Çeviri İşi, Çeviri Mesleği ve Çeviri Eğitimi – Çeviri Danışmanlık

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çeviri İşi, Çeviri Mesleği ve Çeviri Eğitimi – Çeviri Danışmanlık

26 Haziran 2020 akademik tercüme tavsiye ÇEVİRİ MESLEĞİ VE ÇEVİRİ EĞİTİMİ Çeviri Mesleği ve Çeviri Eğitimi Çeviri Mesleği ve Çeviri Eğitimi - Çeviri Danışmanlık Çevirmenlik Ne Demektir? ingilizce tercüme yapanlar medikal tercüme fiyatları Ödevcim Online online tercüme bürosu profesyonel tercüme programı Tercümanın Uygulama Alanları tercüme yaptır tercümemvar 0
Çeviri İşi, Çeviri Mesleği ve Çeviri Eğitimi - Çeviri Danışmanlık

 

Ödevcim Online, akademik tercüme tavsiye, tercüme yaptır, online tercüme bürosu, tercümemvar, ingilizce tercüme yapanlar, medikal tercüme fiyatları, profesyonel tercüme programı aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde tez yazdırmak veya diğer danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


ÇEVİRİ MESLEĞİ VE ÇEVİRİ EĞİTİMİ

Lisede eğitim alırken, üniversite sınavına henüz girmeden önce ileride ne meslek yapmak istediğiniz konusunda net olmamakla birlikte bir çok düşünceye sahip olursunuz. Ama bu düşünceler genel olarak mesleğe dair araştırma yapıp karar verilmiş düşünler değil tam tersine kulaktan duyma bilgilerle, ailelerin yönlendirmesiyle ya da yakınınızda olan birine hayranlık duymakla ilişkilidir. 

Genel olarak öğrenci alacağı eğitimi ya da yapacağı mesleği bir üniversite kazanınca ve bir takım şeyler netleşince araştırmaya ve sorgulamaya başlar. Halbuki öğrencinin, üniversite eğitiminde kendisini nelerin beklediği ya da bekleyebileceği hakkında daha doğru bir tahminde bulunabilmesi için, bu konudaki düşüncelerini işin başındayken netleştirmesi önemlidir.

İlk zorluklar da zaten bu aşamada ortaya çıkar. Yani öğrenci baştan itibaren kendi başının çaresine bakmak zorundadır. Neler yapacağını sormalı, soruşturmalı, araştırmalı ve yolunu çizmelidir. Bir çeviri eğitimi veren bir üniversitede çeviri eğitimine başlayanların, yazılı ya da sözlü çeviri yapan kişilerin, yani mütercimin ya da tercümanın ne yaptığı ya da nasıl bir rol üstlendiği konusunda  çok net olmasa da  bazı fikirleri kuşkusuz vardır. Bunlardan yaygın olanlarına örnek vermek gerekirse; sadece “Çevirmen dille uğraşır” gibi bir algı söz konusudur. Üniversitelerin dışında da yaygın olan bu görüşleri benimsemeden, eleştirmeden ya da reddetmeden önce, bunlar üzerinde düşünmek ve net sonuçlara varmak gereklidir.

Çevirmenlik Ne Demektir?

Çevirmenlerin, yani mütercimin ya da tercümanın “ne yaptığı” sorusuna çok farklı yanıtlar verilebilir. Özellikle bu işlevi gerçekleştirirken nelerin yapılıp yapılmayacağı ve çevirmen sorumluluğunun sınırları konusunda çeşitli görüşler vardır. Bu görüşlerin neticesine göre mütercim yazılı metinleri, tercüman ise sözlü metinleri bir dilden diğerine aktarmaktadır. 

İkisi arasındaki diğer bir fark da, mütercimin etkinliğinin sadece faaliyette bulunduğu zamanla sınırlı olmamasıdır; yani, yaptığı çalışma gözden geçirilerek denetlenebilir, değiştirilebilir” ve mütercim bu çalışmayı sürdürürken birçok yardımcı araçtan yararlanabilir.

Buna karşılık “tercümanın etkinliği ise anlıktır”. Tercüman “faaliyet anında o an için sahip olduğu bilgi ve dil becerisine bağımlıdır; dolayısıyla alışıldığı üzere yardımcı araçlar arayıp, bunlardan yararlanması pek mümkün değildir”. Mütercimin çalışma alanı genelde “çeşitli özel alanlarla ilgili metinlerin”, “ticari yazışmaların”, “yazınsal metinlerin” ve “yabancı dilde yapılmış radyo, televizyon, telsiz yayınlarının istenilen dile çevrilmesidir”. Tercümanın çalışma alanı ise “uluslararası görüşmelerde tercümanlık etmek”, “hukuki ve idari konularda tercümanlık etmek” ve “kişilerin ve firmaların iş görüşmelerinde, pazarlıklarında tercümanlık etmektir”.

Tercümanın Uygulama Alanları

Tercümanlık, uygulanan yönteme göre de ayrılabilir. Bir yanda çeviri eşzamanlı/ andaş/simültane olarak gerçekleştirilir ve bu tür çeviride, “konuşmacının mikrofona gelen sesi, ses geçirmez bir kabinde oturan tercümana, kulaklık üzerinden aktarılmaktadır. Tercüman ise çok az bir zaman farkı ile, konuşmacının söylediklerini erek dile çevirerek kendi mikrofonuna söylemekte ve bu söyledikleri de hemen hemen eş zamanlı olarak aynı şekilde kulaklık takmış olan dinleyicilere, kulaklıkları yoluyla aktarılmaktadır. Günümüzde bütün kapsamlı ve kalabalık toplantılarda eşzamanlı çeviri yapılmaktadır.” Eşzamanlı çevirinin bir diğer türü de, fısıltı çevirisidir. Bu uygulamada, tercüman konuşmayı aktaracağı kişinin yanında oturur ve yabancı bir dilde yapılan konuşmayı istenilen dile çevirerek dinleyicinin kulağına fısıldar. Eşzamanlı çevirinin özel bir türü de telefonla tercümedir. Bu yöntemin telefonla yapılan bir görüşmede bir tercümanın devreye sokulmasıdır. Diğer yanda ise, ardıl ya da konsekutiv çeviri dediğimiz yöntemde, “konuşmacının söyledikleri konuşmacının cümlesi, konuşmasının bir bölümü ve hatta konuşmasI tamamen bittikten sonra çevrilir. Bu yöntemde tercüman genellikle özel bir not alma tekniğinden yararlanır. Ancak bu özel teknikte tercüman tüm söylenenleri stenografiyle ya da benzeri bir teknikle kaydetmez. Konuşmanın içerik ve akışını hatırlayarak aktarmasına yarayacak özel işaretler ve notlardan yararlanır.

Görüşme çevirmenliği ya da mahkeme çevirmenliği de ardıl çevirinin bir türüdür. Uluslararası organizasyonlarda ya da büyük kongrelerde genelde eşzamanlı çeviri, iş görüşmelerinde ya da mahkemelerdeki duruşmalarda ise çoğunlukla ardıl çeviri kullanılır. Çevirmenlerin görev alanı, yeminli mütercim ya da yeminli tercüman olarak çalışmayı da kapsar (bu görev Federal Almanya’da eyaletten eyalete değişen kurallara göre verilen resmi bir yetkiyle bir kamu görevi olarak da icra edilmektedir).

Yeminli tercüman duruşmalarda çeviri yapar, yeminli mütercimler de belgeleri çevirir ve onların aslına uygunluğunu onaylar. Yeminli mütercimler de duruşmalarda ardıl çeviri yapabilir. Almanya Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun “Meslek Bilgisi Bültenleri”nde olduğu gibi, bu şekildeki bir meslek tanımı, mütercimi ve tercümanı yalnızca “bir dilden diğerine aktaran kişi“ olarak kabul eden geleneksel görüşe uygun düşmektedir. Bu geleneksel anlayışa göre, kişi eğitimini tamamladıktan sonra, serbest çalışan statüsünde ya da bir firma veya makamın mensubu olarak işe başlar, bir yayınevinde çalışır veya yabancı dilini kullanarak çalışacağı bir sekreterlik görevini üstlenir.

Bu geleneksel anlayışın günümüz koşulları ile artık bağdaşmadığını aşağıdaki iki örnekte açıkça görebiliriz. Örneğin kısa süre önce bir çeviri bürosu mahkeme kararı ile tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Nedeni tercüme bürosunun çevrilen metnin bir reklam broşüründe kullanılacağını dikkate almamış olmasıdır. Kararın gerekçesinde, çevirinin, reklam metinlerindeki gereklilikleri yerine getirmediği belirtilmiştir. Ancak aynı mahkeme, çeviri talebinde bulunan firmanın, çeviri bürosuna çevirinin amacını daha açık bir şekilde anlatmış olması gerektiğine de dikkat çekmektedir. Çeviri işine yabancı olanlar, eşzamanlı çeviri hakkında da bazı fikirler edinmişlerdir ve uygulamaların da bu fikirler doğrultusunda gerçekleşmesini umarlar. Buna örnek olarak Neu- hoff’un bilimsel bir kongrede yapılan eşzamanlı çeviriler üzerine ileri sürdüklerine göz atalım (1989). Neuhoff’a göre, “kendine özgü ifadeleri olan bilim dillerini gerçekten eşzamanlı tercüme edebilecek kadar iyi bilen tercümanların sayısının az olması sorununu çözmek için, konuşmacının konuşmasını tamamen elindeki metne bağlı kalarak yapması ve ayrıca da metnin iyi bir çevirisini tercümana vermesi gerekir: böylece konuşmacı konuşurken, tercüman da çevrilmiş metni dinleyicilere eşzamanlı olarak okuyabilecektir.


Ödevcim Online, akademik çeviri tavsiye, çeviri yaptır, online çeviri bürosu, çevirimvar, ingilizce çeviri yapanlar, medikal çeviri fiyatları, profesyonel çeviri programı aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde tez yazdırmak veya diğer danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir