Mevcut Akış – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Mevcut Akış – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

27 Şubat 2023 Değer Akış Haritalama amacı Mevcut Durum değer Akış Haritası 0
Özvektör Açılımları

 Stres Merkeziliği

Stres merkeziliği, canlılık benzeri bir ölçü olarak görülebilir: Stres merkeziliği, bir köşe veya kenar içeren en kısa yolların sayısını sayar ve bu nedenle, köşe veya kenar grafikten çıkarılırsa kaybolan en kısa yolların sayısı olarak yorumlanabilir. 

Bu kulağa canlılık ölçüsü gibi geliyor ama canlılığın tanımında çok önemli bir fark var: Kayıp en kısa yolların sayısı, orijinal grafikteki en kısa yolların sayısına göre ölçülmelidir. Bu önemlidir, çünkü basit bir örnek, bir grafikten bir köşe veya kenar çıkarılırsa en kısa yolların toplam sayısının gerçekten artabileceğini göstermektedir.

(a)’nın sol tarafında, 8’i e kenarını içeren toplam 54 en kısa yol içeren küçük bir grafik gösterilmektedir. e’yi çıkardıktan sonra ortaya çıkan grafikte 64 en kısa yol buluyoruz. Tabii ki, 18 tanesi şimdi eskisinden daha uzun. Bir kenarın kaldırılması, kenar sayısında bir artışa ne zaman yol açacaktır?

Bu örnekte, e kenarı, en dıştaki iki köşeden veya bu köşelere giden bazı yollar için bir kısayoldur. Örnek olarak, en soldaki en dış köşeden en sağdaki en dış köşeye giden yolu alacağız. e kaldırılır kaldırılmaz, bu düğümler arasındaki mesafe bir artar. Ek olarak, aralarındaki en kısa yolların sayısı üç kat artıyor çünkü eskisi gibi sadece uzunluğu 3 olan bir yol yerine artık uzunluğu 4 olan dört yol var.

Gerilme merkeziliğini bir canlılık ölçüsü olarak yorumlamak için, bir elemanın çıkarılmasından sonra uzunluğu artan en kısa yolları göz ardı etmemiz gerekir. Bu fikri formüle etmek için, bir köşenin veya bir kenarın gerilim merkeziliğini canlılık olarak yorumlamamıza izin veren f (G \ {x}) tanımını vereceğiz.

Tanım, ilk olarak [322]’de açıklanan Iverson-Notation’da verilmiştir, uyarlanmıştır. Parantez içindeki terim herhangi bir mantıksal ifade olabilir. İfade doğruysa terim 1, yanlışsa terim 0’dır.

Bu notasyon, mantıksal ifadelerin toplam indeksi ile birleştirildiği klasik notasyona göre toplamı okumayı çok daha kolaylaştırır. Dolayısıyla f (G \ {v})’nin tanımı, G’deki s ve t mesafesiyle aynı uzunluğa sahip tüm bu en kısa yolların sayısının toplamı olarak tanımlanır.

Bu şekilde tanımlandığında, x öğesinin gerilme merkeziliği CS (x), tam olarak f(G) ve f(G\{x}) arasındaki farktır. f (G \ {x}) tanımının bir canlılık ölçüsü için resmi tanımla eşleşmediğini not etmek önemlidir. Bununla birlikte, her ikisinin de benzerliği açıktır ve bu nedenle, stres merkeziliğini canlılık benzeri bir merkezilik indeksi olarak göstereceğiz.

Mevcut Akış

En kısa yol merkezleri, bilgi akışının veya genel olarak malların taşınmasının en kısa yollarda gerçekleştiğine dair çok önemli varsayıma dayanır. Bu bölüm, bilgi akışı veya aktarım bu en kısa yol varsayımına bağlı olmadığında, bunun yerine bir elektrik şebekesinden akan bir elektrik akımının davranışını izlediğinde uygun olan akım akış merkezlerini açıklamaktadır.

Akım akış merkeziyetleri, bir ağdaki elektrik akımının akışına dayalıdır. Aşağıda elektrik şebekelerindeki akımları kısaca açıklıyoruz ve kapsamlı bir tartışma için bkz. Bir elektrik şebekesi, bir iletkenlik fonksiyonu c : E → ile birlikte yönsüz, bağlantılı ve basit bir G = (V,E) grafiği ile tanımlanır. Harici elektrik akımı, bir besleme işlevi b : V → ile belirtilen bu ağa girer ve çıkar.

b’nin pozitif değerleri giren akımı, negatif değerler şebekeden çıkan akımı temsil eder ve giren ve çıkan akımların miktarlarının eşit olması gerekir: v∈V b(v) = 0. Yönünden bahsetmekte fayda var. yönsüz grafikteki bir akımın, her e ∈ E kenarı, yönlendirilmiş bir kenar seti −→E ile sonuçlanan, yönlendirilmiş bir kenar elde etmek için keyfi olarak yönlendirilir.

İlk denklem Kirchoff’un akım yasası, ikincisi ise Kirchoff’un potansiyel yasası olarak bilinir. x’in negatif değerleri, yönlendirilmiş bir kenarın yönüne karşı akan akım olarak yorumlanmalıdır.

Daha sonra, bir N = (G, c) elektrik şebekesi için potansiyel bir p ve Lp = b doğrusal sistemini çözerek bir kaynak b bulunabilir.

Son olarak, elektrik akımlarına dayalı merkeziyetleri belirtmek amacıyla, ağa s’de giren ve t’de ayrılan bir birimin arzı olarak, yani bst(s) = 1,bst( t) = −1 ve tüm v ∈ V \ {s, t} için bst(v) = 0.


Değer Akış haritası örneği
Mevcut Durum değer Akış Haritası
Değer Akış Haritalama
Değer Akış Haritalama amacı
Değer Akış Haritalama Nedir
Değer Akış Haritalama Excel
Değer Akış Haritalama Sembolleri
Değer Akış Haritalama adımları


Akım-Akış Arasındalık Merkeziliği

İlk önce elektrik akımlarına dayalı merkeziyet ölçüleri ele alındı. Bir tepe noktasının akım-akış arasındakiliği, o tepe noktasından geçen birim s-t- tedariklerinin oranını temsil eder, tıpkı en kısa yolların bir tepe noktasından geçen en kısa s-t-yollarının oranını sayması gibi.

Sabit bir st çifti için, bir v tepe noktasının sözde verimi, σst(v)’den v’ye kadar olan en kısa yolların sayısının akım-akış eşdeğerini oluşturur. Daha kesin olarak, bir birime göre bir v ∈ V tepe noktasının verimi s-t-arzı bst olarak tanımlanır.

Burada −|bst(v)| sıfır olmayan kaynağı olan bir tepe noktasının verimini sıfıra eşitler. Akım-akış aradalığı için bu, belirli bir birim st-beslemenin, kaynağının ve alıcı düğümleri s ve t’nin verimi için sayılmamasını sağlar. Ayrıca, 1 terimi, toplamanın v tepe noktasına giren ve çıkan 2 akımını saydığı gerçeğini ayarlar.

1/(n−1)(n−2)’nin bir normalleştirme sabiti olduğu tüm v ∈ V için. Böylece, akım-akış aralığı, tüm olası s-t çiftleri üzerinden alınan v köşesi boyunca iş hacminin oranını ölçer. Bir elektrik şebekesinin belirli bir besleme için benzersiz bir akımı olduğundan, akım-akış arasılığı iyi tanımlanmıştır.

Arada olduğu gibi, yakınlık kavramı da en kısa yollardan elektrik akımına kadar genişletilebilir. En kısa yollar için yakınlık, belirli bir köşeden diğer tüm köşelere olan en kısa yol mesafesinin bir ölçüsüdür. Elektrik akımı için, Brandes ve Fleischer [94] iki v ve w köşesi arasındaki mesafeyi p(v) – p(w) potansiyellerinin farkı olarak ölçen bir yakınlık merkeziliği önermektedir. Bunların akım-akış merkeziyet yakınlığı cCC(v) : V → olarak tanımlanır.

Burada, potansiyeller üzerindeki vt alt simgesi, potansiyelin bir birim v-t-besleme bvt’den kaynaklandığı anlamına gelir. İlginç bir şekilde, akım akışı yakınlık merkeziliğinin bilgi merkeziliğine eşit olduğunu kanıtlayın.

En kısa yollar yerine bir ağdaki tüm yollar boyunca akan bilgileri hesaba katmak için bilgi merkeziliği getirildi. Bilgi merkeziliği, belirli yolların diğerlerinden daha fazla miktarda bilgi taşıdığını da hesaba katar. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir