Çok Amaçlı Karar Verme (37) – TOPSIS ve VIKOR: Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (37) – TOPSIS ve VIKOR: Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

25 Eylül 2020 Alternatif Çözümler Alternatif yakıtlı araçlar Çok Amaçlı Karar Verme (37) – TOPSIS ve VIKOR Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma EV geliştirmenin sınırlandırılması Küresel geliştirme sonuçları Ödevcim Online TOPSIS ve VIKOR: Bir Uygulama Yeni alternatif yakıtlı bir otobüs 0
Çok Amaçlı Karar Verme (37) – TOPSIS ve VIKOR Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


TOPSIS ve VIKOR: Bir Uygulama

Yirminci yüzyılın son yirmi yılında, büyük şehirlerdeki kirlilik ve özellikle karayolu ulaşım kaynaklarının bu soruna yaptığı büyük katkı hakkında artan endişeler vardı (McNicol, Rand ve Williams 2001). İçten yanmalı motor (ICE) emisyonları ve yakıt kalitesi ile ilgili hükümet mevzuatı, düzenlenmiş kirletici maddelerin azaltılması yoluyla şehirlerdeki hava kalitesini önemli ölçüde iyileştirdi. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde Kaliforniya, 1998-2000 model yıllarında Kaliforniya’da satışa sunulan tüm yeni araçların% 2’sinin ZEV olmasını gerektiren sıfır emisyonlu araçlar (ZEV) yetkisini uygulamaya koydu. Başlangıçta, bu tür araçların pille çalışan elektrikli araçlar (EV’ler) olması amaçlanmıştı.

EV geliştirmenin sınırlandırılması nedeniyle, teknolojinin gelişmesi için ek süre sağlamak için düzenlemeler gevşetildi. Geliştirme döneminde alternatif yakıtlı araçlar da düşünüldü. Hibrit elektrikli araçların (HEV’ler) avantajları, frenleme enerjisinin yenilenmesi, rölanti yerine motorun durdurulması ve yüksek yük koşullarında motorun kullanılmasıdır; bu avantajlar şehir içi sürüşte daha belirgindir.

Öte yandan elektrikli araçların en önemli zayıflığı, pilleri şarj etmek için zamana ihtiyaç duyulmasıdır (Morita 2003). Otobüs sistemleri, sabit depolar, güzergahlar, ulaşım grupları, çalışma süreleri ve frekanslar gibi özelliklere sahiptir, bu nedenle toplu taşıma için alternatif yakıt modları bulma araştırması büyük ilgi görmektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı, kentsel alana uygun en iyi alternatif yakıtlı otobüsleri değerlendirmek ve gelecekteki potansiyel gelişme yönünü araştırmaktır.

Yeni alternatif yakıtlı bir otobüsün dünya çapındaki en son teknolojik gelişmelerinin eğilimleri bu bölümde ele alınmaktadır. Morita (2003), yirmi birinci yüzyılda önde gelen otomobil türlerinin muhtemelen şu dört otomobil olacağını düşündü: içten yanmalı motorlu araçlar (ICEV’ler), HEV’ler, EV’ler ve yakıt hücreli araçlar (FCV’ler). McNicol vd. (2001), FCV’lerin başlıca rakiplerinin EV’ler, HEV’ler ve gelişmiş geleneksel ICEV’ler olduğuna dikkat çekti. Yukarıda bahsedilen literatüre dayanarak, çeşitli yakıt türleri alternatif yakıt modları olarak kabul edilir, yani EV’ler, HEV’ler, yakıt hücresi (hidrojen), metanol ve doğal gazdır.

Alternatif yakıtlı araçlarla ilgili güncel araştırmalar sağlam temellere dayanmaktadır. Araştırma kapsamı, geliştirme yönünü, alternatif yakıtlı araçların karşılaştırmasını, etki değerlendirmesini, piller (Moseley 1999), politika, maliyetler, pazarlar, vb. Araştırmaların çoğu, tek veya birkaç tip alternatif yakıtlı araçların performansını karşılaştırmaya ve açıklamaya odaklanmaktadır.

Ayrıca bazı araştırmalar alternatif yakıtın değerlendirilmesi ile ilgilidir. Poh ve Ang (1999), ulaşım yakıtlarını ve Singapur politikasını analiz etmek için ileri ve geri analitik hiyerarşi süreçlerini (AHP) uygulamıştır. Winebrake ve Creswick (2003) ayrıca ulaşım için hidrojen yakıt ikmal sistemlerinin geleceğini değerlendirmek için AHP’yi uyguladılar. Bu ekiplerin her ikisi de değerlendirme modellerini oluşturmak için senaryo analizinden yararlanır.

Bu güncel araştırmada da benzer bir yaklaşım uygulanmaktadır. Bu bölümde, alternatif yakıtlar, ana ve tek ulaşım yakıtı kaynağı olarak petrolün yerini değiştirme potansiyelleri nedeniyle değerlendirilmektedir. Otobüslerin özellikleri, bu tür yakıtları kalabalık modern şehirlerde kullanmaya uygun hale getirir. Bu nedenle, kentsel bir alandaki otobüsler için ortalama bir yakıt modunu değerlendirmek bu araştırmanın amacıdır.

Alternatif yakıtlı otobüslerin değerlendirilmesi, örneğin enerji verimliliği, emisyonlar, teknolojiler, maliyetler, tesisler vb. Gibi çeşitli perspektiflerden düşünülmelidir. Bu nedenle, çok özellikli değerlendirme süreci bu bölümde kullanılmaktadır. AHP, değerlendirme kriterlerinin ağırlıklarını belirlemek için kullanılır. Saaty (1980) tarafından ortaya atılan AHP, ikili karşılaştırma yöntemi olarak bilinir ve değerlendirme problemlerinde popüler bir yöntemdir.

Karar analizi tekniklerinin ulaşım, enerji ve çevre planlamasına uygulanması üzerine Tzeng ve diğerlerinin araştırması gibi pek çok araştırma vardır. (1992, 1994) ve Tzeng ve Tsaur (1993, 1997). İdeal Çözüme Benzerlik Yoluyla Sipariş Tercihi Tekniği (TOPSIS) ve VIKOR karşılaştırılır ve alternatif yakıtlı otobüsleri sıralamak için kullanılır. Bu iki yöntemin ayrıntıları Bölüm 14.4’te gösterilmektedir. Otobüs kullanıcıları, sosyal topluluk ve operatörler gibi farklı karar alma gruplarından uzmanlar tarafından alternatif otobüslerin çok özellikli bir değerlendirmesi gerçekleştirildi.

En iyi yakıt modu, birkaç rekabet eden (çelişen) kritere göre seçilmelidir. Bu karar verme sorununun tüm kriterleri aynı anda karşılayan bir çözümü yoktur. Çelişkili kriterler sorununun uzlaşmacı çözümü belirlenmelidir ve kriterler karar vericilerin nihai kararlarına ulaşmalarına yardımcı olabilir. Uzlaşma sıralama yöntemi, en iyi uzlaşmaya sahip alternatif yakıt otobüsünü belirlemek için uygulanır.

Bu metodolojinin kullanılabilirliğini test etmek ve doğrulamak için, Tayvan kentsel alanlarının alternatif yakıtlı otobüslerinin değerlendirmesini ampirik bir örnek olarak gösteriyoruz. Sonuçlar, bu yöntemin etkinliğini kanıtlayabilir ve gelecekte uygulanmasını kolaylaştıran en iyi alternatifin zayıflığını ve gelecekteki gelişim için yönleri gösterebilir.

Alternatif Çözümler

Alternatif çözümlerin tanımlanmasındaki ana parametre yakıt modudur. Bu çalışmada toplanan verilere göre, alternatifler dört gruba ayrılmıştır: geleneksel dizel motor, yeni alternatif yakıt modu, EV ve HEV. Dünya çapında, metanol, yakıt hücresi (hidrojen) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dahil olmak üzere yeni alternatif yakıtları kullanan bir ulaşım aracı geliştirmek için çok çaba sarf edilmektedir. Elektrikle çalışan araçlar büyük ilgi görüyor, ancak uygun teknoloji hala geliştiriliyor. EV’lerin avantajları, düşük yük koşullarında verimli performans göstermeleri ve kullanım sırasında herhangi bir kirletici madde boşaltmamalarıdır.

En önemli zayıflıkları, pilleri yeniden şarj etmek için zamana ihtiyaç duyulmasıdır. Ek olarak, kısa seyir mesafesi (genellikle 200 km’den az) ve destek altyapısının eksikliği gibi dezavantajlar, kolaylıklarını önemli ölçüde azaltır. Hem elektrik motorunu hem de ICE’yi tutan HEV, kullanıcılar tarafından geniş çapta kabul görmüştür. Morita (2003), HEV’lerin maliyet ve rahatlık açısından geleneksel araçların yanında yer alma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekmiştir.

HEV’lerin avantajları, frenleme enerjisinin yenilenmesi, rölantide çalışmak yerine motorun kapatılması ve yüksek yük koşullarında motorun kullanılmasıdır; bu avantajlar şehir içi sürüşte daha belirgindir. HEV’lerin avantajları, motorun kullandığı yakıt türü ne olursa olsun, her tür ICE veya yakıt hücresini birleştirebilmeleri ve iyi verimlilik gösterebilmeleridir. Bu bölümde aşağıdaki alternatifler dikkate alınmıştır: benzinli-elektrik, dizel-elektrik, CNG-elektrik ve sıvı propan gazı (LPG) -elektrik vb.

Küresel geliştirme sonuçlarına dayalı olarak, 12 alternatif yakıt modu dikkate alınır ve her bir alternatif yakıt modunun özellikleri bir sonraki bölümde açıklanacaktır.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir