Düzenli İç Hesaplama – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Düzenli İç Hesaplama – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

12 Nisan 2023 excel iç verim oranı hesaplama. IRR hesaplama Excel 0
Düşük İletkenlikler

Düzenli İç Hesaplama

Bir denklik ilişkisinin ∼ düzenli içi, ∼’nin en kaba düzenli iyileştirmesidir. ∼ ile başlayarak, tüm eşdeğer köşeler eşdeğer komşuluklara sahip olana kadar, her birinde şu anda eşdeğer olmayan komşuluklara sahip eşdeğer köşelerin bölündüğü bir dizi iyileştirme adımıyla hesaplanabilir. Böyle bir hesaplama örneği için. Bu hesaplamanın çalışma süresi, büyük ölçüde bu iyileştirme adımlarının nasıl organize edildiğine bağlıdır.

Bu bölümde, normal iç mekanın hesaplanması için iki algoritma sunuyoruz. CATREGE, sosyal ağ literatüründe en çok bilinen algoritmadır. O(n3) zamanında çalışır.

İlişkisel en kaba bölme problemi için, esas olarak normal iç hesaplamaya eşdeğer olan karmaşık bir algoritma sundu. Algoritmaları O(m log n) zamanda çalışır ve bisimülasyon literatüründe iyi bilinir.

Önerilen CATREGE’de, bir grafiğin maksimum düzenli denkliğini hesaplamak için bir algoritma olarak veya daha genel olarak bir denklik ilişkisinin düzenli içini hesaplamak için. CATREGE, O(n3) içinde çalışır.

Üst düzey bir görünümde CATREGE şu şekilde ilerler:

– CATREGE, her ayrıntılandırma adımında, başlangıçta tüm bölüme (veya alternatif olarak isteğe bağlı bir giriş bölümüne) ayarlanmış geçerli bir P bölümü tutar.
– Her iyileştirme adımında, her eşdeğer köşe çifti (w.r.t. P) için komşuluklarının eşdeğer (w.r.t. P) olup olmadığını test eder. Eğer öyleyse, o zaman bu köşeler eşdeğer kalır, aksi halde bu iyileştirme adımından sonra eşdeğer olmazlar.
– Herhangi bir değişiklik olmazsa algoritma sonlandırılır.
Her iyileştirme adımında (sonuncusu hariç) denklik sınıflarının sayısı en az bir arttığından, iyileştirme adımlarının sayısı n ile sınırlıdır. Bir iyileştirme adımının çalışma süresi O(n2) cinsindendir.

İlişkisel En Kaba Bölünme Problemi

Notasyonu grafik bağlamına çevirsek de bu bölüm alıntıdır. Problem tanımı. İLİŞKİLİ EN KABA BÖLÜNME SORUNU (RCPP) girdi olarak bir (yönlendirilmiş) G = (V,E) grafiğine ve V tepe kümesinin bir P bölümüne sahiptir.

BiraltkümeS⊆V içinE(S):={v∈V; ∃u∈SsuchthatuEy}ve E−1(S) := {u ∈ V ; ∃v ∈ S öyle ki uEy}. B ⊆ V ve S ⊆ V olmak üzere iki alt küme için, B ⊆ E−1(S) veya B ∩ E−1(S) = ∅ ise B, S’ye göre kararlı olarak adlandırılır. P, V’nin bir bölümü ise, tüm blokları SP’ye göre kararlıysa P’ye S’ye göre kararlı denir. P, kendi bloklarının her birine göre kararlıysa P’ye kararlı denir.

RCPP, ilk bölüm P için en kaba kararlı ayrıntılandırmayı bulma sorunudur. Rol atamaları dilinde bu koşul, r1 ve r2 gibi her iki rol için tepe noktası olmadığı veya r1’e atanan tüm köşelerin bir r2 atanan bir tepe noktasına giden kenardır.

O(m log n) zamanında ve O(m + n) uzayında çalıştırma algoritması. Özellikle seyrek grafikler için bu, CATREGE’ye göre önemli bir gelişmedir.

Paige ve Tarjan, sınırlı sayıda ilişkiyi ele almak için algoritmalarını genelleştirmenin mümkün olduğuna zaten işaret ettiler. Bu genelleme, asimptotik olarak aynı çalışma süresini verecek şekilde gerçekleştirilebilir.

Bunu yaptıktan sonra, normal interio’yu elde etmek için E ve ET’ye göre en kaba kararlı iyileştirmeyi hesaplamak için algoritmayı uygulayabilirsiniz.


IRR hesaplama
IRR hesaplama Excel
excel iç verim oranı hesaplama.
Net Bugünkü Değer hesaplama Excel
Kredi iç verim oranı hesaplama
Kredi IRR Nedir
İç KARLILIK oranı
İç KARLILIK oranı HESAPLAMA


Bölme İşlevi

Algoritma, ilkel bir iyileştirme işlemi kullanır. V’nin her Q bölümü ve S ⊆ V altkümesi için, Bölünmüş(S,Q), Q’nun her B bloğunu B ∩ E−1(S) ̸= ∅ ve B\E− olacak şekilde değiştirerek elde edilen Q’nun iyileştirmesi olsun. 

Bölünmüş(S, Q) ̸= Q ise S’ye Q’nun bir ayırıcısı deriz. Q’nun S’ye göre ancak ve ancak S’nin Q’nun bir ayırıcısı olması durumunda kararsız olduğuna dikkat edin. Bölmenin aşağıdaki özelliklerini ve kararlılığın sonuçlarını not ediyoruz. S ve Q, V’nin iki altkümesi olsun ve P ve R, V’nin iki bölümü olsun. Aşağıdaki temel özellikler kanıt olmadan belirtilmiştir.

1. Kararlılık, iyileştirme altında miras alınır; yani, eğer R, P’nin geliştirilmiş haliyse ve P bir S kümesine göre kararlıysa, o zaman R de öyledir.
2. İstikrar birlik altında miras alınır; yani, iki kümeye göre kararlı olan bir bölme, bunların birleşimine göre de kararlıdır.
3. Bölme işlevi, ikinci bağımsız değişkeninde monotondur; yani, P, R’nin geliştirilmiş haliyse, Bölünmüş(S,P), Bölünmüş(S,R)’nin geliştirilmiş halidir.
4. Bölme işlevi, P’nin en kaba inceltilmesinin hem S hem de Q’ya göre kararlı olması anlamında değişmeli.

Temel Algoritma

Sorun için saf bir algoritma tanımlayarak başlıyoruz. Algoritma, başlangıçta P olan ve en kaba kararlı iyileştirme olana kadar rafine edilen bir Q bölümünü korur. Algoritma, Q kararlı olana kadar aşağıdaki adımı tekrar etmekten oluşur.

Kararlılık iyileştirme altında kalıtsal olduğundan, belirli bir S kümesi algoritmada yalnızca bir kez ayırıcı olarak kullanılabilir. Ayırıcıların birleşiminde kararlılık miras alındığından, kümeler ayırıcı olarak kullanıldıktan sonra bunların birleşimi ayırıcı olarak kullanılamaz. Özellikle kararlı bir bölüm, bloklarının herhangi bir alt kümesinin birleşimine göre kararlıdır.

Algoritma, P’nin herhangi bir istikrarlı iyileştirmesinin aynı zamanda mevcut Q bölümünün bir iyileştirmesi olduğu değişmezini korur.

Arıtma adımlarının sayısı üzerinde tümevarım yoluyla yapılır. Önlem başlangıçta tanım gereği doğrudur. Bir ayırıcı S kullanarak Q bölümünü iyileştiren bir iyileştirme adımından önce doğru olduğunu varsayalım. R, P’nin herhangi bir kararlı iyileştirmesi olsun. R’nin bloklarının birleşimidir. Dolayısıyla R, S’ye göre kararlıdır. Bölünmüş monoton olduğu için, R = Bölünmüş(S, R), Bölünmüş(S, Q)’nun geliştirilmiş halidir.

Adım sayısına ilişkin iddia, blok sayısının 1 ile n arasında olmasından kaynaklanmaktadır. Daha fazla iyileştirme adımı mümkün olmadığında, Q kararlıdır ve herhangi bir kararlı iyileştirme, Q’nun bir iyileştirmesidir. Bundan, Q’nun benzersiz en kaba kararlı iyileştirme olduğu sonucu çıkar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir