Sürdürülebilir Kalkınma – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sürdürülebilir Kalkınma – Ekonomi Ödevleri – Ekonomi Ödev Hazırlatma – Ekonomi Alanında Tez Yazdırma – Ekonomi Ödev Yaptırma Fiyatları – Ekonomi Ödev Örnekleri – Ücretli Ekonomi Ödevi Yaptırma

16 Ekim 2022 Sürdürülebilir KALKINMA Eğitimi Sürdürülebilir KALKINMA için Neler yapılabilir Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez hangi resmi belgede yer almıştır 0
Düşük İletkenlikler

Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ile çevre arasındaki ilişki kavramıdır. Terim ilk olarak 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından kullanılmıştır.

Komisyonun “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporunda, sürdürülebilir kalkınmayı “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanımladı.

Terim yaklaşık yirmi yıldır var olmasına rağmen, farklı yorumlar onu kalkınma politikası için yararlı bir rehber olmaktan alıkoymuştur. Bununla birlikte, ekonomik kalkınma ve çevresel kalite arasındaki ilişkinin daha verimli bir şekilde araştırılmasına yönelik kavramın taşınmasında ilerleme kaydedilmiştir.

Örneğin, Güney Afrika’da toplanan Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi bu doğrultuda bazı vaatler vermektedir. Sürdürülebilir kalkınma analizi, ormanlar, balıkçılık, su, maden yatakları ve çevre gibi mevcut doğal kaynak stokunun değeri olarak tanımlanan doğal kaynakları bir doğal sermaye biçimi olarak dahil ederek standart büyüme ve gelişme ekonomisinden farklıdır. Genel olarak.

Doğal sermaye, tıpkı finansal sermaye, üretilmiş sermaye ve eğitim ve sağlık yatırımları tarafından yaratılan son insan sermayesi gibi insanlara mal ve hizmet sağlar.

Doğal sermayenin tükenmesi, kısmen, imal edilmiş ve insan sermayesine yapılan yatırımlarla telafi edilebilir. Kavramsal olarak, sürdürülebilir kalkınma, bir ülkenin Gayri Safi Milli Hasılasını (GSMH) alarak ve Sürdürülebilir Net Ulusal Hasılayı (SNNP) bulmak için Üretilen Sermayenin Amortismanını (Dm) ve Doğal Sermayenin Amortismanını (Dn) çıkararak ölçülebilir.

Tüketim (C) artı Toplam Tasarruf (S) eksi Üretilen Sermayenin Amortismanı (Dm) ve Doğal Sermayenin Amortismanı (Dn) önceki denklemin eşdeğerini oluşturur. Bu, Net Tasarrufların (NS) Toplam Tasarruflar (S) eksi Üretilen Sermayenin Amortismanı (Dm) eksi Doğal Sermayenin Amortismanı (Dn) ile pozitif olması gereken temel sürdürülebilirlik kriterini verir.

Ayrıca, ister beyin göçü şeklinde isterse eğitim ve sağlık kalitesinde bozulma şeklinde olsun İnsan Sermayesi Amortismanı (Dh) dahil edilirse, Sürdürülebilir Net Milli Hasıla (SNNP) aşağıdaki gibi ayarlanabilir.

Sürdürülebilirliğin temel kriteri artık yeniden ifade edilebilir, çünkü üretilen, doğal ve beşeri sermayenin amortismanı hesaplandıktan sonra Net Tasarruf (NS*) sıfırdan büyük olmalıdır.

Bu, bir ekonominin, üretilen sermayenin doğal ve insan olmak üzere üç biçiminin değer kaybını tersine çevirememesi veya başka bir deyişle, doğal kaynakların bozulması ve eğitim ve sağlık kalitesinin bozulması durumunda sürdürülemez hale geldiği anlamına gelir.

Belirli bir ülkede beşeri sermaye kaçışı veya beyin göçü dahil sermaye kaçışı meydana gelirse, etki aynı olacaktır. Mamul ve insan gibi doğal ve diğer sermaye biçimleri hem tamamlayıcı hem de ikamedir. Üretilen veya insan sermayesinin iyileştirilmesi, toprak gibi doğal sermayeyi artırabilir.


Sürdürülebilir KALKINMA Eğitimi
Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez hangi resmi belgede yer almıştır
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA pdf
Sürdürülebilir KALKINMA için Neler yapılabilir
Sürdürülebilir kalkınma ilk kez
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Projeleri
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Hedefleri
BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Hedefleri


Tarımın toprak verimliliğindeki kazanımlarının çoğu, insan sermayesine ve çiftçilerin bilgisine yapılan yatırımların doğrudan bir sonucudur (makineler ve gelişmiş tohumlar gibi mekanik ve biyolojik teknolojiye yapılan yatırımlar).

Bu nedenle, Afrika gibi üretim ve insan sermayesinin eksik olduğu ekonomilerde, doğal sermayede toprak erozyonu, ormansızlaşma ve su tükenmesi şeklinde belirgin bir bozulma olduğu mantıklıdır.

Doğal ve diğer sermaye biçimleri arasında sınırlı veya sınırlı bir ikame edilebilirlik olduğunu varsaymak mantıklıdır; bu nedenle, gelecek nesillerin mevcut nesilden ne tür sermaye varlıklarını devraldığı önemli olduğundan, gelecek nesiller için çeşitli sermaye biçimlerinin korunması çok önemlidir.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Bazı İhmal Edilen Yönleri

Sadece 15 yıl önce belirsiz olan sürdürülebilir kalkınma kavramı artık ana akım medyada düzenli olarak yer alıyor. Artık yöneticilere “yeşil büyüme” sağlama fırsatlarına rehberlik edecek bir Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi bile var.

Başkan Alan Greenspan ve Federal Rezerv Sistemi de konsepte yer gururu verdi: Ocak 2003’te faiz oranı politikasına ilişkin resmi duyurusunda, Fed sürdürülebilir kalkınmayı fiyat istikrarına eşit bir hedef olarak gösterdi. Aynı ay, Başkan Bush 2003’te Birlik Durumu’nda kimyasal enerjiyi elektrik ve ısıya dönüştürmek için yakıt pilleri üzerine yeni girişimleri ele aldığını duyurduğunda, bu da sürdürülebilir kalkınma terimleriyle ifade edildi.

Başkan, kirliliği büyük ölçüde azaltacak ve uzun vadeli enerji kullanılabilirliğini keskin bir şekilde artıracak hidrojenle çalışan bir arabayı incelerken fotoğrafının çekilmesine bile dikkat etti.

Diğer etiketler altında, sürdürülebilir kalkınma, uzun zamandır fizik ve sosyal bilimcilerin çıkarlarını ilgilendirmektedir. On dokuzuncu yüzyılın başında, nüfus ve geçim arasında amansız, kaçınılmaz bir çarpışma öngördü.

Malthus’un asla tasavvur etmediği endüstri, bilim ve teknolojideki bir dizi sarsıcı devrim sayesinde, bu kıyamet tekrar tekrar ertelendi. Yine de, insanlığın Malthus kurdunu uzak tutmak için teknolojik yeniliklere güvenmeye devam edebileceğine dair bir güvence yok. Giderek artan bir şekilde, dikkatimizi doğanın cömertliğinin sürdürülebilir kullanımı için koşullar yaratma olasılıklarına çevirmemiz gerekecektir.

Sürdürülebilir kalkınma, hem doğal çevreye hem de temiz hava, temiz su, sağlıklı gıda maddeleri ve daha pek çok şey için ona bağımlı olan insanlara fayda sağlayan yeşil büyümeyi sağlamaya çalışmakla ilgilidir. Bu bölüm, sürdürülebilir kalkınmanın bütün panoramasını değil, sürdürülebilirliği teşvik etmek için iyi politikaların bazı ihmal edilmiş yönlerini ele alacaktır.

Sürdürülebilir kalkınma yolları arayışı, zorunlu olarak birçok disiplini içerir: ekoloji, biyoloji, jeoloji, ekonomi, sosyoloji, etik, siyaset bilimi, matematik, fizik, kimya, istatistik ve mühendislik. Sürdürülebilir kalkınma ile ne kastedildiği konusunda evrensel bir anlaşma yoktur.

Sürdürülebilir kalkınmanın tüm tanımları da mantıklı değildir. Ancak kaynak kıtlığının özünü anlayan ekolojistler, ekonomistler ve biyologlar için sürdürülebilir kalkınma, çevresel bozulmanın maliyetlerini hesaba katarak insanlığa uzun vadeli net faydaları en üst düzeye çıkaran yol olarak tanımlanabilir.

Net faydalar, yalnızca gelir kazanımlarını ve işsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasını değil, aynı zamanda daha sağlıklı yaşam koşullarını da içerir. Bu şekilde yorumlandığında, sürdürülebilir kalkınma, kalkınmayı sınırlama ihtiyacını değil, daha iyi koruma yapabilmek için mantıklı bir şekilde gelişme ihtiyacını vurgular.

Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin çıkarlarını korurken, korumayı kalkınmanın hizmetçisi yapmayı amaçlamaktadır. Mantıklı sürdürülebilir kalkınmada, korumaya kendi iyiliği için değil, şimdiki ve gelecek nesillerin refahı için yapabilecekleri için değer verilir.

Kalkınmada sürdürülebilirliğe yaklaşmanın hayati bir koşulu, uygulamada sıklıkla ihlal edilen bir koşul olan doğal kaynakların ve çevre hizmetlerinin küçümsenmemesi veya düşük fiyatlandırılmamasıdır. Bu bölümün ana odak noktasıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir