Çok Amaçlı Karar Verme (33) – DEMATEL ve ANP’ye Dayalı Uygulamalar ile VIKOR Tekniği – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (33) – DEMATEL ve ANP’ye Dayalı Uygulamalar ile VIKOR Tekniği – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

25 Eylül 2020 ANP ve DEMATEL yöntemleri Çok Amaçlı Karar Verme (33) – DEMATEL ve ANP'ye Dayalı Uygulamalar ile VIKOR Tekniği – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma Dematel DEMATEL ve ANP'ye Dayalı Uygulamalar ile VIKOR Tekniği Ödevcim Online Yeni Hibrit Çok Kriterli Karar Verme Modeli yönetimdeki çatışma sorunları 0
Çok Amaçlı Karar Verme (33) – DEMATEL ve ANP'ye Dayalı Uygulamalar ile VIKOR Tekniği – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


DEMATEL ve ANP’ye Dayalı Uygulamalar ile VIKOR Tekniği

Çok kriterli karar verme (MCDM), yönetimdeki çatışma sorunlarının üstesinden gelmek için sıklıkla kullanılır. Pratik problemler genellikle birkaç orantılı olmayan ve çelişkili (rekabet eden) kriter ile karakterize edilir ve tüm kriterleri aynı anda karşılayan hiçbir çözüm olmayabilir. Bu nedenle, MCDM kullanılarak, birbiriyle çelişen kriterlere sahip bir sorun için bir uzlaşma çözümü belirlenebilir ve bu, karar vericilerin nihai kararı elde etmek için sorunları iyileştirmesine yardımcı olabilir. Yu (1973) ve Zeleny (1982) uzlaşmacı çözümlerin temelini önerdi.

Uzlaşmacı çözüm, ideal / hedeflenen düzeye en yakın, uygulanabilir bir çözümdür, karşılıklı tavizlerle kurulan bir anlaşma anlamına gelir. VIKOR tekniği, ideal / hedeflenen seviye çözüme yakınlığın özel ölçüsüne dayalı çok kriterli sıralama indeksini tanıttı ve MCDM içinde uygulanacak uygulanabilir bir teknik olarak tanıtıldı. Bu yöntem, karar vericilerin istenen seviyelere ulaşmak için ödünleşmeleri gevşetmelerine yardımcı olmak için çelişen kriterlerin varlığında bir dizi alternatif arasından sıralama, iyileştirme ve seçim yapmaya odaklanır. Özellikleri, “maksimum grup faydası” ve “minimum bireysel pişmanlık” sağlamaktır, böylece karar vericiler VIKOR tarafından önerilen uzlaşma çözümünü kabul edebilir.

VIKOR yöntemi, ölçülebilir olmayan ve çelişkili kriterlerle ayrık karar problemlerini çözmek için bir MCDM yöntemi olarak geliştirilmiştir. Ancak, çok az makale, bu uzlaşmacı çözüm yöntemi içinde bağımlılık ve geri bildirim ile çelişen (rekabet eden) kriterleri tartışmaktadır. Bu nedenle, bu araştırma, bağımlılık ve geri bildirimle çelişen kriterleri içeren bu sorunu çözme hedefine ulaşmak için analitik ağ süreci (ANP) ve DEMATEL (Karar Verme Deneme ve Değerlendirme Laboratuvarı) yöntemlerine dayalı VIKOR tekniğini benimser.

Saaty (1996), gerçek dünyadaki kriterler ve alternatifler arasında karşılıklı bağımlılık ve geri bildirim sorunlarının üstesinden gelmek için yeni bir MCDM yöntemi olan ANP’yi önermiştir. ANP, Markov zincirlerinin kavramlarına dayanan analitik hiyerarşi sürecinin (AHP) bir uzantısıdır ve doğrusal olmayan bir yapıdır, AHP ise hiyerarşik ve doğrusaldır, hedef en üstte ve alternatifler alt seviyelerde ( Saaty 1999). ANP yöntemi birçok pratik karar verme probleminde başarıyla uygulanmıştır.

Bununla birlikte, ANP’yi içeren bu çalışmalarda iç bağımlılığın tedavisi tam veya mükemmel değildi. Gerçekte, DEMATEL yöntemi (Fontela ve Gabus 1974, 1976; Warfield 1976), faktörlerin etkililiğini temsil edecek merkezi kriterleri bulmak için kriterler arasında bir ağ ilişki haritasının (NRM) karşılıklı ilişkilerini oluşturmak ve göstermek için uygulanabilir. ve aynı zamanda bir dizi kriter dahilinde iç bağımlılığı ele almanın akıllıca bir yolu olarak da kullanılabilir.

Ayrıca, bağımlılık ve geri bildirim problemlerini çözmek için ANP ve DEMATEL yöntemlerini birleştiren yeni bir hibrit model, çeşitli alanlarda başarıyla kullanılmıştır. Bu nedenle, bu çalışma, bağımlılık ve geribildirim problemleri olan birden fazla kriter olduğunda çatışmanın üstesinden gelmek için VIKOR, ANP ve DEMATEL’i kullanır.

ANP prosedürü ile uğraşırken, bu çalışma, ağırlıksız süper matrisi normalleştirmek için geleneksel yöntemi kullanmanın makul olmadığını bulmuştur. Normalleştirme prosedüründe, ağırlıklı süper matris, NRM’nin toplam etki oranlarına dayalı olarak her bir sütunun toplamı tam olarak birliğe (1.00) dönüştürülmesiyle türetilir. Geleneksel yöntemde, bir sütundaki her bir kriter küme sayısına bölünür, böylece her sütun tam olarak birliğe toplanır. Bu normalleştirme yönteminin kullanılması, her kümenin aynı ağırlığa sahip olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, gerçek dünyadaki faktör / kriter kümeleri arasında farklı etki dereceleri vardır, bu nedenle ağırlıklı süper matrisi elde etmek için her bir küme için eşit ağırlık varsayımını kullanmak bir gelişmedir.

Bu nedenle, bu bölümün diğer bir amacı, ANP’deki ağırlıksız süper matrisi gerçek dünyaya uyacak şekilde normalleştirmek için DEMATEL yöntemini benimsemektir. Sonuç olarak, bu çalışmanın katkısı, DEMATEL ve ANP’yi VIKOR teknik prosedürleri ile birleştiren yeni bir model önermektir, sadece faktörlerin / kriterlerin çatışan problemlerini karşılıklı bağımlılık ve geri bildirim ile aşmak için değil, aynı zamanda ANP’deki ağırlıksız süper matrisi normalize etmek için de önerilmektedir. Bu gerçek dünyaya uygun prosedür. Ek olarak, önerilen yöntemin adımlarını bunun uygulamaları ile göstermek için sayısal bir örnek de gösteriyoruz. Sonuçlar, önerilen bu yöntemin yalnızca karşılıklı bağımlılık ve geri bildirim ile ölçütlerin çatışan sorunlarıyla başa çıkmakla kalmayıp, aynı zamanda normalleştirilmiş süper matrisi gerçek dünyaya uyacak şekilde geliştirebileceğini gösteriyor.

Bu bölümün geri kalanı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 13.2 hibrit modeli açıklamaktadır. Uygulamalar ile sayısal bir örnek Bölüm 13.3’te gösterilmektedir. Tartışmalar ve sonuçlar sırasıyla Bölüm 13.4 ve 13.5’te sunulmaktadır.

Yeni Hibrit Çok Kriterli Karar Verme Modeli

Yukarıdaki açıklamalara göre, sorunları değerlendirmek ve iyileştirmek için DEMATEL ve ANP’ye dayalı bir VIKOR tekniği önerilmektedir. Bu yeni hibrit MCDM modelinin prosedürleri, DEMATEL ve ANP’nin VIKOR teknik prosedürleri ile bir kombinasyonu, aşağıda gösterildiği ve kısaca açıklanmıştır. Bu yöntemleri, aşağıda ayrıntıları verilen yukarıdaki model prosedürlere göre gösteriyoruz.

Dematel

Battelle Memorial Institute, Cenevre Araştırma Merkezi aracılığıyla bir DEMATEL yöntem projesi önerdi (Gabus ve Fontela 1973). DEMATEL yöntemi, bir NRM’nin etkisini inşa etmek için faktörler / kriterler arasındaki ilişkileri inşa etmek için kullanılır (Tzeng ve diğerleri 2007; Liou ve diğerleri 2007; Huang ve diğerleri 2007). Yöntem şu şekilde özetlenebilir:

Adım 1: İlk ortalama matrisi skorlara göre hesaplayın.

0, 1, 2, 3 ve 4 ölçeklerinin “etki yok” dan “çok yüksek etkiye” kadar olan aralığı temsil ettiğini varsayarak, yanıtlayanlardan her bir faktör / kriterin her bir faktör üzerinde uyguladığı doğrudan etkinin derecesini belirtmeleri istenir / aij ile gösterilen ölçüt j, varsayılan ölçekler kullanılarak. Her bir katılımcı doğrudan bir matris üretecektir ve daha sonra, yanıtlayanların çeşitli doğrudan matrislerindeki aynı faktörlerin / kriterlerin ortalamasından bir ortalama A matrisi türetilmiştir. Ortalama matris A aşağıdaki denklemle temsil edilir;

A =

a11 ⋅⋅⋅ a1j ⋅⋅⋅ a1n

a11 ⋅⋅⋅ a1j ⋅⋅⋅ a1n

a11 ⋅⋅⋅ a1j ⋅⋅⋅ a1n


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir