ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (4) – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (4) – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

6 Ekim 2020 alternatiflerin ikili ilişkileri ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (4) – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma ELECTRE yöntemine bir alternatif ELECTRE yönteminin birçok çeşidi Ödevcim Online Uygulanmamış Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması Uyumluluk ve Uyumsuzluk Kümeleri 0
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (4) – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


ELECTRE yöntemi, her bir kriterin altındaki alternatiflerin ikili karşılaştırmalarıyla başlar. Karar verici, sırasıyla Aj ve Ak alternatiflerinin gJAj} ve gdAJ olarak gösterilen fiziksel normal değerleri kullanarak ve gJAj} – gdAk} farkı için eşik seviyeleri getirerek, söz konusu alternatifler arasında kayıtsız olduğunu beyan edebilir. ikisinden biri için zayıf veya katı bir tercihi var veya bu tercih ilişkilerinden hiçbirini ifade edemiyor.

Bu nedenle, alternatiflerin ikili ilişkileri, sözde geçiş ilişkileri tam veya eksik olabilir. Daha sonra, karar vericiden, göreceli önemlerini ifade etmek için kriterlere ağırlık veya önem faktörleri ataması istenir.

Alternatiflerin geçiş ilişkilerinin ardışık olarak değerlendirilmesiyle ELECTRE yöntemi, alternatif Aj’nin alternatif Ak’dan üstün olduğu ya da baskın olduğu sonucunu destekleyen kanıt miktarı olarak tanımlanan sözde uyum indeksini ortaya çıkarır, alternatif Ak ve ayrıca uyumsuzluk indeksi, uyum indeksinin karşı kısmıdır.

Son olarak, ELECTRE yöntemi, alternatifler arasında ikili bir geçiş ilişkileri sistemi verir. Bu sistem mutlaka tamamlanmış olmadığından, ELECTRE yöntemi bazen en çok tercih edilen alternatifi belirleyememektedir. Yalnızca önde gelen alternatiflerin çekirdeğini üretir. Bu yöntem, daha az elverişli olanları ortadan kaldırarak alternatiflerin daha net bir görüşüne sahiptir. Bu yöntem, çok sayıda alternatifi olan birkaç kriteri içeren karar problemleri olduğunda özellikle uygundur.

ELECTRE yönteminin birçok çeşidi vardır. ELECTRE yönteminin orijinal versiyonunun organizasyonu aşağıdaki adımlarda gösterilmektedir.

Adım 1: Karar Matrisinin Uygulanmaması
Bu prosedür, karar matrisinin girişlerini aşağıdaki denklemi kullanarak boyutsuz karşılaştırılabilir.

Bu nedenle, normalleştirilmiş X matrisi şu şekilde tanımlanır: burada m alternatiflerin sayısıdır, n kriter sayısıdır ve xi} i-inci alternatifin j’inci kriteri açısından normalleştirilmiş tercih ölçüsüdür.

Adım 2: Uygulanmamış Karar Matrisinin Ağırlıklandırılması
Daha sonra, önceki X matrisinin sütunlarının her biri çarpılır, ilgili karar kriterinin ilişkili önem ağırlığı ile hesaplanır. (WI> W2, w3, …, wn) olarak belirtilen bu ağırlıklar karar verici tarafından belirlendi. Bu nedenle, Y olarak gösterilen ağırlıklı matristir.

AŞAMA 3: Uyumluluk ve Uyumsuzluk Kümelerini Belirleyin
Uyum, Ckl’yi iki alternatif Ak ve AI ‘olarak ayarlar, burada m;?; k, ben;?; 1, Ak’ın tercih edildiği tüm kriterler kümesi olarak tanımlanır.

AI. Yani şu doğrudur:
Ckl = {j, Ykj;?; Yij}, j = 1,2,3, …, n için.

Tamamlayıcı alt kümeye uyumsuzluk kümesi denir ve şu şekilde açıklanır:
Dkl = {j, Ykj <Ylj} ‘forj = 1,2,3, …, n.

Adım 4: Uyum ve Uyumsuzluk Matrislerini Oluşturun
C uyum matrisindeki elemanların göreli değeri, uyum indeksi vasıtasıyla hesaplanır. Uyum indeksi ckt, uyumluluk setinde bulunan kriterlerle ilişkili ağırlıkların toplamıdır. Yani şu doğrudur:

J = 1, 2, 3, …, n için L Wj ‘. jECk 1

Uyum indeksi, alternatif Ak’ın alternatif At’a göre göreceli önemini gösterir. Görünüşe göre, 0 ~ ckt ~ 1. Uyum matrisi C aşağıdaki gibi tanımlanır:

Burada matris C’nin girdileri k = I olduğunda tanımlanmaz.

Uyumsuzluk matrisi D, belirli bir alternatif Ak, rakip bir alternatif At’dan daha kötüdür. uyumsuzluk matrisi aşağıdaki gibi tanımlanır:

Uyumsuzluk matrisi şu şekilde tanımlanır:

C matrisinde olduğu gibi, D matrisinin girişleri k = I olduğunda tanımlanmaz. Son olarak, burada, önceki iki m x m matrisinin

Adım 5: Uyumluluk ve Uyumsuzluk Hakimiyetini Belirleyin
Matrisler, uyum baskınlık matrisi, bir uyum indeksi için eşik değeri. Örneğin, alternatif A k, ancak karşılık gelen uyum indeksi Ckl, en azından belirli bir eşik değeri f’yi aşarsa, alternatif A l’e hakim olma şansına sahip olacaktır. Yani, aşağıdaki koşul doğruysa bu oluşur.

Eşik değeri f, ortalama uyumluluk olarak belirlenebilirYani, aşağıdaki ilişki doğru olabilir.

Eşik değerine göre, uyum hakimiyetinin unsurları, matris F daha sonra şu şekilde belirlenir. Bir eşik değeri d, burada d aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Benzer şekilde uyumsuzluk baskınlık matrisi G kullanılarak tanımlanır.

6. Adım: Hakimiyet Matrisini Belirleyin
Matris E’nin öğeleri daha sonra tanımlanır.

7. Adım: Daha Az Elverişli Alternatifleri Ortadan Kaldırın
Toplam hakimiyet matrisinden kısmi bir alternatiflerin tercih sıralamasıdır. Alan = 1 ise bu, hem uygunluk hem de uyumsuzluk kriterleri kullanılarak alternatif A l’ye alternatif A k’nin tercih edildiği anlamına gelir.

Toplam baskınlık matrisinin herhangi bir sütununun 1’e eşit en az bir öğesi varsa, bu sütuna “ELEKTRİKLİ olarak” ilgili satır hakimdir. Bu nedenle, bire eşit bir elemanı olan herhangi bir sütunu / sütunları bir kez ortadan kaldırın. O halde en iyi alternatif,
bu şekilde diğer tüm alternatiflere hakimdir.

TOPSIS Yöntemi

TOPSIS (for the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), Yoon ve Hwang [1980] tarafından ELECTRE yöntemine bir alternatif olarak geliştirilmiştir ve en yaygın kabul gören varyantlarından biri olarak kabul edilebilir. Bu yöntemin temel kavramı, seçilen alternatifin ideal çözüme en kısa mesafeye ve bazı geometrik anlamda negatif-ideal çözüme en uzak mesafeye sahip olmasıdır.

TOPSIS yöntemi, her bir kriterin faydayı monoton olarak artırma veya azaltma eğilimine sahip olduğunu varsayar. Bu nedenle ideal ve negatif-ideal çözümleri tanımlamak kolaydır. Öklid mesafesi yaklaşımı, alternatiflerin ideal çözüme göreceli yakınlığını değerlendirmek için önerildi. Bu nedenle, alternatiflerin tercih sırası, bu göreceli mesafelerin bir dizi karşılaştırması ile türetilebilir.

TOPSIS yöntemi, n kriter açısından değerlendirilen m alternatifleri ifade eden aşağıdaki karar matrisini değerlendirir:
xij, J-th kriteri açısından i-inci alternatifin performans ölçüsünü belirtir. Daha sonra TOPSIS yönteminin adımları sunulmuştur.

Adım 1: Uygulanmamış Karar Matrisini Oluşturun
TOPSIS yöntemi, ilk olarak, ELECTRE yönteminde olduğu gibi çeşitli kriter boyutlarını boyutsuz kriterlere dönüştürür (yani ilişki, normalleştirilmiş karar matrisi R’nin bir rij öğesi böylece hesaplanır.

Bir açıklama olarak, burada ELECTRE ve TOPSIS yöntemlerinde sırasıyla (2-6) ve (2-11) ifadelerinde tanımlanan Öklid mesafelerinin bazı makul varsayımları temsil ettiği belirtilmelidir. Diğer alternatif mesafe ölçütleri de kullanılabilir, bu durumda birinin aynı soruna farklı yanıtlar alması mümkündür.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir