Bölgesel Web Portalları – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bölgesel Web Portalları – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

14 Eylül 2022 Web sitesi fikirleri Web sitesi içerik fikirleri Web sitesi proje Taslağı 0
Fermi Dağılımı

Çevrimiçi Hizmetler ve Bölgesel Web Portalları

Bilgi iletişim teknolojisi (BİT), özellikle ekonomik ve iş geliştirme açısından bölgesel ve kırsal başarının elde edilmesinde kilit bir kolaylaştırıcı olarak tanımlanmıştır. İyileştirilmiş iletişim altyapısı ve devlet, sağlık, eğitim ve diğer hizmetlere erişimin artırılması yoluyla hizmette hakkaniyete ulaşma potansiyeli tespit edilmiştir.

BİT ayrıca, boyutların bir topluluk duygusunu canlandırma, bölgesel kapasite oluşturma, demokrasiyi geliştirme ve sosyal sermayeyi artırmayı içerdiği topluluk güçlendirme arzusuyla da bağlantılıdır.

Bilgi ekonomisinin bölgesel ve kırsal Avustralya’nın büyümesinde önemli bir rol oynayacağı görüşüne güçlü bir destek var. Çevrimiçi yetenekler ve hizmetler, gelişmiş yatırım, istihdam ve beceriler ile daha iyi yaşam kalitesi ve rahatlığı ile daha güçlü ve daha yaşayabilir bölgesel topluluklar oluşturabilmeleri temelinde teşvik edilmiştir.

BİT ayrıca, erişimin giderek hem ekonomik hem de sosyal refah için kritik olarak görüldüğü “oyun alanını eşitlemek” için fırsatlar sağlamak olarak tanımlanmıştır. “Mekân bağımsızlığı” ve “mesafe zulmünün” sona ermesi açısından faydalar benimsenmiştir.

Topluluk refahını artırma açısından, çevrimiçi yeteneklerin coğrafi toplulukları ve ilgili toplulukları canlandırmaya ve canlandırmaya yardımcı olabileceği tartışıldı.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için BİT ve e-ticaret alımını teşvik etmeye büyük ilgi olmuştur ve yerel yönetimin KOBİ’lerin benimsenmesini teşvik etmedeki rolü dikkate alınmıştır.

Bireysel işletmelerin BİT ve e-ticaretten nasıl yararlandığını ve benimsediğini göstermek için özet vaka çalışmaları sunulmuştur.

Ancak bunlar genellikle süreçler, zorluklar, değerlendirme yaklaşımı ve gerçek sonuçlar (beklenen ve beklenmeyen) açısından ayrıntı içermeyen çok kısa açıklamalardır. Topluluk bilişim literatürü açısından, odak, ya ayrı BİT girişimleri ya da telemerkezler üzerinde olma eğilimindedir.

Toplulukların, sosyal, ekonomik veya çevresel olsun, yerel topluluk hedeflerini destekleyen web tabanlı hizmetleri nasıl kurabileceklerini araştıran yetersiz literatür vardır.

BİT ve çevrimiçi yetenekler temasına dayalı olarak bir dizi hükümet politikası ve programı başlatıldı ve raporlar yayınlandı ve dağıtıldı. Bununla birlikte, özellikle bölgesel ve kırsal alanlarda, bir dizi engel alımı engellemeye devam etmektedir.

Araştırılan konular arasında “dijital bölünme” ve “erişim eşitliği” yer alıyor. Bölgesel ve kırsal toplulukların ICT’nin gücünden yararlanmak için birinci sınıf altyapıya ihtiyaç duyduğu tartışılırken, diğerleri, belki daha gerçekçi bir şekilde, gerçek erişim eşitliği hedefine asla ulaşılamayacağını belirtmektedir.

Örneğin Hunter, bölgesel Avustralya’nın yeni küresel ekonomiye katılma kabiliyetini “aşağılamayı” bırakması gerektiğine inanıyor. Arz ve talep ve ölçek ekonomileri “her zaman teknolojiyi sağlayacak ve bu nedenle hizmetler, bölgesel alanlar için düşünülmeden çok önce metropol alanlarda yaygınlaştırılacaktır”. “Erişim eşitliğini beklersek, sonsuza kadar bekleriz”.


Web sitesi proje Taslağı
Web sitesi fikirleri
Egesbm
ESBAŞ Giriş
ESBAŞ
Web sitesi içerik fikirleri
Web siteleri
Web sitesi konuları


Bölgesel toplulukların küreselleşmiş, çevrimiçi dünyaya katılmaları için çağrılar devam ediyor. Bunlar, günümüzde başarının giderek daha az doğal kaynak zenginliğine, işgücü maliyetlerine ve nispi döviz kurlarına ve giderek daha fazla bireysel bilgi, beceri ve inovasyona dayandığı görüşüyle ​​desteklenmektedir.

Ancak bölgesel topluluklar “bu zenginlikten paylarını nasıl alabilir” ve bunu yerel toplulukları güçlendirmek için nasıl kullanabilir? Porter’ın (iş dünyası için) önerdiği gibi topluluklar, İnternet’i olduğu gibi görmek için “İnternet endüstrileri”, “e-iş stratejileri” ve “yeni ekonomi” hakkındaki söylemlerden uzaklaşıyor mu? Hemen hemen her sektörde ve hemen hemen her stratejinin parçası olarak akıllıca veya akılsızca kullanılabilecek güçlü araçlar seti söz konusudur.

Yakın tarihli Avustralya literatürü (özellikle hükümet literatürü) gerçekten de BİT ve e-ticaret beklentileri açısından bir miktar değişim göstermektedir.

Uluslararası endüstri deneyimine ilişkin yansımalarla tutarlı olarak, artık yerel olarak uygun girişimleri belirlemeye, mevcut iletişim ve hizmet kalitesini iyileştirme fırsatlarını keşfetmeye ve daha verimli topluluk süreçleri ve ilişkilerini desteklemek için İnternet ve BİT’i kullanmaya daha fazla vurgu yapılmaktadır.

BİT ve çevrimiçi yeteneklerin potansiyel bölgesel ve kırsal başarının kritik unsurları olarak tanıtıldığı bir bağlama rağmen, katkılarını net bir şekilde anlamak için çeşitli entelektüel araştırma akışlarını topluluk uygulaması örnekleriyle bir araya getirmek için çok az girişimde bulunulmuştur.

Goggin, çevrimiçi teknolojiler ve bölgesel kalkınma ile ilgili literatürdeki bariz gözden kaçırmaları düzeltme ihtiyacını tanımlar. Denison, elektronik araçların gruplar ve organizasyonlar tarafından nasıl kullanılabileceğine dair varsayımların ve dile getirilmeyen beklentilerin çoğunu netleştiren araştırma ihtiyacının farkındadır.

Black, toplum temelli İnternet hizmetlerinin sosyal ve ekonomik olarak faydalı amaçlar için nasıl kurulabileceğini gösteren vaka incelemelerini toplamak için araştırmaların başlatılması için özel bir çağrıda bulunuyor. Bu bölüm, topluluk bilişim girişimlerinin başarısını etkileyen faktörleri araştırarak katkı sağlamaktadır.

Ayrıca, toplumun güçlendirilmesini, ekonomik ve iş geliştirmeyi ve hizmetlerin eşitliğini teşvik etme açısından etkileri inceler. İki vaka çalışması sunulmuştur. Her iki girişim de, iyi geliştirilmiş ve iyi uygulanmış çevrimiçi hizmetlerin bölgesel ve kırsal toplulukların geleceğine olumlu bir katkıda bulunabileceği anlayışına dayanıyordu.

Bu vakalar, bölgesel ve kırsal bağlamda topluluk bilişim girişimleri kurmanın ve sürdürmenin yararlarını ve zorluklarını incelemek için bir odak sağlar.

Politika Vizyonu

Bilgilerin ve Web sitelerinin çoğalmasıyla birlikte, İnternet aracılığıyla ilgili bilgileri bulmak giderek zorlaşıyor. Web portalları, çevrimiçi bilgilerin konumunu kolaylaştırmak için geliştirilmiştir.

Örnekler şunları içerir: topluluk portalları, coğrafi veya ilgi alanına dayalı; dahili veya harici odaklı iş portalları; ve işletmeler, gençler, kadınlar veya bölgesel topluluklar gibi belirli gruplar için hükümet portalları.

Çoğu durumda hedefler, bilgiye, kaynaklara ve hizmetlere verimli erişim sağlamak, daha geniş bir kitleye ulaşmak ve haftada yedi gün, günde 24 saat “her zaman, her yerde” hizmet sunmaktır.

Avustralya’da, bölgesel toplulukları dünyanın geri kalanına açmak için kullanılacak çevrimiçi hizmetler için bir vizyon olmuştur. Devlet desteği, “yerel ekonomilerin ve toplulukların yetkinlik düzeylerini artırarak, giderek daha açık hale gelen bir pazarda adil bir şekilde başa çıkmak için yeterince güçlü hale gelmeleri” olarak görülmüştür.

Ulusal Bilgi Ekonomisi Ofisi (NOIE) tarafından yönetilen iki Federal Hükümet programı, mevcut desteğin örneklerini sunmaktadır. Bilgi Teknolojisi Çevrimiçi (ITOL) programı, Avustralya’nın işletmeler arası e-ticareti benimsemesini hızlandırmayı ve işbirlikçi endüstri tabanlı projeleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir