DİL SİSTEMİ ve SÖYLEM – Söylem Analizi – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

DİL SİSTEMİ ve SÖYLEM – Söylem Analizi – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

31 Temmuz 2022 Dil canlı bir varlık mıdır Dil değişir mi Dillerin oluşumu gelişimi ve yayılması 0
Yerel Prob Cihazları

DİL SİSTEMİ ve SÖYLEM

Genel sosyal inşacı öncüllere ek olarak, tüm söylem analitik yaklaşımları, dil ve özne hakkındaki görüşleri açısından yakınlaşır. İlerleyen bölümlerdeki tartışmalara ortak bir zemin sağlamak amacıyla, şimdi yaklaşımların paylaştığı görüşleri ve ardından temel ayrışma noktalarını ortaya koyacağız.

Söylem analitik yaklaşımları, yapısalcı ve postyapısalcı dil felsefesinin gerçekliğe erişimimizin her zaman dil aracılığıyla olduğu iddiasını başlangıç ​​noktası olarak alır. Dil ile yaratırız.

hiçbir zaman önceden var olan bir gerçekliğin yansımaları olmayan, gerçekliğin inşasına katkıda bulunan gerçeklik temsilleri. Bu, gerçekliğin kendisinin var olmadığı anlamına gelmez. Anlamlar ve temsiller gerçektir. Fiziksel nesneler de vardır, ancak yalnızca söylem yoluyla anlam kazanırlar.

Örnek olarak, kıyılarından taşan bir nehirle ilişkili bir sel alalım. Sele yol açan su seviyesinin yükselmesi, insanların düşünce ve konuşmalarından bağımsız olarak gerçekleşen bir olaydır. Yanlış yerdeyse, ne düşündüğüne veya söylediğine bakılmaksızın herkes boğulur.

Su seviyesinin yükselmesi maddi bir gerçektir. Ama insanlar ona bir anlam yüklemeye çalıştıklarında, artık söylemin dışında değildir. Çoğu kişi onu ‘doğal fenomenler’ kategorisine yerleştirir, ancak onu mutlaka aynı şekilde tanımlamazlardı. Bazıları, su seviyesindeki artışı alışılmadık derecede şiddetli bir sağanak yağışa bağlayarak meteorolojik bir söylemden yararlanırdı.

Diğerleri bunu fenomen açısından açıklayabilir veya “sera etkisinin” birçok küresel sonuçlarından biri olarak görebilir. Yine de diğerleri, ulusal hükümetin bentlerin inşasını işletmeye almaması ve finanse etmemesi gibi “siyasi yanlış yönetimin” bir sonucu olarak görecektir.

Son olarak, bazıları bunu Tanrı’nın iradesinin bir tezahürü olarak görebilir, bunu bir halkın günahkar yaşam tarzına karşı Tanrı’nın öfkesine atfedebilir veya onu Armagedon’un gelişinin bir işareti olarak görebilir. O halde, zaman içinde belirli bir noktada meydana gelen bir olay olarak su seviyesindeki yükselme, birçok farklı bakış açısı veya söylem (farklı şekillerde de birleştirilebilir) açısından anlam yüklenebilir.

Daha da önemlisi, farklı söylemlerin her biri, setlerin inşası, küresel çevre politikalarına veya ulusal hükümete karşı siyasi muhalefetin örgütlenmesi veya yakın Armagedon’a hazırlık gibi mümkün ve uygun olan farklı eylem biçimlerine işaret ediyor. Böylece söylemlerdeki anlam yüklemesi dünyayı kurmaya ve değiştirmeye çalışır.

O halde dil, yalnızca altta yatan zihinsel durumlar ve davranış ya da dünya hakkındaki gerçekler hakkındaki bilgilerin iletildiği bir kanal değildir. Aksine dil, toplumsal dünyayı üreten ve bunun sonucunda da oluşturan bir “makine”dir.

Bu aynı zamanda sosyal kimliklerin ve sosyal ilişkilerin oluşumuna kadar uzanır. Bu, söylemdeki değişikliklerin sosyal dünyanın değiştirildiği bir araç olduğu anlamına gelir. Söylemsel düzeydeki mücadeleler, toplumsal gerçekliğin yeniden üretilmesinde olduğu kadar değiştirilmesinde de rol oynar.


Dillerin oluşumu gelişimi ve yayılması
Dilbilimci
Diller nasıl ortaya çıkmıştır kısaca
dil-kültür ilişkisi
Dil değişir mi
Dil Nedir
Dil canlı bir varlık mıdır
Dilin oluşum tarihi belli midir


Dilin, atıfta bulunduğu gerçeklik tarafından belirlenmeyen bir sistem olarak anlaşılması, bu yüzyılın başlarında Ferdinand de Saussure’ün öncü fikirlerinin ardından gelen yapısalcı dilbilimden kaynaklanmaktadır. Saussure, göstergelerin biçim (anlamlı) ve içerik (gösterge) olmak üzere iki taraftan oluştuğunu ve ikisi arasındaki ilişkinin keyfi olduğunu savundu.

Sözcüklere yüklediğimiz anlam, onların doğasında değil, belirli anlamları belirli seslerle ilişkilendirdiğimiz toplumsal uzlaşımların bir sonucudur. Örneğin “köpek” kelimesinin sesi veya yazılı görüntüsünün, kelimeyi duyduğumuzda kafamızda beliren bir köpek imajıyla doğal bir bağlantısı yoktur.

Başkalarının “köpek” dediğinde ne demek istediğini anlamamız, bize “köpek” kelimesinin havlayan dört ayaklı hayvan anlamına geldiğini öğreten toplumsal gelenekten kaynaklanmaktadır. Saussure’ün anlatmak istediği, bireysel göstergelerin anlamının diğer göstergelerle ilişkileri tarafından belirlendiğidir: bir gösterge, özel değerini diğer göstergelerden farklı olmaktan kazanır.

‘Köpek’ kelimesi, ‘kedi’ ve ‘fare’ ve ‘kaz’ ve ‘nokta’ kelimelerinden farklıdır. Dolayısıyla ‘köpek’ kelimesi, farklı olduğu başka kelimelerin bir ağının veya yapısının parçasıdır; ve ‘köpek’ kelimesi anlamını tam olarak her şeyden alır.

Saussure, bu yapıyı sosyal bir kurum olarak ve dolayısıyla zamanla değişebilir olarak gördü. Bu, daha sonraki yapısalcı ve postyapısalcı teoride geliştirilen bir nokta olan dil ve gerçeklik arasındaki ilişkinin de keyfi olduğunu ima eder.

Dünya, kendisinin tanımlanması gereken sözcükleri dikte etmez ve örneğin, “köpek” işareti fiziksel bir olgunun doğal bir sonucu değildir. İşaretin biçimi farklı dillerde farklıdır (örneğin, ‘chien’ ve ‘Hund’) ve yeni durumlarda (örneğin, bir kişiye, ‘sen tam bir köpeksin’).

Saussure, göstergelerin yapısının dilbilimin konusu haline getirilmesini savundu. Saussure dilin iki düzeyi arasında ayrım yapmıştır:  Dil, dilin yapısıdır, birbirine anlam veren işaretler ağıdır ve sabit ve değişmezdir.

Parole ise, belirli durumlarda insanlar tarafından fiilen kullanılan işaretler olan dil kullanımıdır. Parole her zaman dilden yararlanmalıdır, çünkü belirli ifadeleri mümkün kılan dilin yapısıdır. Ancak Saussur geleneğinde şartlı tahliye genellikle rastgele olarak görülür ve insanların hataları ve tuhaflıkları tarafından onu bilimsel araştırmanın bir nesnesi olarak diskalifiye edecek kadar bozulmuştur. Bu nedenle, dilbilimin ana nesnesi haline gelen sabit, temel yapı olan dildir.

Postyapısalcılık, başlangıç ​​noktasını yapısalcı teoride alır, ancak onu önemli açılardan değiştirir. Postyapısalcılık, yapısalcılıktan, göstergelerin anlamlarını gerçeklikle ilişkileri aracılığıyla değil, göstergeler ağı içindeki içsel ilişkiler yoluyla türettikleri fikrini alır; yapısalcılığın dil görüşünü istikrarlı, değişmez ve bütünleştirici bir yapı olarak reddeder ve dil ile parole arasındaki keskin ayrımı ortadan kaldırır.

İlk önce, dilin istikrarlı, değişmez yapısının postyapısalcı eleştirisine dönüyoruz. Bahsettiğimiz gibi Saussure’ün kuramında göstergeler anlamlarını diğer göstergelerden farklılaşmalarıyla kazanırlar. Saussur geleneğinde dilin yapısı, her bir işaretin ağdaki düğümlerden biri olarak yerini aldığı bir balık ağı olarak düşünülebilir.

Ağ gerildiğinde, düğüm, ağdaki diğer düğümlere olan mesafesine göre sabitlenir, tıpkı işaretin diğer işaretlerden uzaklığı ile tanımlanması gibi. Yapısalcı teorinin çoğu, işaretlerin birbirleriyle belirli ilişkiler içinde kilitlendiği varsayımına dayanır: her işaretin ağda belirli bir yeri vardır ve anlamı sabittir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir