Dijital Dünyada Kurumsal Stratejiler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Dijital Dünyada Kurumsal Stratejiler – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

22 Eylül 2022 Dijital dönüşüm ile ilgili sorular Dijital Yönetim İşletmelerde dijital dönüşüm Ders notları 0
Dengeli Kesim Esnekliği

Dijital Dünyada Kurumsal Stratejiler

Günümüzün dijital dünyasında şirketlerin çizdiği kurumsal stratejiler, onları operasyonlarının her alanına teknolojiyi aşılamaya zorladı. Bir tüketicide memnuniyet, ürünlerin algılanan performansını beklentileriyle karşılaştırmasından kaynaklanan zevk veya hayal kırıklığı hissinden kaynaklanır.

Kavramsal olarak, performans beklentinin altına düşerse, müşteri tatmin olmaz. Beklentilerini karşılarsa müşteri memnun olur ve beklentilerini aşarsa müşteri memnun olur.

En iyi şekilde ortaya konduğu gibi, bu kavram basitçe şu şekilde ifade edilebilir: “Yalnızca bir patron vardır, müşteri. Ve sadece parasını başka bir yere harcayarak, başkandan en aşağıya herkesi kovabilir”.

Bu, müşteri odaklı pazarların, yani “Alıcı Pazarlarının” gelişmesine yol açmıştır. Bu nedenle, günümüzde başarılı şirketler, müşterileri elde tutmak ve başarıyı sağlamak için bir araç olarak müşteri memnuniyetini hedefliyor. Ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanmasında teknolojinin artan kullanımı, şirketleri kurumsal başarının temel bir bileşeni olarak müşteriyi elde tutmaya zorladı.

Ayrıca araştırmacılar, günümüzde müşterileri elde tutmanın akıllı bir strateji olduğuna dikkat çekti. Çalışmaları, müşterileri elde tutmanın yenilerini kazanmaktan daha ekonomik olduğunu kanıtladı. Forum Şirketi, 1989 gibi erken bir tarihte, yeni müşteriyi kazanmanın maliyetinin, eski bir müşteriyi memnun etmenin maliyetinin beş katı olduğunu tahmin ediyordu.

Benzer satırlarda şunları belirtti:

• Yalnızca %5 müşteriyi elde tutma çabalarıyla %60-100 şirket kârı artışı sağlanabilir
• Memnun olmayan bir müşteri, sekiz ila on kişiye deneyimlerini anlatıyor
• Yeni bir müşteriye ürün satma olasılığı %15 iken mevcut müşteriye satış yapma olasılığı %50’dir.
• Promosyon kuponlarının %98’e kadarı çöpe atılır
• Yönlendirilen müşteriler genellikle kalır, daha fazla ürün kullanır ve karlı müşteriler haline gelir.

Bunun gibi niceliksel analizler, şirketleri “müşteri beklentilerini” anlamaya ve müşteri memnuniyeti elde etmelerine yardımcı olacak araçları bulmaya motive etti. Bu yazıda bu tür iki araçtan bahsedeceğiz, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM). Bu araçları entegre etmek için teknolojinin kullanımı, birçok firmada rekabet alanı kazanmak için bir odak noktası haline geldi.

Birçok şirket bu araçları kârlı bir şekilde kullanıyor, ancak diğerlerinde yaklaşım, bunları bireysel olarak benimsemeye odaklandı. Bu yazıda, tekil yaklaşımın müşterilerin beklenti setini kalıcı olarak nasıl değiştirdiğini ortaya koyuyoruz.

Ancak bu teknolojilerin ve araçların yaygınlaşmasıyla rekabet avantajı elde etmek giderek zorlaştı. Bu nedenle, şirketlerin pazarda rekabet avantajı elde etmek için yeni araçlar aramaları esastır.

Böyle bir aracın, yani SCM ve CRM arasında Hindistan’a karşı bir etkileşim yaklaşımının fizibilitesini araştırıyoruz.
Hindistan, farklı bir dizi müşteri mantığı ve tedarik zinciri ile en hızlı büyüyen ekonomilerden biridir. Hintli müşteriler “müşteri gücü” kavramıyla ancak son zamanlarda mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerin yaygınlaşmasıyla tanıştılar ve giderek bununla uzlaşıyorlar.

Bu hızlı gelişme, onların beklentilerini çok oynak hale getirdi. Bu arada, üç katmanlı bir dağıtım kanalı var. Bu, üreticiler ve kanal üyeleri arasında kontrolün paylaşılmasına yol açar. Ancak bu, teklif verenlerin yani müşteri memnuniyetini hedeflemenin işini zorlaştırıyor.


Dijital dönüşüm pdf
Dijital dönüşüm ile ilgili sorular
Dijital Dönüşüm
Dijital Yönetim
Dijital iş modeli
Dijital dönüşüm dergipark
Dijitalleşme
İşletmelerde dijital dönüşüm Ders notları


Müşteri İlişkileri Pazarlaması ve Tedarik Zinciri Yönetimi: Müşterileri Memnun Etmek İçin Araçlar

Müşteriler genellikle ne istediklerine dair sezgisel bir sezgiye sahiptir. Ancak bu beklentiler, kişisel ihtiyaçlar, geçmiş deneyimler, mevcut alternatifler, üreticiler tarafından verilen sözler vb. gibi değişkenlerden sürekli olarak etkilenir.

Şirketler, müşterilerini kazanmak için onlara diğer ürünlere kıyasla ürün ve hizmet değişkenleri vaat ediyor. Böylece müşterinin beklentilerini şekillendirir.

Levitt’e göre, “Yeni rekabet, şirketlerin fabrikalarında ürettikleri arasında değil, fabrika çıktılarına paketleme, hizmetler, reklam, müşteri tavsiyesi, finansman, teslimat düzenlemeleri, depolama ve diğer şeyler şeklinde kattıkları arasındadır. insan değer verir”.

Şirketler, ürünlerini farklılaştırmak için farklı teknolojilere ve iş süreçlerine ihtiyaç duyan farklı stratejiler kullanır.

Bir ürün, tüketiciye kompozit bir paket olarak sunulmasını içerir. Temel ürün, resmi ürün ve artırılmış ürün anlamına gelir. Levitt’in işaret ettiği gibi, bir endüstride temel ürün aynı kalır, değişen şey resmi ve artırılmış ürün bileşimidir.

Resmi ürün değişkenleri, müşterilerin bir ürünü rakiplerinden ayırt etmesine yardımcı olur. Bu nedenle, şirketler bu özellikleri denemek ve özelleştirmek. Özelleştirmeye yapılan yatırım, bir şirketi müşterilere belirli bir dizi farklı özellik vaat etmeye motive eder. Bu vaatler de müşterinin memnuniyetini etkiler.

Artırılmış ürün değişkenleri, bir şirketin rekabet avantajını belirler. Zamanında teslimat, müşteri eğitimi, satış sonrası hizmetler, garanti ve değiştirme planları, müşterinin memnuniyetini etkiler.

Bu nedenle, belirli bir pazarda rekabet avantajına sahip olmak için üreticilerin sadece fabrikalarda ürettikleri (temel ürün) açısından değil, aynı zamanda katma değerli değişkenler açısından da rekabet etmesi gerekir.

Şirketin teknolojik gelişiminin oynadığı rol bu aşamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Bugüne kadar şirketler, genişletilmiş ve resmi ürün setlerinin seçilen değişkenlerini hedefleyerek özelleştirme stratejilerini benimsiyor.

Ancak artan rekabet seviyeleri ve teknolojinin yaygınlaşması, şirketleri ürüne bir bütün olarak bakmaya zorladı. Ayrıca, sürdürülebilir bir rekabet avantajı için şirketlerin teknolojilerini operasyonlarında yönlendirmeleri ve bunları bir üründeki değişkenleri müşteri perspektifine uyarlamak için kullanmaları gerekir. Bunu başarmanın bir yolu da CRM’dir.

CRM – Konsept

CRM, müşteri kazanımını, elde tutmayı, sadakati ve karlılığı iyileştirmek için anlamlı iletişim yoluyla müşteri davranışını anlamak ve etkilemek için bir kuruluş tarafından benimsenen yaklaşımı ifade eder.

CRM kapsamlı bir stratejidir ve onlarla daha güçlü ilişkiler geliştirmek için müşteri ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlamak için kullanılan teknoloji ve araçları içerir. Müşteriler ve davranışları, satış ve pazarlama stratejileri, etkinlikleri ve yanıt verebilirlikleri ve pazar eğilimleri hakkında önceden dağıtılmış bilgi parçalarını bir araya getirmeye yardımcı olan bir süreçtir.

Makro anlamda, CRM’in temel felsefesi, hizmetleri bir araç olarak kullanarak müşteri memnuniyetini değil, müşteri memnuniyetini sağlamak, müşterilere beklentilerini aşan bir hizmet düzeyi sunmaktır.

Üstelik deneyimlerinden ders çıkaran müşteriler, artık beklenti mantıklarına tam olarak uyan bir ürün talep ediyor. Bu, bir şirketteki çeşitli işlevler tarafından toplanan verilerin entegrasyonunu ve tüketicinin ve ürünün ihtiyaçları hakkında kapsamlı bir bilgi geliştirmek için verilerin harmanlanmasını içerir.

Şirketlerin müşterilerini anlama çabalarının arkasındaki motivasyon, rekabet avantajına sahip olma arzusudur. Bir şirket müşterilerini anlama ve onlara istediklerini verme konusunda ne kadar yetenekli olursa, rakiplerinin onları kandırması o kadar zor olur.

bu şirketler reklam kampanyalarıyla değil hizmet düzeyleriyle ünlüdür. Bununla birlikte, günümüz dijital ekonomilerindeki gelişmeler, bu teknolojik ilerlemelerin ve araçların bazılarını, daha önceki oldukça değerli bir seçim statüsünden yalnızca bir zorunluluk haline getirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir