Disiplinlerarasılık – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Disiplinlerarasılık – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

8 Temmuz 2022 Disiplinler arası nasıl yazılır Disiplinlerarası çalışma ne demek Disiplinlerarası yaklaşım örnek 0
Takas Dosyaları

Disiplinlerarasılık

Yüksek düzeyde işbirliğine dayalı alanlar olarak sunulan Endüstri 4.0, bilimsel ve teknolojik yakınsama ilkelerini entegre etme ihtiyacı nedeniyle, muhtemelen önemli ekonomik gelişmelerle birlikte gerçek bir uygulama hedefine (teleoloji) yönelik disiplinlerarasılığın özellikle ilginç bir gözlem alanı sunar.

Bu temelde, disiplinler arası ve işletmeler arası ittifaklar, ortak bir iletişim dili öğrendikten sonra, bugün aralarında nedensel bir ilişki tanımlayıp tanımlayamayacağımızı bilmeden bu umut verici alanları keşfetmenin en iyi yolları üzerinde düşünmeyi mümkün kılmalıdır. 

Aslında, farklı disiplinlerden ve geçmişlerden farklı ortakların istişareleri, Endüstri 4.0 kavramının temelini oluşturan gelişmekte olan alanların boyutunu, karmaşıklığını ve gerilimlerini ortaya koyan çeşitli akımlarla ifade edilmelidir. Bu, normal olarak, oldukça heterojen aktörler arasında “işbirliği” zorluklarıyla sonuçlanır, ancak zorlukların başka bir yerde ortaya çıkıp çıkmadığını incelemek için kendimize araçlar verirsek, bunun üstesinden gelinebilir.

Disiplinlerarası çalışmanın bilimsel ve teknolojik kalitesinin tanınmasının tek yolu, nihayet, onu disiplinler olduğu kadar çok versiyona çevirmek ve her disiplinin literatürü ve araştırması ile ilgili olarak her seferinde perspektife koymak olabilir. 

Yaratıcı olsa bile, bunun ortalama hatta vasat bir mükemmellik arayışı olmadığını kanıtlamak esastır çünkü disiplinlerarasılık genellikle “keyfi düşünce bölünmelerinin” üstesinden gelmenin bir aracı ve basit yan yana koymanın ötesine geçen bir süreç olarak görülür. Disiplin bakış açısı: ortak bir nesne etrafında belirli disiplinler ve meslekler arasında işbirliği ve entegrasyonun uygulanması, bilginin birlikte üretilmesi amacıyla yapılır.

Başka bir deyişle, disiplinlerarasılık, rasyonel insanlar tarafından bilinçli ve kontrollü bir girişimin arzu edilen sonucu olarak tanımlanabilir, ancak ters etkileri vardır: anlama, karıştırma, farklı zamansallıkların yönetimi, yöntemler, sağlam bir değişim dili öğrenme vb. idealize edilmiş karakter, bu tür bir tanım son derece kısıtlayıcı bir görüşe yol açmıyor mu?

Bunu başarmak için araçlardan ziyade sonuca odaklanarak ve özellikle bu disiplin çevirilerini uygularken, bu tür bir endişeye adapte olmuş hiçbir personel olmadığı için girişimin tehlikeye atılması riski yok mu? Bu kararlar nadir mi?

Bir yandan, insan davranışının istenmeyen sonuçlarını ve farklı aktörlerin uygulamaları ve stratejileri arasında bir araya gelmenin etkilerini hafife aldığımızı ve diğer yandan, araştırmacılar ve araştırmacılar arasındaki gerçek işbirliği ve değiş tokuş gerçeğini görmezden geldiğimizi düşünebiliriz. teknisyenler (yönetmesi gereken kendi kariyerleri olan) ve hatta “müşteriler”. Disiplinlerarasılık, disiplinlerarası siloların üstesinden gelmek için etkili diyalog ve ortak çabalara dayanması anlamında muhtemelen sadece “aktif” olmakla kalmaz, aynı zamanda disiplin araştırmalarının istenmeyen ve belki de az algılanan bir ürünü, bir “teminat” ama aynı zamanda gerçek bir meyvedir. 

Birbirinden kopuk disiplinlerin üyeleri bu toplantının değerini anladıktan ve kendi kullanımları dışındaki kullanımlardan ilham almayı öğrendiklerinde, genellikle “aktif” disiplinlerarasılığa hazırdırlar. Ancak, bazen başarılı olan bir yaklaşım için başkalarına açık el uzatmış olmalıyız (bu tür bir yaklaşım bir risktir).


Sosyal bilimlerde disiplinlerarasılık
Disiplinlerarası çalışma ne demek
Disiplinlerarası yaklaşım örnek
Disiplinler arası yaklaşım Nedir
Disiplinler arası nasıl yazılır
Bilimsel disiplin Nedir
Bilimsel disiplinler Nelerdir
Disiplinlerarası örnek


Bununla birlikte, değerlendirme biçimleri, bu tür araştırmalar için mali destek, kesinti/farklılık ve sorgulama uygulayan yaratıcı araştırmacıların düşük işe alınması, silo çalışma modu vb. göz önüne alındığında, yol (çok fazla) tuzakla dolu görünüyor. 

“Tek düşünce”, farklı kökenlerin atalet ve paradigmaların yol açtığı uzlaşıya dahil olma ilkelerine dayanmayan (verimlilik açısından ilgisi reddedilmemeli) düşünmeye çalışan insan sayısı kadar felsefe vardır. 

Bilimin ilerlemesi, Endüstri 4.0’a ve geleceğine bu yansıma örneğini belli bir kırılganlığa götürmez mi? Dolayısıyla, temellere geri dönmek, niceliksel indirgemecilik tarafından koşullandırılmış, dolayısıyla zayıf yaratıcı bir araştırma dünyasında, yakın ve uzak geleceğimizin sağlam inşasına sorumlu bir şekilde katılmak için önemli bir kültürel varlık olabilir.

Üstelik, paradigma öncesi bir yaratıcı aşamada, Endüstri 4.0’ın temalarından biri olan eklemeli imalatın sosyal ve ekonomik gerçekleri hızla belirleyici oldu ve şu anda kendisini istikrara kavuşturma sürecinde olan bir kültürel bedene, küçük bir bedene sahip bir bedene yol açtı. Alanın “doktrin gövdesini” tanımladığı sürece disipliner bilimsel sistem içinde tanınma, gelişimine katkıda bulunabilecek birçok disiplinle (gerekli) ayrılarak azaltılır.

Gönüllü olarak “inatçı” sorunlarla yüzleşmeye çalışmadığı sürece, toplumun ihtiyaçlarının öngörülmesiyle (farklı kanallar aracılığıyla) “kabul edilebilir” teması sürdürdüğü sürece, alan canlı kalır, bu da gönüllü ayrılma gibi zor bir soruyu gündeme getirir. “Sistem” tarafından sürdürülen alışkanlıklardan, onun sosyal organizasyonundan ve amaçlarından doğar.

Bununla birlikte, yeni alanların açılmasına doğru beklenmedik bir ölüm sonrası hayatta kalma sorunu, risk almayı, yaratıcılığı ve a posteriori kesintileri fazlasıyla destekleyen, ancak kolaylıkla iyileşen bir dünyada gündeme gelmektedir.

Bunlar gerçekten de beklenen sistemsel yeniliklerdir. O halde teknolojik yenilikler, teknolojik ihtiyaçların, tedarikin, eğitimin ve organizasyonun öngörülmesinin zorunlu olarak tutarlı bir bütün oluşturduğu sistem çözümlerine nasıl entegre edilebilir? Endüstriyel yenileme için küresel performans ve bilgi yönetimini dikkate almak için temel teknolojinin ötesine nasıl geçebiliriz?

Peki, bu ihtiyaçları karşılamak için karmaşık sistem mühendisliğinde hangi araştırma ve eğitim yapılmalıdır? “Göründüğünün aksine, belirsizlikle çalışmak rasyonalite için bir teşviktir. Strateji gerektiren karmaşık düşünme karmaşıklığını teşvik eder.

Belirsizlikte ilerlemek için tek strateji vardır ve rastgelelik stratejisi, eylemde ortaya çıkan bilgiyi kullanma, entegre etme, aniden eylem kalıplarını formüle etme ve belirsizle yüzleşmek için mümkün olduğunca çok kesinlik toplayabilme sanatıdır”. Enerji ve hammadde tasarrufu sağlayarak yeni ileri üretim/üretim teknolojilerinin geliştirilmesi öncelikli bir hedeftir.

Giderek daha güçlü olan bilgi teknolojilerinin (bilgisayarlar, sensörler, arayüzler, sanallaştırma araçları ve hızlı geliştirme araçları, gerçeğe giderek daha yakın olan modeller, çok disiplinli ve çok düzeyli modeller, işleme yöntemleri ve aletler). İlk zorluk doğrulandı; kavramsal ve bilimsel kökenlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir