Algoritma Koleksiyonu – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Algoritma Koleksiyonu – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

21 Şubat 2023 Algoritma Çeşitleri İlk algoritma örneği kime aittir Yazılımda algoritma Nedir 0
 Durum Bağlantı İstatistikleri

Algoritma Koleksiyonu

Raster üzerinde düz bir çizgi çizmek için bir algoritma geliştiriyoruz. Algo ritmi, Bresenham’ın algoritması olarak bilinir. Birim ızgara üzerinde (:ro,Yo) ve (xt.Yt) arasındaki doğru parçalarının yakınındaki tüm noktaları işaretleyen bir program yazın.

Şimdilik işaretlemenin ayrıntılarını göz ardı ediyoruz ve (x, y) noktasını işaretlemek için mark(x, y) yazıyoruz. Spesifikasyonu daha kesin hale getirmek, özellikle “yakın” ile ne kastedildiğini açıklığa kavuşturmak için, programın tüm noktaları (x, yuvarlak(f(x))) ile işaretlemesini öneriyoruz.

dx dy’den beri her y yerine her x için bir nokta (x, y) işaretlemeyi seçtik. Bu, işaretli noktaların birbirinden uzak olmadığını garanti eder. Her y için bir noktanın (x, y) işaretlenmesi, daha az işaretlenmiş noktaya ve dy = 0 ise yalnızca bir noktaya yol açar. Noktalar birbirinden uzaksa, doğru parçasının iyi bir görüntüsünü vermezler. Xo Xt aralığındaki tüm noktaların (x, yuvarlak(! (x))) işaretlenmiş olması koşulundan değişmez elde ederiz.

dy – dx olduğundan, döngü en fazla bir kez yinelenir ve bir if ifadesine indirgenebilir. Bu, markalama programımızın aşağıdaki iyileştirmesine yol açar.

Bu program Bresenham’ın algoritması olarak bilinir. Eyer sırtında aramaya benzerliği gözlemleyin. Ardından, markalama işlemine odaklanıyoruz. İşaretleme noktası (x, y), d[a] : $b işlemiyle gerçekleştirilir.

d[a] : $b’nin yorumu, gerçekleştirilecek çizim işleminin türüne bağlıdır. Örneğin, beyaz bir arka plan üzerine siyah bir çizgi çizilecekse, bu genellikle d[a] := b olarak yorumlanır, ancak hem siyah hem de beyaz bölgeleri içerebilen bir arka plan üzerine ters renkli bir çizgi çizilecekse, bu genellikle d[a] := b olarak yorumlanır. , ardından d[a] : = d[a] exor b seçilir.

Daha sonra, orijini (0, 0) olan ve yarıçapı r pozitif tam sayısıyla verilen bir çember üzerindeki noktaları işaretlemek için bir algoritma geliştiriyoruz. Diğer oktanlardaki noktalar simetri ile elde edilebildiğinden, dikkatimizi x :5 y oktantındaki (x, y) noktalarını işaretlemekle sınırladık. Yine, basit algoritmadır.

Böylece, t = r2 – x2 – y2 + y’yi de tanıtabiliriz, bu da y = yuvarlak(/(x))’in 2y – t > 0’a eşdeğer olduğu anlamına gelir. Bu terimi değişmeze ekleriz. Sırada bir not var. Sadeleştirmedeki üçüncü adım, yalnızca y – ! – 0 ve bu, değişmeze eklenen 2y – t > 0 terimi ile ima edilir.

Geçişli Kapatmanın Hesaplanması

Bu bölümde, bir ilişki veya yönlendirilmiş bir grafik üzerinde çalışan, iyi bilinen ve sıklıkla kullanılan bir algoritmayı tartışacağız. Bir ilişki, aynı etki alanından alınan iki bağımsız değişken üzerindeki bir boole işlevidir; örneğin, i ve j doğal sayıları için i-j veya imod29=j gibi iki doğal sayı üzerindeki bir boole işlevi. Yönlendirilmiş bir grafik, bir dizi kenarla birlikte bir düğümler kümesidir.

Kenar, bir düğümden diğerine işaret eden bir işaretçidir. Yönlendirilmiş grafikler ve ilişkiler arasında güçlü bir yazışma vardır. Her ilişki bir grafiğe karşılık gelir (düğüm kümesi ilişkinin alanıdır; boole işlevi bir çift bağımsız değişken için doğruysa, o zaman birinci bağımsız değişkenden ikinci bağımsız değişkene bir kenar vardır) ve bunun tersi de geçerlidir.

Bir ilişki verildiğinde, geçişli kapanışı tanımlanabilir. Bunu, örneğin türev bağıntısı için yaptık. Grafik açısından, geçişli kapanışın düğüm kümesi, orijinal grafikteki ile aynıdır; geçişli kapatma, orijinal grafiğin bir veya daha fazla kenardan oluşan bir yola sahip olması durumunda, bir düğümden diğerine bir kenara sahiptir.

(“Bir”in “sıfır” ile değiştirilmesi dönüşlü geçişli kapanışı verir.) Bu bölümde, sonlu boyutta yönlendirilmiş bir grafik verildiğinde geçişli kapanışını hesaplayan bir algoritmayı tartışıyoruz. Bu algoritma, Warshall’ın algoritması olarak bilinir.


Algoritma Nedir
Algoritma Çeşitleri
Algoritma Nedir Örnekleri
algoritma
İlk algoritma örneği kime aittir
Algoritma Örnekleri
Algoritma cümle içinde kullanımı
Yazılımda algoritma Nedir


Algoritma yerinde çalışır, yani herhangi bir ara sonucu tutmak için benzer bir değişken kullanmadan (birkaç skaler değişken dışında) ilk veri yapısını kaydeden değişkeni değiştirir. Yerinde olma özelliği, temsili için çok fazla depolama kapasitesi gerektiren büyük bir grafik söz konusu olduğunda çekici bir özelliktir.

Grafik, 0’dan başlayarak numaralandırılmış N düğüm içerir. i ve <k düğümleri için j ve tamsayı k, 0 – k – N, yüklem i – j, başlangıç grafiğinde i’den j’ye sıfır veya daha fazla ara düğüm aracılığıyla bir yolun varlığını belirtir, bunların tümü k’den küçük bir sayıya sahiptir. Devamında, i ve j aralıklarını çıkarıyoruz. Değiştirilmekte olan grafik, bitişik matris olarak b değişkenine kaydedilir; boolean bii, grafikte i düğümünden j düğümüne kadar bir kenarın varlığına eşdeğerdir. b değişkeninin başlangıç değeri verilir.

(0) ve (1) özelliklerinin sağ tarafları sırasıyla ön koşul ve son koşuldur. Bir değişmez, sol taraflarının farklı olduğu sabiti bir değişkenle değiştirerek elde edilebilir.

k’nin başlangıç değeri 0 olacağından (bu (0)) ve son değeri N olacağı için (1)’e bakın), program k’nin arttırıldığı bir döngüden oluşacaktır. Bu nedenle, sınır işlevidir.

Bu program için verdiğimiz doğruluk kanıtı, yalnızca tüm bik ve bt.i değişkenlerinin değişmezde verilen değere sahip olduğu, yani henüz güncellenmediği durumlar için geçerlidir. Bu nedenle, forall ifadesi tüm N2 atamalarını tek bir concurer nt ataması olarak gerçekleştirirse işimiz biter.

Sırayla yapılırsa ne olur? Bu durumda, bik ve bkj’nin bir kısmı bir ödevde kullanıldıklarında zaten güncellenmiş olabilir. Örneğin, bik’e bik V (bik 1\ b.k.k) değeri atanır, bu da bik’i basitleştirir. Dolayısıyla bik değişmez. Benzer şekilde b.kj değişmez. Sonuç olarak, N2 atamaları herhangi bir sırayla sırayla gerçekleştirilirse program da doğrudur.

Her biri iki girişli ve iki çıkışlı bir dizi kapı listeliyoruz. Her biri için aşağıdaki soruları cevaplayın ve cevaplarınızı açıklayın. Tüm boole işlevleri geçitten oluşturulabilir mi? Kapı tersine çevrilebilir mi? Eğer öyleyse, ters kapı nedir? Kapı, ek giriş sinyalleri kullanmadan ve ek çıkış sinyalleri üretmeden bilardo toplarından yapılabilir mi? Kapıların a ve b girişleri vardır. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir