ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (28) – DUYARLILIK ANALİZİ YAKLAŞIMI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (28) – DUYARLILIK ANALİZİ YAKLAŞIMI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

17 Ekim 2020 Çok Amaçlı Karar Verme Analizi ile ilgili aramalar Çok kriterli karar verme terimleri ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (28) – DUYARLILIK ANALİZİ YAKLAŞIMI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma herhangi biri rastgele bir değer kritik bir konu lineer sistem çözümü Ödevcim Online optimal çözüm optimal çözümün Ai değerlerinden bağımsız olduğu orijinal ikinci dereceden programlama problemi 0
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (28) – DUYARLILIK ANALİZİ YAKLAŞIMI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Bu matriste giriş (1, 2) 0.20’ye eşittir çünkü bu değer Tablo 5-1’deki ölçek kullanıldığında 0.18’e en yakın değerdir. Matris B’deki kalan girişler için benzer bir açıklama geçerlidir.

Yukarıdaki değerlendirmelerden, matris A’nın Gerçek Sürekli Çift Yönlü (RCP) matris kavramına karşılık geldiği, ancak matris B’nin Bölüm 3.3.1’de ayrıntılı olarak açıklanan En Yakın Ayrık İkili (CDP) matris kavramına karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Bu iki matris sınıfı, başlangıçta girdi verileri olarak ikili karşılaştırmaları kullanan karar verme problemlerinde belirli fenomenleri incelemek için tanıtıldı.

Ayrıca, karar vericinin W’nin sıralamasını belirlediğini varsayalım; benzerlik değerleri (W; değerlerinin karar vericinin bilmediğini hatırlayın) aşağıdaki gibidir:

  • WI ~ W2 ~ W3 ~ W4 

Karar verici, yukarıdaki sonuca, ilk olarak n birimden hangisinin en yüksek benzerlik özelliğine sahip olduğunu, ardından hangisinin en yüksek ikinci dereceye sahip olduğunu vb. Sorarak ulaşabilir. Bu noktada, karar vericinin aşağıdaki değerleri tahmin etmesi gerekmez. Wit W2, W3, …, Wn • Sadece göreceli sıralamasını belirlemesi gerekiyor.

Önceki bölümde belirtildiği gibi bu ikinci dereceden programlama problem C3n = n (n – 1) (n – 2) / 6 doğrusal kısıtlamaya sahiptir. Dahası, amaç işlevi her zaman dışbükeydir. Bu soruna en uygun çözümü bulmak için, önce Lagrangian çarpanını Ai ile i-inci kısıtını ilişkilendirip Lagrangian fonksiyonunu oluşturmamız gerekir.

Yukarıdaki matris, N-1 seviyesindedir. Bu doğrudur çünkü herhangi bir sütun (veya satır), kalan sütunlara (veya satırlara) doğrusal olarak bağımlıdır ve kalan sütunlar (satırlar) doğrusal olarak bağımsızdır. Bu nedenle, \ değişkenlerinden herhangi biri rastgele bir değere ayarlanabilir ve ardından kalan N-1 değişkenleri için çözümlenebilir. Daha sonra Xu değişkenleri sistemdeki ilk ilişkiden belirlenebilir.

Örneğin, mevcut örnekte A4 = O ayarladığımızı varsayalım. Bu örneğin sayısal verileri ise, lineer sistem çözümünü verir.

Önceki Ai değerlerinden ve (iii) ‘teki ilk ilişkiden, orijinal ikinci dereceden programlama problemine aşağıdaki optimal çözüm türetilmiştir:

Burada, önceki optimal çözümün Ai değerlerinden bağımsız olduğu vurgulanmalıdır. Bunu görmek için, varsayalım ki A ‘ve A “(burada t.!; T. A”) sistem (iii)’ de ikinci ilişki ile gösterilen denklemlerin iki çözümüdür. O zaman aşağıdaki türetmeler doğrudur:

  • AATA ‘= AATA “= -A I veya: AAT (A’-A”) = O.

AA T matrisinin yapısından (daha önce gösterildiği gibi), ifadenin (5-7) ancak ve ancak fark (AI – A “) aşağıdaki vektöre eşit olması durumunda doğru olduğu sonucuna da varır:

Farkla ilgili önceki gözlem (AI – A “) göz önüne alındığında, A \ matrisinin ve (iii) ilişkilerinin yapısı, aşağıdaki ilişkilerin de doğru olduğu sonucu çıkar:

  • Xl – X “= AT (AI – A”) = 0 veya: Xl = X “,

burada Xl = i + AT AI ve X “= t + AT A”. Başka bir deyişle, sistem (iii) sonsuz sayıda Ai çözümüne sahip olsa da, optimal çözüm X benzersizdir.

Daha önce belirtildiği gibi, bu aynı zamanda orijinal ikinci dereceden programlama problemi için en uygun çözümdür. Genel olarak, n tane varlık varsa, karşılaştırılacak olursa, elde edilen doğrusal denklem sistemi C3n – 1 = n (n-l) (n-2) / 6 – 1 gerçek değerli değişkenlere ve aynı sayıda denkleme de sahiptir.


Çok Amaçlı Karar Verme Analizi ile ilgili aramalar

Çok kriterli karar verme yöntemleri ppt

Çok kriterli karar verme problemleri

Çok Kriterli karar verme

Çok Kriterli karar Verme yöntemleri PDF

Çok kriterli karar VERME yöntemleri sınıflandırma

Çok KRİTERLİ Karar Verme yöntemleri tez

Çok kriterli karar verme terimleri

Çok KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ sınıflandırma


İfade (5-2) ve önceki en iyi çözüm X’i kullanarak, karar verici n birim arasındaki tahmini benzerlik ilişkilerini aij ‘belirleyebilir.

Burada, bu özel açıklayıcı örnek için bu tahminlerin, matris B’de sunulan orijinal girdi verilerinden (yani, göreli benzerliğin ikili karşılaştırmaları) daha yakın matris A’daki gerçek değerlere daha yakın olduğunu gözlemlemek de ilginçtir.

Burada ortaya çıkan kritik bir konu, önerilen ikili karşılaştırma yaklaşımının her zaman işe yarayıp yaramadığıdır. İkili karşılaştırmaların yanlış sonuçlar verebileceği tek bir durum vardır. Bu, + ak j’nin mümkün olan her şey için geçerli olmadığı durumdur. Üçgen özelliği indekslerinin ai k kombinasyonlarını da içerir.

Göreli benzerliğin ikili karşılaştırmalarının tanımından, üçgen eşitsizliğin her zaman karşılanması gerektiği varsayılmıştır. Bu, birçok karar vericinin benzerlik kavramı ile mesafe kavramı arasında yakın bir ilişki olduğu yönündeki sezgisel hissini yakalamak için tanıtıldı.

Bu nedenle, karar verici, üçgen özelliğin olası tüm kombinasyonlar için geçerli olmadığı bir duruma ulaşırsa, o zaman karşılaştırmalı yargılarının bir kısmının veya tamamının, üçgen özellik tüm endeks kombinasyonları için geçerli oluncaya kadar gözden geçirilmesi gerekir.

Buradaki bir diğer ilginç konu ise önerilen yaklaşımın her zaman uygulanabilir bir çözüme ulaştığını gözlemlemektir. Bu gerçekten de böyledir çünkü (i) probleminin eşdeğer formuna (iii) dönüşmesinden A değişkenlerinin ortaya çıkmasıdır; (i = 1, 2, _3, …, N için) her zaman hesaplanabilir. Dahası, çözüm vektörü X, negatif bir elemana da sahip olamaz (ve dolayısıyla uygulanabilir olamaz).

Çözüm vektörü X’teki bir element negatifse, sistem (iii) ve A matrisinin (5-4) olarak ifade edilen kısıtların katsayılarından oluşması, ifadenin kısıtlanmasına da bağlıdır.

Ancak, yukarıdaki durum aile 2 :: aij + ajk (herhangi bir n 2 :: i, j, k 2 :: 1 için) üçgen özelliğinden ve aij = aji (herhangi bir n 2 için: : i, j 2 :: 1) akj + aij – aile ifadesinin asla negatif olamayacağı sonucu çıkar. Bu nedenle, önerilen yaklaşım her zaman uygulanabilir (ve ardışık olarak optimal) ve bir çözüme de ulaşır.

SONUÇLAR

Bu bölüm, n birim arasındaki benzerlik ilişkilerini tahmin etmek için bir yaklaşım sundu. İkili karşılaştırmalar, birçok karar verme problemi için ilgili verileri çıkarma aracı olarak yoğun bir şekilde kullanılmıştır (önceki bölümlerde tartışıldığı gibi). Bu şekilde, bir uzmanın kesin olmayan yargıları işlenebilir ve bir problemin bilinmeyen parametrelerinin doğru tahminleri de elde edilebilir.

Geçmişte, bir dizi (alternatifler veya kriterler) üyeleri arasındaki göreceli önemi tahmin etmek için ikili karşılaştırmalar kullanılmıştır. Bu bağlamda, ikili karşılaştırmalar, her iki varlıkta da mevcut olan bir mülk açısından değerlendirildiklerinde, iki işletmenin göreceli öneminin oranını da tahmin eder.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir