AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

6 Ekim 2022 Açık piyasa işlemleri araçları Para politikası araçları TCMB açık piyasa işlemleri 0
Dengeli Kesim Esnekliği

FEDERAL REZERV SİSTEMİNE GİRİŞ

Federal Rezerv Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankasıdır. Genellikle Fed olarak adlandırılır. Fed, Kongre tarafından 1913’te kuruldu. Amacı, ülkeye güvenli, esnek ve istikrarlı para ve finansal sistemler sağlamaktır.

Sistemin yedi üyeli bir Guvernörler Kurulu vardır. Merkezi Washington, DC’dedir. Fed’in ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük şehirlerde bulunan 12 bölgesel bankası vardır. 

Guvernörler Kurulu’nun yedi üyesi Başkan tarafından aday gösterilir. ABD Senatosu tarafından 14 yıllık görev süreleri için onaylandılar. Üyeler sadece bir tam dönem görev yapabilirler. Başkan ayrıca dört yıllık bir süre için Başkan ve Başkan Yardımcısı olmak üzere iki üye seçer. Bu şartlar Başkan tarafından yenilenebilir.

Fed’in faaliyetleri aşağıda listelenen dört genel alandadır. Bu alanlar aşağıdaki bölümlerde tartışılmaktadır.

  • Para politikası yürütmek
  • ABD hükümetine, finansal kurumlara ve halka finansal hizmetler sağlamak
  • Bankacılığı denetlemek ve düzenlemek
  • Ülkenin finansal sistemlerini ve piyasalarını istikrarlı tutmak

Para Politikasının Yürütülmesi

Fed’in önemli bir rolü para politikasını yürütmektir. Para politikası, Fed’in ekonomideki para ve kredi koşullarını etkilemeye yönelik eylemlerini ifade eder. Bu koşullar istihdam seviyelerini ve fiyatları etkiler. Fed, istihdamı yüksek ve fiyatları sabit tutmak için gerektiğinde ekonomiyi hızlandırmaya veya yavaşlatmaya çalışır.

Fed ekonomiyi izliyor. Fiyatlar çok hızlı yükseldiğinde, harcamaları yavaşlatmaya çalışır. Bu, enflasyonu frenlemeye yardımcı olur. Ekonomiyi yavaşlatmanın bir yolu faiz oranlarını yükseltmektir. Faiz oranları yükseldiğinde, hem bireyler hem de işletmeler daha fazla mal ve hizmet satın almak için borç para almayı daha pahalı buluyor. Bu harcamaları yavaşlatır.

FAİZ ORANLARI

Birkaç tür faiz oranı Fed tarafından kontrol edilir. İskonto oranı, bankaların Fed’den borç para almak için ödemek zorunda oldukları orandır. Bankalar, kredi verme fırsatına sahip olduklarında ancak ellerinde yeterli nakit olmadığında borç para alırlar. Bankaların, rezerv adı verilen belirli bir miktarda nakit bulundurmaları gerekmektedir. Bu rezervler gerekli miktarın altına düşerse, bankalar borç para almak zorundadır.

Federal fon oranı, bankaların diğer bankaların fazla rezervlerinden borç alabilecekleri orandır. Örneğin, bir bankanın ihtiyacından fazla parası varsa, bu fazla parayı diğer bankalara borç verebilir.

Asal oran, bankaların en kredibilitesi olan ticari müşterilerine uyguladığı orandır. İskonto oranı arttığında, asal oran da yükselir. Asal oran genellikle iskonto oranından veya federal fon oranından yüzde 3 (veya daha fazla) daha yüksektir.

Fed iskonto oranını yükselttiğinde bu, faiz oranlarının her düzeyde yükselmesine neden olur. Örneğin, iskonto oranı yüzde 3 olduğunda ve Fed bunu yüzde 3,25’e çıkardığında, asal oran yüzde 6’dan yüzde 6,5’e veya daha fazlasına çıkabilir. Tüketicilerden ödünç aldıkları para için daha yüksek faiz oranları (asal orandan) tahsil edilir.


Merkez Bankası
TCMB açık piyasa işlemleri
Para politikası araçları
Açık piyasa işlemleri araçları
Merkez Bankası para politikası Araçları
Merkez Bankası piyasaya nasıl müdahale eder
Likidite sıkışıklığı nedir
Açık piyasa işlemleri avantajları


Asal oran yüzde 6 olduğunda, tüketiciler muhtemelen yüzde 9 veya daha fazla ödüyorlar. Böylece, iskonto oranındaki yüzde 0,25’lik bir artışla, tüketicilerin ödediği oran muhtemelen yüzde 9’dan yüzde 12’ye yükselecektir. Bu faiz artışları borçlanmayı ve dolayısıyla harcamaları yavaşlatıcı etki yapmaktadır.

Fed, faiz oranlarını değiştirerek para arzını etkiler. Para stoku olarak da adlandırılan para arzı, halk tarafından tutulan para birimlerinden (madeni paralar ve bonolar) oluşur. Kamunun bankalarda ve diğer kurumlarda tuttuğu mevduatları, para piyasası fonlarını ve diğer mevduatları da içerir.

Federal fon oranı düştüğünde, kısa vadeli piyasa faiz oranları da düşer. Kısa vadeli piyasa faiz oranları, bankalardaki mevduatlara ödenen oranların altında olabilir. Bunun nedeni, banka oranlarındaki değişikliklerin piyasa oranlarındaki değişikliklerin gerisinde kalma eğiliminde olmasıdır.

Halk, daha yüksek oranlar elde etmek için bankalardaki mevduatları artırma eğilimindedir. Bu, para arzının arttığı anlamına gelir. Ancak, federal fon oranı yükseldiğinde, diğer kısa vadeli faiz oranları da yükselir. Bankalarda ödenen oranlar daha az çekici hale gelir ve para büyümesi yavaşlar.

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ

Fed ayrıca devlet bonoları, senetler ve tahviller gibi ABD devlet menkul kıymetlerini satmaktan ve geri almaktan da sorumludur. Bu faaliyete açık piyasa işlemleri denir. Tüketiciler, Hazine Doğrudan Web sitesinden tahvil, bono ve tahvil satın alabilirler.
Hazine bonoları olarak da bilinen devlet bonoları, 26 haftaya kadar olan kısa vadeli borçlardır.

Bu bonoların alıcıları, federal hükümete belirli bir faiz oranıyla borç para verirler. Fed tüketicilere Hazine bonoları sattığında, tüketicilerin tasarrufları artar. Başka bir deyişle, Hazine bonosu alan kişi veya işletmeler, paralarını harcamak yerine biriktiriyor. Bu da ekonomiyi yavaşlatır. Fed, Hazine bonolarını geri aldığında, para harcamaya hazır hale gelir. Bu da ekonomiyi hızlandırır.

Hazine notları orta vadeli borçlardır. Notlar 2, 3, 5 ve 10 yıllık olarak verilir. Hazine bonoları (tasarruf bonoları gibi) sabit oranlı uzun vadeli borçlardır (30 yıl). Bir kez daha Hazine bonoları ve bonoları satmak ekonomiden para alıyor ve onları geri almak ekonomiye para kazandırıyor. Bu açık piyasa işlemleri, Fed tarafından ekonomiyi düzenlemek için kullanılan araçlardır.

Finansal Hizmetler Sunmak

Fed, ülkenin ödeme sistemlerinin işletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, para basmaktan Fed sorumludur. Faturalar eskiyip yıprandıkça yok edilir ve yeni faturalar basılır. 12 rezerv bankası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bankalara yazılan çekler için bir takas odası görevi görür.

Çeklerin işlenmesi hızlıdır. Bugün, çeklerin bir işletme tarafından alındığı gün hesabınızdan silinmesini bekleyebilirsiniz. Birçok işletme, bir çeki hesabınızdan elektronik kesintiye dönüştürür. Fed buna izin veriyor.

Bankacılık Sektörünün Düzenlenmesi

Fed, Kongre tarafından bankacılık sektörünü kontrol etme yetkisine sahiptir. Eyaletler arası (birden fazla eyalette) faaliyet gösteren tüm bankaların Fed’e üye banka olmaları gerekmektedir. Yalnızca eyalet içi (devlet tarafından kiralanan) bankaların Fed’e ait olması gerekmez. Ancak, tüm bankalar Fed’in kural ve düzenlemelerine tabidir. Bunlara kredi politikaları, asgari ödemeler ve diğer borç verme politikaları dahildir.

Önemli bir politika, zorunlu karşılık olarak adlandırılır. Bu, bankaların müşterilerin mevduatlarının bir yüzdesini ellerinde tutmaları gerektiği anlamına gelir. Zorunlu karşılık yükseltildiğinde, bankaların borç verecek daha az parası olur. Gereklilik düşürüldüğünde, bankaların borç verecek daha fazla parası olur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir