Çalışma Planının İçeriği – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çalışma Planının İçeriği – Laboratuvar Ödevleri –Tez danışmanlığı – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Mart 2021 Çalışma planı HAZIRLAMA Çalışma planı Nedir İş çalışma planı Proje çalışma planı nasıl hazırlanır 0
İletişim Planı – İş Sağlığı ve Güvenliği – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Çalışma Planının İçeriği

Çalışma planı aşağıdaki bilgileri içermeli, ancak bunlarla sınırlı olmamalıdır:

1. Çalışmanın, Test Öğesinin ve Referans Öğesinin Tanımlanması
a) Açıklayıcı bir başlık;
b) Belgenin mahiyetini ve amacını ortaya koyan bir ifade
ders çalışma;
c) Test öğesinin kod veya adla tanımlanması (IUPAC;
CAS numarası, biyolojik parametreler, vb.);
d) Kullanılacak referans öğe.
2. Sponsora ve Test Tesisine İlişkin Bilgiler
a) Destekleyicinin adı ve adresi;
b) Herhangi bir test tesisinin ve test sahasının adı ve adresi
ilgili;
c) Çalışma Yöneticisinin adı ve adresi;
d) Sorumlu Araştırmacı (lar) ın adı ve adresi ve
Çalışma Direktörü tarafından yetkilendirilen ve Baş Araştırmacı (lar) ın sorumluluğu altında çalışmanın aşaması / aşamaları.

3. Tarihler
a) Çalışma planının onaylanacağı tarihin imzalanması
Çalışma Direktörü. Çalışmanın yürütüldüğü ülkedeki ulusal düzenleme veya yasalar gerektiriyorsa, test tesisi yönetimi ve sponsorun imzasıyla çalışma planının onaylanma tarihi.
b) Önerilen deneysel başlangıç ​​ve bitiş tarihleri.
4. Test Yöntemleri
OECD Test Kılavuzuna veya diğer test kılavuzuna referans veya kullanılacak yöntem.
5. Sorunlar (varsa)
a) Test sistemi seçiminin gerekçesi;
b) Tür, suş, alt zincir, tedarik kaynağı, sayı, vücut ağırlığı gibi test sisteminin karakterizasyonu
menzil, cinsiyet, yaş ve diğer ilgili bilgiler;
c) Uygulama şekli ve nedeni, seçim;
d) Doz seviyeleri ve / veya konsantrasyon (lar) ı, sıklığı ve
uygulama / uygulama süresi;
e) Deney tasarımına ilişkin ayrıntılı bilgiler, aşağıdakiler dahil:
Çalışmanın kronolojik prosedürünün, tüm yöntemlerin, materyallerin ve koşulların, analizin türü ve sıklığının, yapılacak ölçümlerin, gözlemlerin ve incelemelerin ve kullanılacak istatistiksel yöntemlerin (varsa) tanımlanması.
6. Kayıtlar
Saklanacak kayıtların listesi.

Çalışma planı ÖRNEĞİ
Proje çalışma planı nasıl hazırlanır
Planlı çalışma TEKNİKLERİ
Planlı çalışma Programı
Ders çalışma Programı
Çalışma planı HAZIRLAMA
Çalışma planı Nedir
İş çalışma planı

Araştırmanın Yürütülmesi

1. Her çalışmaya benzersiz bir kimlik verilmelidir. Bu çalışma ile ilgili tüm maddeler bu tanımlamayı taşımalıdır. Çalışmadan alınan türler, kökenlerini doğrulamak için belirlenmelidir. Bu tür bir tanımlama, numune ve çalışma için uygun olan izlenebilirliği sağlamalıdır.
2. Çalışma, çalışma planına uygun olarak yürütülmelidir.
3. Çalışmanın yürütülmesi sırasında üretilen tüm veriler, verileri giren kişi tarafından doğrudan, hızlı, doğru ve okunaklı bir şekilde kaydedilmelidir. Bu girişler imzalanmalı veya paraflanmalı ve tarih atılmalıdır.
4. Ham verilerdeki herhangi bir değişiklik, önceki girişi engellemeyecek şekilde yapılmalı, değişikliğin nedenini belirtmeli ve değişikliği yapan kişi tarafından tarih atılmalı ve imzalanmalı veya paraflanmalıdır.
5. Doğrudan bir bilgisayar girdisi olarak üretilen veriler, veri girişi sırasında doğrudan veri girişlerinden sorumlu kişi (ler) tarafından tanımlanmalıdır. Bilgisayarlı sistem tasarımı, orijinal verileri engellemeden verilerdeki tüm değişiklikleri göstermek için her zaman tam denetim izlerinin tutulmasını sağlamalıdır. Verilerdeki tüm değişiklikleri, örneğin zamanlanmış ve tarihli (elektronik) imzalar kullanarak, bu değişiklikleri yapan kişilerle ilişkilendirmek mümkün olmalıdır. Değişiklik nedeni verilmelidir.

Çalışma Sonuçlarının Raporlanması

Genel

1. Her çalışma için bir final raporu hazırlanmalıdır. Kısa süreli çalışmalar durumunda, çalışmaya özel bir uzatma ile birlikte standartlaştırılmış bir nihai rapor hazırlanabilir.
2. Çalışmaya katılan Baş Araştırmacıların veya bilim adamlarının raporları onlar tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.
3. Nihai rapor, verilerin geçerliliği için sorumluluğun kabul edildiğini belirtmek için Çalışma Direktörü tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır. Bu İyi Laboratuvar Uygulamaları İlkelerine uygunluk derecesi belirtilmelidir.
4. Nihai rapordaki düzeltmeler ve eklemeler, değişiklik şeklinde olmalıdır. Değişiklikler, düzeltme veya eklemelerin nedenini açıkça belirtmeli ve Çalışma Direktörü tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.
5. Nihai raporun ulusal bir tescil veya Düzenleyici Otoritenin sunum gerekliliklerine uyacak şekilde yeniden biçimlendirilmesi, nihai raporda bir düzeltme, ekleme veya değişiklik oluşturmaz.

Nihai Raporun İçeriği

Nihai rapor, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki bilgileri içermelidir:
1. Çalışmanın, Test Öğesinin ve Referans Öğesinin Tanımlanması
a) Açıklayıcı bir başlık;
b) Test öğesinin kod veya adıyla tanımlanması (IUPAC, CAS numarası, biyolojik parametreler, vb.);
c) Referans öğesinin isme göre tanımlanması;
d) Saflık, kararlılık dahil olmak üzere test öğesinin karakterizasyonu

Sponsora ve Test Tesisine İlişkin Bilgiler
a) Destekleyicinin adı ve adresi;
b) Herhangi bir test tesisinin ve test sahasının adı ve adresi
ilgili;
c) Çalışma Yöneticisinin adı ve adresi;
d) Sorumlu Araştırmacı (lar) ın adı ve adresi ve
Varsa, delege edilen çalışmanın aşamaları;
e) Raporlara katkıda bulunan bilim adamlarının adı ve adresi

Tarih- Deneysel başlangıç ​​ve bitiş tarihleri ve beyan

İncelenen aşama (lar) da dahil olmak üzere yapılan denetim türlerini ve tarihlerini listeleyen bir Kalite Güvence Programı beyanı ve varsa denetim sonuçlarının yönetime ve Çalışma Direktörü ve Baş Yatırımcı (lar) a raporlandığı tarihler. Bu ifade, nihai raporun ham verileri yansıttığını doğrulamaya da hizmet edecektir.

Malzemelerin ve Test Yöntemlerinin Tanımı

a) Kullanılan yöntem ve malzemelerin açıklaması;
b) OECD Test Kılavuzuna veya diğer test kılavuzuna referans
veya yöntem.
Sonuçlar
a) Sonuçların bir özeti;
b) Çalışma planının gerektirdiği tüm bilgi ve veriler;
c) Hesaplamalar dahil sonuçların sunumu ve
istatistiksel anlamlılığın belirlenmesi;
d) Sonuçların değerlendirilmesi ve tartışılması ve nerede
uygun sonuçlar.

Depolama

Çalışma planının, test ve referans öğelerinin numunelerinin, numunelerin, ham verilerin ve nihai raporun saklanacağı yer (ler).

 Kayıtların ve Materyallerin Saklanması ve Saklanması

Aşağıdakiler, uygun yetkililer tarafından belirlenen süre boyunca arşivlerde saklanmalıdır:

a) Her çalışmanın çalışma planı, ham veriler, test ve referans öğelerinin numuneleri, numuneleri ve nihai raporu;
b) Kalite Güvence Programı tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerin kayıtları ve ana programlar;
c) Personelin nitelikleri, eğitimi, deneyimi ve görev tanımlarının kayıtları;
d) Cihazın bakımı ve kalibrasyonunun kayıtları ve raporları;
e) Bilgisayarlı sistemler için doğrulama belgeleri;
f) Tüm Standart Çalışma Prosedürlerinin geçmiş dosyası;
g) Çevresel izleme kayıtları.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir