Çok Amaçlı Karar Verme (30) – AHP: Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Amaçlı Karar Verme (30) – AHP: Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

24 Eylül 2020 AHP: Bir Uygulama  Çok Amaçlı Karar Verme (30) – AHP Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma Değerlendirme Kriterlerinin Hiyerarşik Yapısının Oluşturulması Değerlendirme Modeli en iyi alternatifi seçmek matris temelinde Ödevcim Online Planlama ve Tasarım Alternatifleri üç yapısal model 0
Çok Amaçlı Karar Verme (30) – AHP Bir Uygulama – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Örnek :

Bu örnekte, en iyi alternatifi seçmek için beş kriter kullanılmıştır. Yerel ağırlıkları türetmek için, önce kriterler arasındaki önemi karşılaştırıyoruz ve ardından özvektörü elde etmek için özdeğer yöntemini kullanıyoruz.

Ardından, yukarıdaki kriterler arasındaki ilişkilerin, Şekil 11.5’te gösterildiği gibi FCM kullanılarak gösterilebileceğini varsayalım. Şekil 11.4’ten, yukarıdaki problemin aynı anda bileşik ve etkileşim etkilerini içerdiği görülebilir. Ardından, en iyi alternatifi belirlemek için önerilen yöntemi aşağıdaki gibi sunuyoruz.

Sonuçların, farklı eşik fonksiyonlarına göre farklı olabileceğine dikkat edin. Bu nedenle, bir başka ilginç soru, hangi eşik fonksiyonunun belirli bir problem için en uygun olması gerektiğidir. Ardından, yukarıdaki matris temelinde, Şekil 11.6’da gösterildiği gibi kriterler arasındaki ilişkiyi tasvir edebiliriz.

Bu bölümde, üç yapısal model sunuyoruz, ISM, elemanların modelini tanımak için DEMATEL ve FCM yöntemleri. Bu, kriterler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasında ve karar vericiye uygun MADM yöntemlerini kullanması için bilgi sağlanmasında önemli bir rol oynar.

AHP: Bir Uygulama 

Bir inşaat projesini başlatırken, çoğu mal sahibi, ön planları ve ilgili tasarım ayrıntılarını geliştirmek için mühendislik hizmetlerini dışarıdan temin etmelidir. Bir proje yaşam döngüsünde, bu planlama ve tasarım (Ür-Ge) aşaması, projenin başarısı için en kritik aşamadır. Yine de, uygun bir Ür-Ge alternatifi seçerken, çoğu bayındırlık işi sahibi adayları etkili bir şekilde değerlendirme yeteneğinden yoksundur. Standart altı Ür-Ge çalışması, genellikle yetersiz ihale seçiminin doğrudan bir sonucudur.

Kamu işleri projeleri için Ür-Ge hizmetlerinin ihale seçiminde başlıca konular üç yönlüdür.

Birincisi, değerlendirme kriterleri genellikle çokludur ve genellikle çok seviyeli hiyerarşilerde yapılandırılır. İkinci olarak, değerlendirme süreci genellikle sübjektif değerlendirmeleri içerir, bu da nitel ve kesin olmayan verilerin kullanımına yol açar. Üçüncüsü, ilgili diğer ilgi gruplarının Ür-Ge alternatif seçim sürecine katkısı dikkate alınmalıdır.

Karar kalitesinin artırılmasında etkili bir değerlendirme prosedürü gereklidir ve bunun için bir devlet kurumu bu konulara yanıt verebilmeli ve bunları genel sürece dahil edebilmelidir. Bu çalışma, bu grup karar verme (DM) sürecini incelemekte ve kamu ofis binalarında Ür-Ge alternatif seçimi için çok kriterli bir çerçeve önermektedir.

Bulanık analitik hiyerarşi süreci (FAHP) veya bulanık çok kriterli karar verme (FMCDM) analizi, çoklu kriter değerlendirmesini / alternatiflerin seçimini içeren KV problemleriyle başa çıkmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatürde bildirilen pratik uygulamalar ölçülemeyen / niteliksel kriterleri ele almada avantajlar göstermiş ve oldukça güvenilir sonuçlar da elde etmişlerdir.

Bu nedenle, bu çalışma, bir devlet kurumunun kamu inşası için en uygun P&D adayını seçmesine yardımcı olmak amacıyla, FAHP ve FMCDM’yi dahil etmek için bir çerçeve oluşturmak amacıyla, alternatif seçimin yönetimsel bir DM problemine bulanık küme teorisini (Zadeh 1965) uyguladı. 

Bu çalışma, her bir DM grubunun sübjektif yargılarından kriter ağırlıklarını belirlemek için FAHP’yi kullanır. Ür-Ge’yi inşa etmenin değerlendirme kriterleri çeşitli çağrışımlara ve anlamlara sahip olduğundan, onlara her biri eşit öneme sahipmiş gibi davranmak için mantıklı bir neden yoktur. Dahası, FMCDM, net değerlerde tanımlanması zor olan niteliksel kriterleri ele almak ve böylece KV sürecinin kapsamlılığını ve makullüğünü güçlendirmek için Ür-Ge alternatifleri oluşturmanın sentetik performansını değerlendirmek için kullanıldı.

Planlama ve Tasarım Alternatifleri

Değerlendirme Modeli

Bu bölümün amacı, bir Ür-Ge alternatifi oluşturmanın değerlendirme problemini çözmek için hiyerarşik bir yapı oluşturmaktır. İçerik üç alt bölüm içerir: değerlendirme kriterlerinin hiyerarşik yapısının oluşturulması, değerlendirme kriterlerinin ağırlıklarının belirlenmesi ve performans değerinin elde edilmesi.

Değerlendirme Kriterlerinin Hiyerarşik Yapısının Oluşturulması

Çok kriterli karar verme (MCDM), alternatiflerin avantaj ve dezavantajlarını çoklu kriterlere göre değerlendirmek için analitik bir yöntemdir. MCDM problemleri genel olarak iki kategoriye ayrılabilir: çok amaçlı programlama ve çok kriterli değerlendirme (Hwang ve Yoon 1981). Bu çalışma esas olarak değerlendirme problemine odaklandığı için ikinci kategori üzerinde durulmuştur. Tipik çok kriterli değerlendirme problemi, bir dizi uygulanabilir alternatifi inceler ve alternatif uygulama için bir öncelik sıralaması belirlemek için birden fazla kriteri dikkate alır.

Keeney ve Raiffa (1976) kriterler formüle edilirken beş ilkenin dikkate alınması gerektiğini öne sürüyorlar: tamlık (kriterler DM problemlerinin tüm önemli özelliklerini içermelidir), operasyonel yetenek (kriterler karar vericiler için anlamlı ve mevcut olmalıdır. açık çalışma için), ayrıştırılabilirlik (kriterler, değerlendirme süreçlerini basitleştirmek için daha yüksek hiyerarşiden daha düşük hiyerarşiye ayrıştırılabilir), fazlalık (kriterler aynı performansın mükerrer ölçümünden kaçınmalıdır) ve minimum boyut (kriter sayısı ihtiyaç duyulan insan gücünü, zamanı ve maliyeti azaltmak için olabildiğince küçük olmalıdır).

Kamusal bina için Ür-Ge değerlendirmesinin problemlerini ele almak için bu çalışmada benimsenen hiyerarşik yapı Şekil 12.1’de gösterilmektedir. Bina ÜR-GE alternatiflerinin değerlendirilmesi ve seçimi için kriterlerin temel boyutları, bir mimarlık mühendisliği profesörü, bir inşaat mühendisliği profesörü, bir deneyimli mimar ve beş deneyimli profesyonel kadrosu dahil olmak üzere birkaç uzmanla kapsamlı araştırma ve istişare yoluyla elde edilmiştir. Taipei Şehri Bayındırlık İşleri Bürosu’nun hizmet alımı da bunlardan sadece biridir.

Bu bireylerden kriterlerin ve boyutların doğruluğunu, yeterliliğini ve uygunluğunu derecelendirmeleri ve Ür-Ge değerlendirmesi oluşturma açısından “içerik geçerliliğini” doğrulamaları istendi. Literatür taramasını sentezleyen (Chen 1978; Wu, Chen ve Zhao 1990), uzman ve hükümet personelinin görüşleri, bu çalışmada kullanılan hiyerarşik yapıyı geliştirmek için temel oluşturdu. Ayrıca, Keeney ve Raiffa (1976) tarafından önerilen beş kriter seçim ilkesi, bu çalışmada kamu binası değerlendirme kriterlerinin Ür-Ge’sini formüle etmek için kullanılmıştır. Altı boyut vardır: bina düzeni, iki boyutlu planlama, görünüm modelleme, elektrik ve mekanik sistemler, yapısal sistemler ve gereksinim gerçekleştirme derecesi. Bunlardan hiyerarşik yapı için yirmi değerlendirme kriteri bu çalışmada kullanılmıştır.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir