Boyuna Dispersiyon – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Boyuna Dispersiyon – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi (1) Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi - Kimya Mühendisliği - Ayırma Teknolojisi Ödevleri - Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma - Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Boya mikser Bıçakları Dispers bıçak Dispersiyon bıçağı Karıştırıcı pervane çeşitleri Mikser Pervanesi Pervane bıçak 0
Boyuna Dispersiyon – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Boyuna Dispersiyon, Karıştırma ve Difüzyon

Yıkama oranı arttıkça, çözünen maddeyi uzaklaştırmak için kullanılan mekanizma, yer değiştirmeyi değiştirir ve dispersiyon, karıştırma ve  siyon gibi diğer etkiler önemli hale gelir.

Kılcal borulardaki bu etkileri tanımlamak için çok sayıda teorik çalışma yapılmıştır ve birçok işçi, gözenekli ortamda meydana geldiği gibi soruna aynı argümanları uygulamıştır. Örneğin Brenner [1962], çözünen maddenin konsantrasyonu c açısından aynı dinamik ve kinematik özelliklere sahip olan iki karışabilir sıvı arasındaki başlangıçta keskin bir arayüzün davranışını, yıkama sıvısının zamanında giriş noktasından x mesafesindeki davranışını tartışır. t. Süreç aşağıdaki denklemle açıklanmaktadır.

burada u, ortalama ara hız ve D, eksenel dağılım katsayısıdır. Diğer çalışmalar, çözünen maddenin parçacıklar tarafından adsorbe edilmesinin ve ardından çözünen maddenin yıkama sıvısı içine desorpsiyonunun birçok uygulamada önemli bir faktör olduğunu kabul etmiştir.

Lapidus ve Amundson [1952], adsorpsiyon etkilerini hesaba katan Denklem (9.10) için bir değişiklik sağlamıştır, burada E, kek gözenekliliğidir ve q, katı malzemenin birimi başına adsorbe edilen çözünen madde miktarıdır. Q ve c arasındaki ilişki önemsizdir ve bu işçiler basit bir orantılılık alırlar.

Dağılım modelinin doğru şekilde uygulanması, başlangıç ​​sınır koşuluyla ve eksenel dağılım katsayısı için doğru değerler elde edilmesinde zorluklarla karşılaşmaktadır. Uygulamada, özellikle ince keklerle yapmak kolay değildi ve yataklarının iç yüzündeki çözünen konsantrasyonunu ölçmeyi başardı. Başlangıç ​​sınır koşulu daha sonra altı deneysel sabitle bir üslü üslü fonksiyonla temsil edildi:

  • c, = c, (k, + kln + k d + k3n3 + k4n4) exp (-yn)

Laplace transfonlarını kullanan bir Denklem (9.11) çözümü elde edildi, bu da Sherman’ın partikül ve elyaf yatakları ile laboratuar yıkama deneylerinin sonuçlarını doğru bir şekilde temsil etmesini sağladı.

Sistem genel olarak dağılım parametresi D ile karakterizedir,

  •  uL / ​​D olan

Karakteristik boyut olarak yatak derinliği L’yi, ortalama interstisyel hızı u ve eksenel dağılım katsayısı D.’yi içerir. Arıs [1956], ikincisinin ilişkiyle moleküler difüzyon katsayısı Dm ile ilişkili olduğuna dair temel hususları göstermiştir.

Burada xp, ortalama gözenek çapını temsil eder ve K, bir gözenek şekli faktörüdür. Daha sonra çalışanlar, ikinci terimde X, ortalama bir parçacık boyutunu temsil eden bir partikül PBclet numarasıyla, el Dm ile verilerini benzer bir biçimde ilişkilendirdiler.

Kek boyunca gözenek yollarının kıvrımını hesaba katmak, sabit A için 11f i = 0.707 olarak bir değer oluşturdu, ancak ikinci terimdeki sabitlerin değerleri kek derinliğiyle ilişkili görünüyor. Kaba düzenli partiküllerin derin yatakları üzerine yapılan bazı çalışmalar B = 1.75 ve b = 1 verdi; ancak Wakeman ve Attwood [1988], nispeten ince ince iplik parçacıkları kekleri üzerine yapılan kapsamlı bir deneysel çalışmayla elde edilmiştir.

Dispersiyon bıçağı
Dispersiyon Mikser
Boya mikser Bıçakları
Karıştırıcı pervane çeşitleri
Pervaneli karıştırıcılar
Pervane bıçak
Dispers bıçak
Mikser Pervanesi

İkinci terim, konvektif dağılımın etkisini temsil eder ve bu, daha yüksek Peclet sayılarında hakimdir. Bu yazarlar, hite farklı denklemleri kullanan bir bilgisayar modelinde Sherman’ın yaklaşımına devam ettiler. Daha basit bir başlangıç ​​sınır koşulu kullandılar.

Sayısal çözümün deneysel sonuçlarına uyması için ko ve y değerleri varsayılmıştır. Ko = 0.15 ve y = 7.5 için tahmin edilen yıkama eğrisinde daha sonra deneysel sonuçlara uyan farklı bir “kuyruk” elde edildi. Bu kuyruk, kek yüzeyinde kek derinliğinin yaklaşık% 2.5’ini etkileyen bir yıkama sıvısı dağılım etkisinin göstergesidir.

Soğurmama durumu için kısmi diferansiyel denklemin genel çözümleri, Wakeman ve Attwood tarafından çizelgeler şeklinde sunulmuştur, Şekil 9.4 ve 9.5’e ve c $ co ve R’nin yıkama oranı n ile ilişkisini veren tablolar D ,, 0,01-500 aralığında. Keki içindeki çözelti geri dönüşü parametresidir.

Bu sonuçlar, dispersiyon modelini kullanarak yıkama tahminlerini yapmayı nispeten kolaylaştırsa da, uygulamasında büyük özen gösterilmelidir. Filtre kekinde çatlama, kanal açma ve yıkama sıvısının başlangıçta yanlış dağıtılması, her biri büyük hata etkilerine neden olabilir.

Makine tasarımcıları, bazı diğer konfigürasyonlarda çatlamayı ortadan kaldırmak için adımlar atabilir ve yıkama sıvısını eşit olarak vermeyi ayarlayabilir. Ancak ince keklerde kanal açmanın bir problem olduğu bilinmektedir. Crozier ve Brownell [1952], kalınlıklı yataklarda L I 200X önemli kanalizasyon gözlemledi. Wakeman [1986] bu problemi istatistiksel olarak incelemiş ve kanallaşmayı ortadan kaldırmak için yaklaşık 10 000 parçacık çapına eşit kalınlığın gerekli olduğunu bulmuştur.

Anizotropik etkiler üreten diğer faktörler, partikül boyutu ve partikül şeklindeki farklılıklardır. Floküle edilmiş keklerin yıkanması, floklarda çözünen maddenin tutulması nedeniyle zor olabilir; bununla birlikte, çökeltme ve yıkama sırasında çökeltilerin gözenekliliği <0.86 olan kekler vermesi için parçalanması tekrarlanabilir davranış beklenebilir.

Difüzyon Katsayısı

Dağılım modelini kullanan hesaplamalar, eksenel dağılım katsayısının değerini tahmin etmede başlangıç noktası olarak genellikle çözünen maddenin ikili moleküler difüzyon katsayısının literatür değerlerini alır. Bununla birlikte, diğer çözünmüş türlerin varlığı, moleküler difüzyon katsayıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve saf çözeltiler için literatür değerlerinin kullanılması, birkaç çözünür bileşenin mevcut olduğu durumlarda ciddi hatalara yol açabilir. Bu etkileşimleri sergileyen ilgili sistem örnekleri Cussler [1976] tarafından verilmiştir.

Bunlar aşağıdakileri içeren sistemleri içerir:

1) Bileşenler, içeri veya dışarı büyük miktarda tuzlama, büyük elektrostatik etkiler veya geri dönüşümlü reaksiyonlar gibi güçlü termodinamik etkileşimler gösterir.
2) Bileşenler çok farklı moleküler ağırlıklara sahiptir
3) Çözümler seyreltilmiyor
4) Bir çözünen gradyan, ikinci bir çözünen maddeninkinden çok daha büyüktür

Elektrolit sistemlerinde bileşenler iyonik tür olarak yayılır ve etkin iyonik farklılıklar, mevcut diğer iyonların doğası ve konsantrasyonu ile ilgilidir. Taylor ve Krishna [1993], sulu bir HCl ve BaC12 çözeltisinin difüzyonunu örnek olarak verir. Suyun içindeki bireysel iyonlar için sonsuz seyreltme difüzyonu% iyonları şunlardır:

  • W DH = 9.3×10-~m~/s C1-
  • DC, = 2.0~10-~m~/s
  • Ba2+DB~= 0.85~10-~rn

ve her bir elektrolitin 1 km0Vm3 konsantrasyonunda hesaplanan etkin iyonik canlılık:

  • € I? DH = 6,81 ~ 10- ~ rn ~ / s
  • CI- ~~ l = 2,54×10- ~ m ~ / s
  • Ba2 + D B ~ = 0,395 ~ 1O- ~ m ~

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir