Programların Ters Çevirilmesi – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Programların Ters Çevirilmesi – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

14 Şubat 2023 Ekran ters döndü Windows 7 Ekranı ters döndü nasıl düzeltebilirim 0
Özvektör Açılımları

Programların Ters Çevirilmesi

Bir programın yürütülmesini video kasete aldığımızı varsayalım. Kaset, tüm durumları bir şekilde kaydeder. Videoya baktığımızda algoritmanın ne olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Ardından, video kasetini geriye doğru çalıştırdığımızı varsayalım. Ne görüyoruz? Ters program adı verilen başka bir algoritmanın animasyonudur.

Bir programın birden fazla tersi olabilirken, bazı programların hiç tersi olmayabilir. Şimdi, varsa bir programın tersini oluşturmak için tekniklere bakıyoruz. Bilinen genel bir teknik yoktur, ancak ne kadar hile (veya ustalık) yapmak istediğimize bağlı olarak çeşitli koşullar altında tersini bulabiliriz.

Bir programın tersinin ne olduğunu bulmakla neden ilgilensin ki? Öyle oluyor ki bazen ileri problemi çözmek kolayken, ters problemin üstesinden gelmek çok daha zor görünüyor. Böyle bir durumda, ileri çözümü oluşturmak ve tersine çevirmek, ters problemi çözmenin çekici bir yolu olabilir. Bunların örneklerini göreceğiz.

S ifadesini ele alalım. Bunun tersi s-1 nedir? Buradaki fikir, S’nin uygulanmasıdır; s-1, bir başlangıç durumundan bir ara duruma ve sonra tekrar başlangıç durumuna götürür. Kendi tersi olan atlama gibi bazı ifadelerin ters çevrilmesi kolaydır. (Hiçbir şey yapmamak ve tersine hiçbir şey yapmamak hemen hemen aynı şeydir.)

x := -x’in tersi büyük bir sır değildir; x := -x yani bu ifade kendi tersidir. Aynısı x, y := y, x için de geçerlidir (geriye doğru okuyun!) x := x + 1’in tersi de kolaydır: x := x – 1’dir.

Atama ifadesindeki ifade biraz daha karmaşıksa, ters ifadeyi değişken ve ifadeyi değiştirerek ve sol taraf ileri atamadaki değişkenle aynı olana kadar yeniden yazarak buluruz. Örneğin, x := J(x + 1)/2 ataması önkoşul altında tersine çevrilebilir.

Böylece x,y :== x+y,x-y’nin tersini x,y:=(x+y)/2,(x y)/2 olarak buluyoruz. Neden x + y ve x – y’nin çift olduğu ön koşuluna ihtiyacımız yok? Ancak bazı ifadelerin tersine çevrilmesi daha zordur. Örneğin, x’in “eski” değerini bilmeden x := 1’i ters çeviremeyiz. Başka bir deyişle, x := 1’i ancak önkoşulunu biliyorsak ters çevirebiliriz.

Orijinal ifadeleri geriye doğru okuyarak ve ifade ile iddianın rolünü değiştirerek tersi elde edilir. Bu örnek, sadece önkoşul verildiğinde tersleri hesaplayabileceğimizi göstermektedir.

Bu nedenle, bir ön koşula göre tersini tanımlarız, yani s-1’i S ile tanımlarız; s-1 = atlama, P ön koşulu verildiğinde. Bu, {P1\Q}S’yi gerektirmekle aynıdır; s-1{Q}forallQandforgivenP.(Bu formülasyon, şu anda sahip olduğumuz bir sağ-ters ile s-1 yazarak sahip olacağımız bir sol-ters arasındaki ayrımı kabul eder.

Sol ve sağ tersinin aynı olduğu konusunda en ufak bir fikrim yok.) Eğer s- nin tersi önkoşuldan bağımsızsa, o zaman true önkoşuluna göre tersini elde ederiz.

x > 0 önkoşulunu kullanarak x := x2’yi tersine çevirebiliriz, aksi takdirde bunu yapamayız. Fakat. x > 0 önkoşulu, x := x div 2’yi tersine çevirmek için yetersiz bilgi sağlar.

Ön koşul olarak tek(x) veya çift(x) işi yapar ve farklı terslere yol açar. Durdurmanın tersinin olmadığını görmek oldukça kolaydır: iptalin yürütülmesi sona ermez, bu nedenle iptalin yürütülmesinin ardından başka bir şeyin (o zaman hiçbir zaman yürütülmez) atlamayla eşdeğer olmasının hiçbir yolu yoktur.


Ekran ters döndü Windows 7
Bilgisayarın Ekranı ters döndü nasıl düzeltebilirim
Laptop ekranı ters döndü nasıl düzeltebilirim
Windows 10 ekran ters döndü
Bilgisayar ekranı ters döndü
Windows 7 ekran döndürme kısayolu
Windows 8 ekran ters döndü
Ekran döndürme Kısayolu Windows 10


Noktalı virgüllerle bağlanan bir ifade dizisi, dizideki tüm ifadeler ters çevrilerek ve sıradaki sıraları tersine çevrilerek ters çevrilir. Örneğin, elimizde (x:=x+1; y:=y· 2)-1=(y:=y/2; x:=x-1) var.

Bir if-ifadesini nasıl tersine çeviririz? Bir if ifadesinin yürütülmesi, en az bir korumanın doğru olmasıyla başlamalıdır, aksi takdirde bu, tersine çevrilemez iptale eşdeğerdir. Bu nedenle, gardiyanların ayrılması ifadenin ön şartı olarak eklenmiştir.

Yürütme, iki alternatiften hangisinin seçildiğine bağlı olarak RO veya R1 ile sona erer, dolayısıyla RO V R1 son koşuldur. if-ifadesini tersten yürütmek için, SO veya 81’den birinin tersten yürütülmesi gerekir ve ikisi arasındaki seçim, ileri programın son koşulu temelinde yapılır.

RO tutarsa so-1 yürütülür ve R1 tutarsa S1-1 yürütülür; bu, “doğru” seçimin yapılması gerekiyorsa, RO ve R1’in aynı anda doğru olamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle -,(RO 1\ R1) gerekir.

Ters video eylemine karşılık gelmeyen, ancak belirsizliği kabul eden ve yalnızca ters programın orijinal programın başlangıç durumunu yeniden kurmasını gerektiren farklı bir ters kavramı geliştirmeye çalışılabilir. (RO 1\ Rl) kısıtlaması verildiğinde, if-ifadesinin tersi düzdür (ya da düz geri?). Tersinin aşağıdaki gibi olduğunu varsayıyoruz.

Daha ilginç ifade döngüdür. Yalnızca tek korumalı bir döngü durumunu ele alıyoruz çünkü genel döngü, tek korumalı bir döngü ve gövdesi olarak bir if-ifadesi olarak yeniden yazılabilir. Böyle bir döngünün tersi de, gövdesi olarak bir if-ifadesi ve tek koruyucusu olan bir döngüye dönüşecektir ve bu daha sonra tekrar çoklu koruma döngüsüne dönüştürülebilir.

döngü değişmezine veya değişken işlevine ihtiyacımız olmamasıdır. Önceki örneklerimiz aracılığıyla, tersine çevirme için bir önkoşul gerektiğini ve koşullar ile koruyucuların rol değiştirdiğini beklemeye başladık. Bu nedenle ..C ön koşulunu getiriyoruz ve C’yi S’nin son koşulu olarak ekliyoruz.

Bu neden döngünün doğru tersi olsun? Tek yapmamız gereken, döngünün doğru anda sona erdiğini göstermek ve artı s-1’in S’nin tersi olduğu gerçeğine güvenmek. Döngü neden doğru anda sona eriyor? 

Ya B başlangıç durumunda yanlıştır, bu durumda S hiçbir zaman yürütülmez ve döngü .. C’yi tatmin eden bir durumda sona erer veya B başlangıçta doğrudur, bu durumda S en az bir kez yürütülür, böylece durum değişir. S’nin ilk yürütülmesinde ve döngünün C’yi tatmin eden bir durumda sonlandırılmasında C’den C’ye gider.

Tersine oyunda, ya ..C tutar, bu durumda ters program s-1′ yürütmeden doğru bir şekilde sona erer ya da c tutar, bu durumda ters döngü, C koşulu doğrudan yanlışa geçene kadar s – 1’i doğru şekilde yürütür. Ters program, ileri programın adımlarını izler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir