APT'ler – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Bağımsız Gruplar – Meta-Analiz Ödevleri – Meta-Analiz Alanında Tez Yaptırma – Meta-Analiz Tez Yaptırma Ücretleri

Bağımsız Grupları Kullanan Çalışmalardan d ve g Hesaplaması Standartlaştırılmış ortalama farkı (􏰌) olarak iki bağımsız grup kullanan çalışmalardan tahmin edebiliriz. Payda, X1 ve X2, iki gruptaki örnek ortalamalardır. Paydada Swithin, gruplar arasında havuzlanmış grup içi standart sapmadır. Burada n1 ve n2 iki gruptaki örneklem büyüklükleridir ve S1 ve S2 iki gruptaki standart sapmalardır. Standart sapmanın iki…
Devamı


10 Ocak 2022 0