ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (21) – ÇİFTLİK YAKLAŞIMI İLE ÇİFT YÖNLÜ KARŞILAŞTIRMALARIN AZALTILMASI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (21) – ÇİFTLİK YAKLAŞIMI İLE ÇİFT YÖNLÜ KARŞILAŞTIRMALARIN AZALTILMASI – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

8 Ekim 2020 bir karar verici ÇİFTLİK YAKLAŞIMI İLE ÇİFT YÖNLÜ KARŞILAŞTIRMALARIN AZALTILMASI İkili karşılaştırmaların değeri Karar verici belirli bir alternatif KOMİSYONLARI AÇMAK İÇİN ÇİFTLİK YAKLAŞIMI Ödevcim Online 0
Çok Amaçlı Karar Verme (52) – Analiz Sonuçları ve Tartışmalar – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


ÇİFTLİK YAKLAŞIMI İLE

ÇİFT YÖNLÜ KARŞILAŞTIRMALARIN AZALTILMASI

ARKA PLAN BİLGİLERİ

Önceki bölümlerde tartışıldığı gibi, bir MCDM problemi için nitel verileri ortaya çıkarmak için çekici bir yaklaşım, ikili karşılaştırmaları kullanmaktır. Daha sonra, bir karar vericinin bir dizi ikili karşılaştırma yoluyla n birimin göreceli önceliklerini veya önem ağırlıklarını ortaya çıkarmak istediğini varsayalım. Daha önce olduğu gibi, bu n birim karar kriterleri veya bazı MCDM problemlerinde tek bir karar kriteri açısından incelenecek alternatifler olabilir.

Ardından, Bölüm 3’te gösterildiği gibi, karar vericinin n (n-l) / 2 ikili karşılaştırmasının değerini ortaya çıkarması gerekir. Bu nedenle, bir MCDM problemi m alternatif ve n karar kriterini içeriyorsa (bu noktada birden fazla hiyerarşik seviye dikkate alınmaz), gerekli ikili karşılaştırmaların toplam sayısı n (nl) / 2 + n (m (ml) ‘ye eşittir. / 2).

Bu sayı, orta dereceli m ve n değerleri için bile oldukça büyük olabilir. Gerekli ikili karşılaştırmaların miktarı hakkında bir fikir edinmek için, 15 alternatif ve 10 karar kriteri ile basit bir MCDM problemi durumunu ele alalım. Yani, şimdi m = 15 ve n = 10’umuz var. O halde, gerekli karşılaştırmaların toplam sayısı 1.095’e eşittir.

Yukarıdaki tartışmadan, m ve n’nin değerleri arttıkça bu sayının ikinci dereceden arttığı anlaşılmaktadır. Bu bölüm, alternatiflerin sayısı karar kriterlerinin sayısı artı birden (Le., M> n + 1 olduğunda) fazla olduğunda, gerekli ikili karşılaştırmaların toplam sayısını azaltmak için bir yaklaşım sunmaktadır.

Bu, ikili karşılaştırmaların ortaya çıkarılma biçiminde bir dualite yaklaşımı ile elde edilir. Bu gelişmeler ilk olarak [Triantaphyllou, 1999] ‘da bildirilmiştir. Önerilen dualite yaklaşımı bir sonraki bölümde sunulmuştur. Bu bölümün üçüncü bölümü, bu yaklaşımı kapsamlı bir sayısal örnekle göstermektedir. Dördüncü bölüm, bu yaklaşımın faydalarını vurgulayan bazı sayısal sonuçlar sunmaktadır. Bazı son açıklamalar ve olası genişletme alanları son bölümde sunulmuştur.

KOMİSYONLARI AÇMAK İÇİN ÇİFTLİK YAKLAŞIMI

İlk olarak Bölüm 3’te bahsedildiği gibi, ikili karşılaştırmalar, tek bir karar kriteri açısından incelendiklerinde bir seferde iki alternatifin göreceli performansı hakkında karar vericiden bilgi sağlar.

Dahası, bu tür karşılaştırmalar, bir hiyerarşideki karar kriterlerinin veya alt kriterlerinin göreli öneminin önemini çıkarmak için kullanılabilir. Bu şekilde, karar verici, alternatiflerin göreceli performansını belirli bir kriter veya bir dizi kriterin nispi ağırlıkları açısından belirleyebilir. Böylece, karar matrisinin sütunları normalleştirilmiş olarak türetilir.

Bu normalleştirme genellikle her sütunun girişini o sütundaki girişlerin toplamına bölerek gerçekleşir. Bu durumda toplamları bire eşittir. Alternatif bir yol, her girişi ait olduğu sütunun en büyük girişine bölmektir. Bu, Belton ve Gear [1983] tarafından önerilen orijinal AHP’nin ana modifikasyonudur ve biz buna revize edilmiş AHP diyoruz.

İki alternatif düşünüldüğünde, karar vericiden aşağıdaki sorunun cevabını en iyi şekilde tanımlayan bir dizi ifadeden en iyi dilsel ifadeyi seçmesi istenir (genel terimlerle açıklanmıştır):

  • “Alternatif Aj’in göreceli önemi nedir?
    Karar kriteri açısından alternatif Aj ile karşılaştırıldığında C? “T  daha sonra, karar verici tarafından seçilen dilbilimsel ifade, önceden belirlenmiş bir ölçeğe göre bazı sayısal değere atanır.

[Triantaphyllou, 1999] ‘da açıklanan ikili yaklaşımda, önceki soru farklı bir format alır. Aynı anda iki alternatifi karşılaştırmak yerine, artık iki karar kriterinin göreceli performansı, belirli bir alternatif bağlamında incelenmektedir. Yani, şimdi tipik soru şu formattadır:

“Cj kriterinin o f alternatif At açısından q kriteriyle karşılaştırıldığında göreceli önemi nedir?”

Gerçekte, önceki soru türü yeni değildir. İkili karşılaştırmaların değerini ortaya çıkarmanın geleneksel yolu olarak, karar vericiden aynı anda iki kriteri karşılaştırması istenir. Şimdi karar vericiden aynı şeyi bir seferde tek bir alternatifin etki alanı içinde yapması isteniyor.

Bu noktada, bir karar vericinin, değerlendirilecek alternatifleri akılda tutmadan nadiren bir dizi kriteri incelediği ve bunun tersi mantıklı bir şekilde tartışılabilir. Diğer bir deyişle, belirli bir ÇKKY probleminde kriterler ve alternatifler anahtar varlıklar olduğundan, karar verme sürecinde bunları her zaman aynı anda odakta tutmak gerekir.

Örneğin, bir ürün satın alırken “maliyet” ve “işlevsellik” iki kriteri dikkate alınırsa, sorun bir TV seti veya yeni bir ev satın almaksa, bu iki kriterin göreceli olarak farklı önemi vardır. İlk durumda,% 20’lik bir fiyat değişikliği o kadar kritik olmayabilirken, yeni bir ev satın alınması durumunda% 20’lik bir fiyat değişikliği daha zararlı olabilir. Bu nedenle, kriterlerin ve alternatiflerin mükemmel bağımsızlığının nadiren var olduğu önermesini kabul etmek de doğaldır. Bu, karar analizi camiasında oldukça tartışmalı bir konudur ve farklı yazarlar farklı görüşler ifade etmişlerdir. Bu nedenle, önerilen karşılaştırma sorusu formatının kullanımı tamamen yeni değildir.

Karar verici belirli bir alternatif için tüm olası karşılaştırmaları ortaya çıkardığında, bu karar matrisinin ağırlık vektörü, karar matrisinin normalleştirilmiş bir satırına (geleneksel yaklaşıma sahip bir sütunun aksine) karşılık gelir. Bu nedenle, önceki tür ikili karşılaştırmaları kullanarak karar verici, karar matrisinin tüm satırlarını normalleştirilmiş bir şekilde belirleyebilir (yani, her satırdaki öğeler bire kadar toplanır veya maksimum girişe bölünür).

Letby (fori = 1,2,3, …, mandj = 1,2,3, …, n), bir m dizisi aracılığıyla her satıra göre normalleştirilmiş karar matrisindeki (i, j) girişini belirtir. ikili karşılaştırmalarla tanımlanan yargı matrisleri. Şimdi, n xn boyutunda m yargı matrislerinin oluşturulması gerektiği, geleneksel (ilkel) yaklaşımda her biri mXm boyutunda n tane bu tür matris olduğu fark edilebilir. Lütfen tipik bir MCDM sorununun m alternatiflere ve n karar kriterlerine sahip olduğunun varsayıldığını hatırlayın.

Ayrıca, karar vericinin geleneksel tarzda tek bir yargı matrisinin ikili karşılaştırmalarını da oluşturduğunu varsayalım. Yani, karar verici tek bir m x m yargı matrisi oluşturur. Fikirlerin düzeltilmesine yardımcı olmak için, bunun tüm alternatifleri ilk karar kriteri açısından inceleyen yargı matrisi olduğunu varsayalım. Ail (i = 1, 2, 3, …, m için) son karar matrisinden türetilen karşılık gelen ağırlık vektörünün elemanları olsun.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir