatları, ticaretin bileşimini, işgücü piyasalarını ve vergi gelirlerini etkilemesi muhtemeldir. Politika çerçevelerini ve kurumları bu değişikliklere uyarlamak ve e-ticaretin tüm potansiyel faydalarının elde edilmesini sağlamak, yapısal politika için bir dizi zorluk yaratacaktır. Bu bölüm, bu sorunlara genel bir bakış sağlar.

İşletmelerin Organizasyonel Değişiklikleri

E-ticaret, hizmetlerin sunumuna ilişkin mevcut mekanizmaların geliştirilmesinden tüm mekanizmanın ve hizmetlerin doğasının dönüştürülmesine kadar çeşitli şekillerde ve değişen derecelerde yönetişim sürecini etkileyebilir.

Oynanan rol şunlar olabilir:

1. Daha önce insanlar tarafından yapılan sıkıcı görevlerin otomasyonu açısından tamamen teknik,
2. Daha katılımcı ve her şeyi kapsayan karar alma ve uygulama süreçlerini kolaylaştırmak/desteklemek,
3. Bu hizmetleri sunmak için yeni hizmetler ve yeni mekanizmalar içeren tamamen yenilikçi bir role.

E-ticaret, bir yandan artan katılım, içerme ve entegrasyona, diğer yandan artan marjinalleşme, yalnızlık ve bilgi ve iletişimden dışlanmaya yol açabilir. Gelişen e-ticaret teknolojileri nedeniyle tüm işletmeler hem iç hem de dış değişimlerle karşı karşıyadır.

İşletmelerin kendilerini pazarda nasıl konumlandırdıklarını ve başkalarıyla işbirliği yapma biçimlerini etkilerler. Bu yeni teknolojilerin üretim ve çalışma konularında organizasyon içi değişiklikler için sonuçları vardır. Modern BİT’lerin uygulanması, rekabet gücü açısından ortaklarla ve eş zamanlı olarak iç ve dış işletme organizasyonlarıyla iş ilişkileri üzerinde etkiler yaratır.

Herhangi bir kuruluş için, bir e-ticaret stratejisinin benimsenmesi, genellikle, değer zincirinin yeniden tanımlanmasını ve uygulanan yeni bilgi sistemlerine uyum sağlamak ve bunlardan yararlanmak için dahili işlevleri ve süreçleri yeniden tasarlamayı gerektirir. Bilginin kuruluş genelinde akış biçimindeki çarpıcı değişiklikler, tüm değer zincirini derinden etkiler.

Bir işletmenin tek tek işlevlerinin öneminde bir kayma gözlemlemektir. Değer, üretimden ürün geliştirme, satın alma, satış ve pazarlama ile satış sonrası hizmetlerin sağlanmasına doğru kaymaktadır. Bunlar aynı zamanda e-ticaret çözümlerinin şirketlerin değer zincirleri boyunca ortaklarla işbirliği yeteneklerini artırmada hayati bir rol oynayacağı alanlardır.

İşbirliği güdüleri, maliyet ve risk azaltma, bilgi transferi veya sadece piyasaya sürme süresinin kısaltılması olabilir. Ne yazık ki, maliyetler hala ticari faaliyetler için ana teşvik ve hatta ticari faaliyetleri kapatma nedenidir. Daha düşük ücretler nedeniyle azalan harcamalar, pazarlama, araştırma ve geliştirme vb. alanlarda doğrudan kullanılabilir. İşbirliği içinde, işletmeler ortağın daha iyi maliyet konumundan yararlanabilir veya ölçek ekonomilerini kullanabilir.

Elektronik işbirliği ve BT destekli üretimin yeni olanakları sayesinde, yeni BİT teknolojilerinin tanıtılmasıyla verimliliğin nispeten artması bekleniyor. BİT teknolojileri iş süreçlerinin önemli bir parçası haline geliyor ve yeni pazar kümelenmelerinde rekabetçi kalmak için vazgeçilmez hale geldi.

Pazara sunma süresini kısaltmak, en iyi fiyatla en iyi teklifi ve kişinin işi için en uygun ortakları bulmak için gereklidirler. Verimlilik, çıktı ve girdi arasındaki ilişkidir. Optimizasyona ek olarak katma değer olarak görülmelidir.

Rekabetin temel unsurlarını, yani yenilik, maliyet, kalite ve teslimatı ele alan toplam bir kavramdır. Bu nedenle, ürünlerin/hizmetlerin katma değerli içeriğinin arttırılması veya üretimin birim maliyetinin düşürülmesi veya her ikisinin bir kombinasyonu ile verimlilik artışı sağlanabilir.


E-ticaret Nedir
e-ticaret.gov.tr duyurular
E-ticaret Nedir makale
E-ticaret siteleri
E-ticaret Türleri
E-ticaret Modelleri
Trendyol e-ticaret
E-ticaret Giriş


E-Ticaret ve Yerel İşletmeler

Whitten ve Steinfield, elektronik ticaretin büyüdükçe, herhangi bir yerel toplulukta geleneksel işletmelerle rekabeti artıracak önemli bir sosyo-ekonomik yan etki yaratacağını gösteriyor. Çalışmaları, yerel işletmelerin elektronik ticaretin sağladığı verimliliklerden hem yerel seçmenlerine daha iyi hizmet etmede hem de uzak pazarlara ulaşmada kazanç sağlayabileceğini gösteriyor.

Genel olarak yerel tüccarlar, çeşitli nedenlerle elektronik ticaretten tam olarak yararlanmaya hazır değildir ve bu nedenle, bundan kazanç görmeleri olası değildir. Uzak Web tabanlı işletmeler, yerel fiziksel işletmelere göre çeşitli avantajlara sahiptir. Bu avantajlar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Daha geniş bir potansiyel pazara erişim; daha düşük batık maliyetleri çünkü her pazarda bir bina veya kiralık alan gerekli değildir ve bunlar daha az envanterle veya hiç envanter olmadan çalışabilir; daha geniş bir müşteri tabanından kaynaklanan daha iyi ölçek ekonomileri ve bunun sonucunda girdilerde hacim indirimleri; perakende dağıtım değer zincirindeki birçok aracıyı atlama yeteneği nedeniyle daha düşük maliyetler; daha iyi hizmet ve daha düşük işçilik maliyetlerine yol açan daha yüksek derecede işlem otomasyonu ve neredeyse gerçek zamanlı olabilen fiyat ayarlamaları ve ayrıca ürün karışımı ve pazarlama yaklaşımındaki değişiklikler yoluyla pazardaki değişikliklere hızla yanıt verme yeteneği sunar.

Bu ekonomiler, potansiyel olarak Web tabanlı perakendecilerin, önceden çok az rekabetle karşılaşan veya hiç rekabet etmeyen yerel perakendecilerin fiyatlarını kolayca düşürmelerini sağlayabilir. İşlem maliyeti teorisini kullanarak, elektronik ticaretin yerel perakendeciler, özellikle de diğer kaynaklardan kolayca elde edilebilen ve kolayca taşınabilen ürünler sunanlar için yeni rekabet anlamına geldiği sonucuna varılabilir.

Elektronik Ticaretin Topluluk Düzeyindeki Etkileri

E-ticaretin bireysel düzeyde yerel alıcıların daha fazla değer kazanması ve tedarikçilere daha fazla erişim sağlaması konusunda birçok olumlu etkisi vardır. Ancak, toplu topluluk düzeyindeki sonuçlar yerel sakinler için istenmeyen olabilir.

Elektronik ticaretin topluluk düzeyindeki sosyal maliyetlerinden bazıları şunlardır: özellikle nispeten vasıfsız alanlarda dijital ekonomide hızla ortadan kalkmakta olan iş kayıpları; daha yüksek fiyatlarla bile bazı kolaylıklar sağlayan yerel alışveriş seçeneklerinin kaybı; Butiklerin veya topluluk görünümünün ve yaşam kalitesini artıran diğer işletmelerin kaybı nedeniyle yerel topluluğun çekiciliğinin azalması ve ticaretten elde edilen vergi gelirinin azalması, bu da topluluk yaşamını iyileştiren devlet hizmetlerini finanse etme kabiliyetinde bir azalmaya neden olur.

Açıkçası, tüm topluluklar eşit olarak etkilenmeyecektir. Hatta bazıları elektronik ticaretin işlerde, vergi gelirlerinde ve hizmet düzeylerinde önemli bir büyümeye yol açtığını görebilir. Daha büyük topluluklar çeşitli nedenlerle daha az savunmasız olabilir. Daha rekabetçi yerel işletmeleri olabilir ve daha büyük nüfusları, iş dünyasındaki herhangi bir kaybın etkilerini daha az fark edilir hale getirebilir.

Web konusunda daha bilinçli tüketicilere sahip üniversite kasabaları gibi topluluk kültürü bir rol oynayabilir. Örneğin, yerel ekonominin doğası, firmaların yüksek teknolojiye karşı ağır sanayiye karşı turizm gibi hizmetlerdeki yaygınlığı da Web ticaretinin göreceli çekiciliğini ve yerel işletmelerin kırılganlığını etkileyebilir.

Bir topluluğun coğrafi olarak tecrit edilmiş olması, yakındaki işletmelerin sürüş mesafesinde mevcudiyetini ve bunun sonucunda yerel firmaların Web rekabetine maruz kaldıklarında ortaya çıkan rekabet gücünü etkileyen bir faktör olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir