Kalite Güvencesi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kalite Güvencesi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Elektrik Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

16 Şubat 2021 Kalite güvence Sistemi aşamaları Kalite Güvence Sistemi Nedir Kalite Güvencesi Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 0

Kalite Güvencesi

GLP İlkeleri, gereklilikleri açısından, “birincil deneysel sonuçlar da dahil olmak üzere verilerden” bahsetmekten daha kesindir. Yalnızca doğrudan çalışmayla ilgili tüm belgelerin arşivlenmesini değil (“Çalışma planı, ham veriler, test ve referans öğelerinin örnekleri, numuneler ve her çalışmanın nihai raporu”), aynı zamanda saklama ve saklamanın da deneysel verileri kapsayan olandan çok daha geniş bir dokümantasyon yelpazesini kapsar. Yine, durum tamamlayıcı olarak kabul edilebilir ve GLP İlkeleri neyin nasıl saklanacağı ve saklanacağı sorusunda daha kesin bir şekilde yol göstermek için kullanılabilir.

Daha yakın zamanlarda, DSÖ tarafından, daha temelde düzenlenmemiş alanda çalışanlara daha somut tavsiye ve tavsiyeler vermeyi amaçlayan “Temel Biyomedikal Araştırmada Kalite Standartları” konulu bir taslak belgenin yayınlanmasıyla bu sorunu ele almak için bir çaba gösterilmiştir. 

Son olarak, yalnızca hipoteze en iyi uyumu veren değerleri rapor etmek için bir dizi araştırmada elde edilen en uygun sonuçları yayınlamak için seçme geleneği, örn. daha ikna edici görünmelerini sağlamak için belirli veri noktalarını çıkararak “grafikleri temizlemek”, bir yandan yazarın bilimsel yargısını temsil edebilir ve bu nedenle durumu açıklığa kavuşturmaya hizmet edebilir, ancak diğer yandan verilerin açıkça bastırılması kasıtlı yanıltma yoluyla suistimal konusunda sınırda olduğu düşünülmelidir.

Bir GLP çalışmasının raporlanmasında, Çalışma Direktörünün bazı verileri analiz ve yorumlamadan hariç tutması gereken benzer durumlar ortaya çıkabilir; GLP çalışması söz konusu olduğunda, bu, sadece bu verileri bastırarak yapılamaz, ancak Çalışma Direktörü bunu yapmak için bilimsel nedenleri sağlamak zorundadır.

Benzer şekilde, yayınlanmak üzere gönderilen bir makalenin yazarlarının ya makaledeki tüm verileri sunması gerektiği ya da en azından yazarın makaleyi dahil etmeme gerekçeleriyle birlikte hakem değerlendirmesi için dergiye gönderilmesi gerektiği söylenebilir. onları son analize sokar.

Bu noktada, GLP İlkelerinin gerekliliklerine zorunlu olarak tabi olmayan araştırma veya başka işler yapan herhangi bir kuruluş tarafından sorulacak çok önemli bir soru var: “Ben veya laboratuvarım, uygulamadan ve bağlılıktan nasıl yararlanacağım? Doğası gereği bilimsel olmaktan çok idari olan böylesine katı bir önlem rejimi gerek, midir? “

Kalite güvencesi Nedir
Kalite Güvence Sistemi Nedir
Kalite güvencesi ve Standartları
Kalite Güvence ne iş yapar
Kalite güvence Sistemi aşamaları
Kalite Güvence Sistemi örnekleri
Kalite Güvencesi
Liderlik ve kalite güvencesi kültürü

Cevap yine, sonuçlara ve verilere nihayetinde yayında son bulmasına yol açan çeşitli etkinliklerdeki ve çalışma bölümlerindeki veya tüm çalışmalardaki her bir detayın eksiksiz, kesintisiz olarak yeniden yapılandırılması olasılığında yatmaktadır. Bilime şeffaflık katacak ve böylece sonuçların güvenilirliğini artırmaya hizmet edecektir.

Veri bütünlüğü ile ilgili herhangi bir soru daha güvenle yanıtlanabilir ve bilimsel suiistimalle ilgili herhangi bir suçlama, temelsiz ise çok daha kolay bir şekilde çürütülebilir. Kesinlikle bilimsel suistimal olasılığını tamamen ortadan kaldırmayacaktır, çünkü herhangi biri veri sahtekarlığı yapmak veya sonuçları icat etmek isterse, bu GLP koşulları altında da yapılabilir, ancak bunu tutarlı bir şekilde yapmak çok daha zor olacaktır.

Ayrıca, bir iş arkadaşının eski bir not defterinden bazı verileri kesmenin açık bir şekilde yaygın olan uygulaması, tarihlendirme / başlatma ve arşivleme gereksinimlerine sıkı sıkıya bağlı kalmanın yanı sıra, arşivlenenlerin kontrolü için katı kuralların uygulanmasıyla daha zor hale gelecektir. 

Bilimsel suiistimal, ispatı veya çürütülmesi GLP ilkelerine bağlı kalarak mümkün kılınan sorular dışında bile, görünüşte çelişkili veya beklenmedik durumlardan kaynaklanabilecek sorunları ve sorunları çözmeye yardımcı olması açısından araştırma çalışmasının kendisi için faydalar olabilir. bulgular. Bu noktayı açıklamak için, GLP’nin sahte bir sonucun açıklanmasında aracı olduğu bir örnek verilebilir.

Yeni bir kimyasal maddenin güvenlik testi programı dahilinde, beyin bölümlerinin histopatolojik incelemesi rutin olarak gerçekleştirildi. Belirli bir çalışmada, kontrol hayvanlarından değil, tedavi edilen gruplardan bu tür bölümlerin incelenmesi, nöronal vakuolasyonun ortaya çıkmasında ve ciddiyetinde muhtemelen doza bağlı bir artış gösterdi.

Bu tür bir lezyon başka hiçbir çalışmada gözlenmemişti, ancak bulgunun ciddiyeti ve lezyonun görünen doza bağımlılığı ile ilgili olarak, şirket bilim adamları bu sonuca bir açıklama bulmakta zorlandılar.

Başka bir histopatolog tarafından slaytların akran incelemesi sorunu çözemedi, çalışma personeli ve Çalışma Direktörünün önerecek açık bir açıklaması yoktu ve bu nedenle, beyin üzerinde toksik bir etki olasılığı ciddiyetle düşünülmelidir. Daha önce de belirtildiği gibi diğer çalışmalarda benzer gözlemler yoktur. Yerleşimin kaderi belirsizdi. Nihayet cevabı bulan ve bileşiği kurtaran Kalite Güvencesi idi.

Bir eserdi. Sonuçların bu yorumunun kanıtı, doğru kaydedilmiş GLP belgelerinin kullanılması yoluyla çalışma prosedürlerinin düzgün bir şekilde yeniden yapılandırılmasından geldi. İlk olarak, çalışma personeli, çalışma sırasında herhangi bir olağandışı olay olup olmadığı sorulduğunda, otopsi ve sonraki bölümleme ve slayt hazırlama adımları, normalin dışında bir şey düşünemedi. Her şeyin her zamanki gibi yapıldığını, özel hiçbir şeyin olmadığını ve tüm prosedürlerin standart şekilde gerçekleştirildiğini ileri sürmüşlerdir.

Bu deneyin tüm ham verilerinin ve özellikle slayt hazırlığının protokol sayfalarının Kalite Güvence personeli tarafından incelenmesi, aranan açıklamayı sağlayan ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı: Doku bölümleri Cuma günü kesilmişti. Sonraki işlemedeki küçük bir gecikme nedeniyle, bu günde sadece kontrol hayvan dokularından gelen slaytlar boyanabildi ve diğer bölümler hafta sonu boyunca boyanmadan saklanmak zorunda kaldı.

Bu saklama% 70 etanol içinde yapıldı ve Pazartesi günü, kalan bölümlerin boyanması toplu olarak yeniden başlatıldı, önce düşük doz grubundan olanlar, ardından orta ve yüksek olanlar izlendi. -doz grupları. Bununla birlikte,% 70 etanol içindeki bu depolama, etkili bir şekilde çözülmüş ve beyin hücrelerinin lipidlerinin bir kısmını yıkayarak, görünür bir vakum oluşturmuştur.

Lamlar “doza bağlı” bir şekilde işlendiğinden, bu arındırma işlemi daha yüksek dozlu slaytlarda daha uzun süre devam edebilmiş ve böylece doza bağlı olarak daha yüksek bir insidans ve bunların şiddeti görünümü vermiştir. “Lezyonlar”, bu ara depolama olmadan işlenmiş olan kontrol slaytları, bu etkiyi gösteremedi ve gerçekten göstermedi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir