Analitik Sonrası Faktörler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Analitik Sonrası Faktörler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

9 Haziran 2021 Açımlayıcı faktör analizi amacı Açımlayıcı faktör analizi Nedir Açımlayıcı faktör analizi varsayımları Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi nedir Faktör analizi Ders notları Faktör analizi Makale Faktör analizi türleri 0
Gelir Kaynağı – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Analitik Sonrası Faktörler

Sonuçlar oluşturulduktan ve doğrulandıktan sonra, hastaların notlarına ulaşmadan önce hatalar ortaya çıkabilir. Sonuçların laboratuvardan servise veya kliniğe elektronik iletiminin artan kullanımıyla, bu tür hataların riski önemli ölçüde azalmıştır, ancak hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılamaz.

Sonuçların acilen doktora iletilmesi gerektiğinde gerekli olabileceğinden, sonuçların telefonla bildirilmesi özel bir risktir. İronik olarak, bunlar sadece bir hatanın özellikle zararlı sonuçlara yol açabileceği türden sonuçlardır.

Laboratuvar verilerinin yorumlanması

Biyokimyasal veriler hastaların tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılsa da nadiren tam bir tanı sağlarlar. Daha sıklıkla, belirli hastalıklardan ziyade patolojik süreçleri yansıtırlar ve belirli bir klinik durumda veya diğer araştırmaların ışığında birinin diğerinden daha olası olmasına rağmen, bir sürece özgü olmayabilirler.

Örneğin, düşük bir serum albümin konsantrasyonunun, azalmış sentez, artan dağılım hacmi veya artan kayıp veya katabolizma gibi birçok potansiyel nedeni vardır ve bunların her birinin kendi başına birkaç potansiyel nedeni vardır. Kronik karaciğer hastalığı olduğu bilinen bir hastada, azalmış sentezin en önemli neden olması muhtemeldir.

Biyokimyasal sonuçlar, testi gerçekleştirme nedenlerine göre çeşitli kriterlere göre değerlendirilebilir: karşılaştırılabilir sağlıklı insanlar için referans aralığı; belirli bir durumda beklenen değerler aralığı; eşik değerler veya eylem limitleri veya aynı bireyde daha önce elde edilen sonuçlardır.

Normal aralıklar ve referans aralıkları

‘Normal’ teriminin birkaç anlamı vardır. Normal (Gauss) dağılım, belirli bir matematiksel fonksiyonla tanımlanabilen bir ortalama etrafında simetrik bir veri dağılımını tanımlar.

İstatistiksel olarak, normal aralık, ortalama eksi iki standart sapmadan ortalama artı iki standart sapmaya kadar bu tür veriler için değer aralığıdır ve değerlerin yaklaşık %95’ini kapsar.

Bununla birlikte, birçok insan için normal, ‘tipe uygun’ veya dolaylı olarak ‘sağlıklı’ anlamına gelir, çünkü insan biyolojik değişkenleri için normal aralıklar genellikle bir ‘normalden’ bireylerden oluşan bir örnek üzerinde yapılan ölçümlere dayanır. 

Açımlayıcı faktör analizi Nedir
Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi nedir
Doğrulayıcı faktör analizi nedir
Açımlayıcı faktör analizi amacı
Faktör analizi Makale
Faktör analizi Ders notları
Faktör analizi türleri
Açımlayıcı faktör analizi varsayımları

Normal aralıkların kullanımında birçok tuzak vardır.

Laboratuar tıbbı disiplinleri içinde, terimin kullanılmaması gerektiği yoğun bir şekilde tartışılmıştır. ‘Normal nüfus’ yerine ‘referans nüfus’ terimi tercih edilir, çünkü bu, nüfusta herhangi bir spesifik özellik (örneğin sağlık) anlamına gelmez. (Aslında, belirli hastalıkları olan hastalardan oluşan bir referans popülasyonun karakteristik test sonuçları aralıklarını tanımlamaya çalışmamak için hiçbir neden yoktur.)

Dağılımın üst ve alt değerlerine “referans limitleri” ve bunların arasındaki aralığa “referans aralığı” denir. Ancak bu çaba, verilerin daha nesnel analizini yönlendirmek olsa da, terimler laboratuvarların dışında yaygın olarak kullanılmamaktadır ve aslında birçok laboratuvar “normal aralıklara” atıfta bulunmaya devam etmektedir.

Ayrıca, referans aralıkları genellikle normal aralıkları hesaplamak için kullanılanlarla aynı verilere dayanır ve bunlarla aynıdır.
Tanım olarak, normal aralık, çalışılan popülasyondaki değerlerin yalnızca %95’ini kapsadığından, değerlerin %5’i bu aralığın dışında kalacaktır – %2,5 üstü ve %2,5 altı.

Bu nedenle, sağduyu bize bir sonucun aralığın sınırlarından ne kadar uzak olduğunu söylese de, sağlıklı insanlarda bazı değerler kaçınılmaz olarak nüfus için normal aralığın dışına düşecektir, bu anlamda ‘anormal’ olma olasılığı daha yüksektir. patolojik olarak anlamlıdır.

Ne kadar çok değişken ölçülürse, en az birinin ilgili normal aralığın dışına çıkması o kadar olasıdır. 20 bağımsız analit ölçülecek olsaydı, birinin anormal olma olasılığı 0.64’tür, yani çiftlerden daha iyidir. Otomatik analizörler rutin olarak bu sayıda analiti ölçtüğünden, hatalı olarak “anormal” sonuçlar kaçınılmaz bir durumdur.

Yorumlamadaki diğer bir sorun, bir bireydeki bir test sonucunun varyasyon aralığının, popülasyonda görülen aralıktan daha az olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır, çünkü popülasyon, örneğin yaş, cinsiyet açısından karşılaştırılabilir olsa bile. ve etnik köken, genetik olarak farklı bireylerden oluşur.

Yetişkin erkeklerde plazma kreatinin konsantrasyonu için normal aralık yaklaşık 60-120 mmol/l’dir, ancak tek bir bireyde tekrarlanan ölçümlerle gözlemlenecek olan değer aralığı bundan çok daha az olacaktır. Bir birey, kendisi için gerçekten anormal olan popülasyon için tanımlanan normal aralık içinde bir sonuca sahip olabilir.

Normal aralıkların hastaların sonuçlarını yargılamak için uygun standartlar olmadığı bazı özel örnekler aşağıda verilmiştir.

Örnek 1: normal aralıktaki bir sonuç, yanlış bir şekilde normal işlevi önerebilir

Kreatinin, böbrek fonksiyonunun, özellikle glomerüler filtrasyon hızının (GFR) bir indeksi olarak serumda ölçülür. Kreatinin konsantrasyonu GFR ile ters orantılıdır ve uygulamada, serum kreatinin konsantrasyonu normalin üst sınırını aşmadan önce GFR yarı normale düşebilir (işleyen bir böbreğin kaybına eşdeğer). Serum kreatinin konsantrasyonu bu nedenle böbrek fonksiyonunun erken kaybının duyarsız bir göstergesidir.

Örnek 2: Normal aralıktaki bir sonuç yanlış bir şekilde hastalık riski olmadığını gösterebilir

Plazma kolesterol konsantrasyonları bir grup sağlıklı insanda ölçülürse, normal bir aralık elde etmek mümkündür, ancak artan kolesterol konsantrasyonlarının, bu aralık içinde bile, artan koroner kalp hastalığı riski ile bağlantılı olduğu iyi bilinmektedir.

Bu nedenle kolesterol için normal aralık kavramı yanıltıcıdır. Bunun yerine, ideal konsantrasyonları (bir dereceye kadar kendileri koroner hastalık için diğer risk faktörlerinin varlığına bağlıdır) ve müdahale için eşik değerleri ve tedavi için hedef değerleri tanımlarız.

Birleşik Krallık’ta koroner hastalığın ikincil önlenmesi için hedef değer, şu anda 5.0 mmol/l’den az (LDL 3.0’dan az) toplam kolesterol konsantrasyonudur, ancak daha düşük hedeflerin bile daha uygun olabileceğine dair kanıtlar vardır.

Örnek 3: herhangi bir konsantrasyon anormaldir

İlaçlar vücudun fizyolojik bileşenleri olmadığı için hastalarda ölçülen ilaç konsantrasyonları normal aralıklarla karşılaştırılamaz. Terapötik ilaç izleme bağlamında, ‘terapötik’ ve ‘toksik’ aralıklar daha uygundur (bu terimler bile dikkatle yorumlanmalıdır), oysa zehirlenme bağlamında uygun yönetimin belirlenmesine yardımcı olmak için ‘eylem seviyeleri’ kullanılır. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir