Çok Amaçlı Karar Verme (39) – Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulması – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (39) – Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulması – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

25 Eylül 2020 Alternatiflerin Değerlendirilmesi Çok Amaçlı Karar Verme (39) – Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulması – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma Çok Kriterli Optimizasyon Değerlendirme Kriterleri Ağırlıkları Enerji arzı Ödevcim Online Topsis ve Vikor Karşılaştırması 0
Çok Amaçlı Karar Verme (39) – Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulması – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulması

Alternatif yakıt modlarının değerlendirilmesi farklı yönlere göre gerçekleştirilebilir. Bu bölümde değerlendirme kriterlerinin dört yönü ele alınmaktadır: sosyal, ekonomik, teknolojik ve ulaşım. Alternatifleri değerlendirmek için aşağıdaki gibi on bir değerlendirme kriteri oluşturulmuştur:

1. Enerji arzı: Bu kriter, tedarik edilebilecek yıllık enerji miktarına, enerji arzının güvenilirliğine, enerji depolamanın güvenilirliğine ve enerji tedarikinin maliyetine dayanmaktadır.

2. Enerji verimliliği: Bu kriter, yakıt enerjisinin verimliliğini temsil eder.

3. Hava kirliliği: Bu kriter, yakıt modunun hava kirliliğine ne ölçüde katkıda bulunduğunu ifade eder, çünkü çeşitli yakıt modlarına sahip araçların hava üzerinde etkisi vardır.

4. Gürültü kirliliği: Bu kriter, operasyon sırasında üretilen gürültü ile ilgilidir.

5. Endüstriyel ilişki: Geleneksel araç endüstrisi bir lokomotiftir. Endüstri ve diğer endüstriyel üretimle karmaşık bir şekilde ilişkilidir; her bir alternatifin diğer endüstriyel üretimle ilişkisi kriter olarak alınır.

6. Uygulama maliyetleri: Bu kriter, alternatif araçların üretim ve uygulama maliyetlerini ifade eder.

7. Bakım maliyetleri: Alternatif araçların bakım maliyetleri kriterdir.

8. Araç kapasitesi: Bu kriter, seyir mesafesini, yokuş tırmanışını ve ortalama hızı temsil eder.

9. Yol kolaylığı: Bu kriter, alternatif araçların (kaldırım ve eğim gibi) çalışması için gerekli yol özelliklerini ifade eder.

10. Trafik akış hızı: Bu kriter, belirli trafik için alternatif araçların ortalama hızının karşılaştırılmasıyla ilgilidir. Trafik akış hızının araç hızından yüksek olması durumunda araç belirli rotalarda hareket etmeye uygun olmayacaktır.

11. Rahatlık duygusu: Bu kriter, rahatlık duygusu ile ilgili özel konuyu ve kullanıcıların aracın aksesuarlarına (klima, otomatik kapılar, vb.) ilişkindir.

Değerlendirme Kriterleri Ağırlıkları

Kriter ağırlıklarının değerlendirilmesinde, katılan ilgili karar alma uzmanları elektrikli otobüs imalatı, akademik, araştırma ve otobüs işletmeciliği sektörlerindendi. Kriterlerin her biri için göreceli önemi (öznel olarak) değerlendirdiler. Ortalama ağırlık değerleri Tablo 14.1’de verilmiştir. Bu veriler, alternatif araçların değerlendirilmesinde trafik hızının en önemli faktör olduğunu göstermektedir; ikinci önemde hava kirliliğidir ve yeni alternatif yakıt modlarına olan ihtiyacı gösterir.

İyi bir analitik prosedür, çok kriterli analize geçmeden önce dağılım biçimini kontrol etmek için verilerin histogramlarını yapmayı gerektirir. Veriler normal olarak dağıtılmamışsa ve standart sapma küçük değilse, ağırlık aralığını kapsayan duyarlılık analizi çok kriterli karar verme prosedürü dahilinde gerçekleştirilmelidir.

Alternatiflerin Değerlendirilmesi

Bu bölümde uygulanan değerlendirme yaklaşımı, profesyonel uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeye dayanmaktadır. Kriter i’ye göre alternatif j için ortalama değerlendirilen değer aşağıdaki ilişki ile belirlenir.

Ulij, kriter i’ye göre uzman l tarafından alternatif j’ye verilen performans değeridir ve N, değerlendirme sürecine katılan uzman sayısıdır. “Değer fonksiyonu” u aşağıdaki özelliklere sahiptir: 0 ≤ u ≤ 1 ve uij> uik, i kriterine göre alternatif j’nin alternatif k’den daha iyi olduğu anlamına gelir.

Uzman grup üyelerinin seçimi, çoklu kriter analizi (MCA) / çoklu kriter karar verme (MCDM) probleminin değerlendirme sürecinde son derece önemlidir. Alternatif yakıtlı otobüslerin seçimi halkla ilişkilerle ilgili bir sorundur ve bu sorunu değerlendirmek için güvenilir uzmanlar çok önemlidir. Tayvan’da, imalat endüstrilerinden, ilgili devlet dairelerinden ve akademik ve araştırma enstitülerinden uzmanlar güvenilir uzmanlar olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, uzmanlar Taipei Şehri Ulaşım Bürosu, Çevre Koruma İdaresi, Haberleşme Bakanlığı Ulaşım Enstitüsü, Araç Derneği, Enerji Komitesi ve elektrikli araçlarla ilgili araştırma görevlilerinden davet edildi.

Önceki araştırmada bulunan araştırma bilgileri (siyah duman emisyonları, sürekli seyahat kabiliyeti) temel referans bilgileriydi ve uzmanlar için hazırlanan ankette listelenmişti. Değerlendirme sürecinde (Delphi yöntemi) değerlendirme sonuçları ikinci değerlendirme için uzmanlara sunulmuştur. Her bir alternatif yakıt modunun performans değerlerini yeniden gözden geçirmek ve alternatifleri yeniden değerlendirmek zorundaydılar. Değerlendirme sürecinden on yedi geçerli anket elde edildi.

İkinci değerlendirmeyi takiben değerlendirme sonuçları Tablo 14.2’de sunulmuştur. Enerji tedarik kriterine göre, ortalama performans değeri dizel otobüs için en yüksek (0.820) ve hidrojen otobüsü için en düşüktür (0.360). Enerji verimliliği ile ilgili olarak, elektrikli araçlar için ortalama performans değerleri çok yüksektir.

Elektrikli araçlar için ortalama performans değerleri, hava kirliliği ve gürültü kirliliğine göre en yüksek değerler olmakla birlikte, ihtiyaç duyulan araç ve yol tesislerinin kapasitesine göre değerler çok düşüktür.

Tablo 14.2’deki verileri analiz ederek, EV’lerin enerji, çevresel etki, endüstriyel ilişki ve uygulama maliyeti kriterlerine göre çok iyi derecelendirildiği sonucuna varabiliriz; araç kapasitesine ve ihtiyaç duyulan (yeni) yol özelliklerine göre yüksek konvansiyonel dizel oranlarını kullanan ulaşım modu; doğal gaz, metanol ve hidrojeni kullanan taşıma modları ise “orta” değerlerle ilişkilendirilmiştir.

Çok Kriterli Optimizasyon

MCDM yöntemleri VIKOR ve TOPSIS, referans noktalarına yakınlığı temsil eden bir toplama fonksiyonuna dayanmaktadır. Bu iki yöntemin ayrıntıları için lütfen ekte özetlenen Tzeng ve Opricovic’e (2003) bakın. Bu iki yöntem, sıralama için bir toplama işlevinin (Lp-metrik) farklı biçimlerini sunar.

VIKOR yöntemi Qj’ye L1 ve L∞’un işlevini tanıtırken, TOPSIS yöntemi Cj ‘yi, L2’nin işlevini sunar. Ölçüt işlevlerinin birimlerini ortadan kaldırmak için farklı normalleştirme türleri kullanırlar: VIKOR yöntemi doğrusal normalleştirme kullanır ve TOPSIS yöntemi vektör normalleştirme kullanır. Bu iki yöntem arasındaki fark sonraki bölümde açıklanmaktadır. Onlar tarafından alternatif yakıtlı otobüs seçiminin karmaşık çözümünü buluyoruz ve sonuçlar sonraki bölümde gösteriliyor.

Topsis ve Vikor Karşılaştırması

MCA, çeşitli yönlerle ilgili sorunları çözmek için uygundur. TOPSIS ve VIKOR, MCA’nın sıralama yöntemleri arasında uygulanması kolay iki yöntemdir. Ancak bu iki yöntem, temel tanımlarında farklıdır. Opricovic ve Tzeng (2003) bu iki yöntemin farklılıklarını tartışmışlardır. Bu güncel araştırmada, alternatif yakıtlı otobüs seçiminin kapsayıcı çözümünü bulmak için bu iki yöntemi uyguladık ve bu yöntemlerin farkını gösterdik. VIKOR ve TOPSIS’in temel özellikleri, bu iki yöntem arasındaki farklılıkları netleştirmek için burada özetlenmiştir.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir