IoT Pazarı – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

IoT Pazarı – Endüstri 4.0 – Ödev Hazırlatma – Tez Yazdırma – Proje Yaptırma Fiyatları – Ödev Örnekleri – Ücretli Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Ücretleri

24 Haziran 2022 IoT açılım nesnelerin interneti (iot) Nesnelerin interneti ile ortaya çıkan teknoloji 0
Özyineleme Nedir?  – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Bağlantı

IoT, ağ özellikli cihazları ve makineleri İnternet’e bağlamak için her türlü sabit/kablolu ve kablosuz/mobil teknolojiyi barındırır. Sabit/kablolu bağlantılar kullanan kurulumlar büyük olasılıkla yalnızca Ethernet teknolojisini kullanacaktır. Ancak, kablosuz/mobil bağlantının gerekli olduğu durumlarda, seçenekler daha kapsamlıdır ve yeni teknolojiler ortaya çıktıkça genişlemeye devam etmektedir.

Ortak şemalar özetlenmiştir. Uygulamaya en uygun kablosuz teknoloji, öncelikle desteklenmesi gereken veri hızı ve bunun iletilmesi gereken mesafe tarafından belirlenir. Diğer etkileyen faktörler, uygulamanın gerektirdiği bağlantı sağlamlığını (yani bağlantının mevcudiyeti), teknolojinin olgunluk durumunu ve nihai olarak maliyeti içerebilir.

Mesafenin sadece birkaç metreden belki 100 m’ye kadar olduğu bina içi dağıtımlar için, 100 kbit/s’ye kadar olan veri hızları Bluetooth ve Zigbee tarafından düşük maliyetle desteklenebilir. Aynı mesafe üzerinden 10Mbit/s’ye kadar uzanan veri hızları, WiFi ve LTE şemaları tarafından desteklenebilir, ancak giderek daha yüksek bir maliyetle ilgilidir.

Bununla birlikte, örneğin, ağ etkin cihazların alıcı istasyondan/düğümden bir km veya daha fazla uzakta olabileceği dış mekan dağıtımlarında daha uzun bir mesafede çalışma gerekiyorsa, veri hızı tipik olarak birkaç yüz kbit/s ile sınırlıdır, ve kablosuz teknolojiler potansiyel olarak maliyetlidir.

Maliyet karşılaştırmaları, gerekli bağlantı altyapısının zaten mevcut olup olmadığını dikkate almalıdır. Örneğin, Bluetooth veya Zigbee kullanan IoT dağıtımları, düşük maliyetli oldukları için kendi uçtan uca kurulumlarını sağlamayı tercih edebilir ve bu, dağıtılan sistem ile yerel altyapı arasında herhangi bir uyumsuzluk olasılığını ortadan kaldırır.

Buna karşılık, WiFi kullanan IoT dağıtımları, WiFi standartlarının olgunluğunun uyumsuzluk sorunları olasılığını en aza indireceğinden emin olarak kurulum maliyetini azaltmak için mevcut altyapıdan (ör. hub’lar ve erişim noktaları) yararlanmak isteyebilir.

LTE kullanan IoT dağıtımları, mevcut büyük ölçekli altyapısından (örneğin baz istasyonları ve ana taşıyıcı bağlantıları) ve ayrıca elektromanyetik spektrumun lisanslı bir bölümünü kapladığı için taşıyıcı sınıfı bağlantı kullanılabilirliğinden yararlanacaktır. diğer kablosuz sistem türleri, örn. acil servisler ve ticari yayın kanalları vb.

Buna karşılık, Bluetooth, Zigbee ve WiFi, spektrumun diğer sistemlerden parazite maruz kalan lisanstan muaf bir bölümünü işgal eder ve bu nedenle bağlantı kullanılabilirliği değişkendir. IoT için kablosuz bağlantı teknolojilerinin daha fazla ayrıntısı bu çalışmanın başka bir yerinde verilmiştir.

Birbirine Bağlı Cihazların Büyümesi

Statistica (2018a) tarafından yayınlanan verilere göre, küresel olarak birbirine bağlı cihaz sayısının 2018’de 23 milyardan 2025’te 75 milyara üç katına çıkması bekleniyor. Artan orandan dolayı büyümenin yıldan yıla hızlanmasının öngörüldüğünü gösteriyor. ilişkili teknolojiler olgunlaştıkça ve kullanıcılara sağlanan faydalar zorunlu hale geldikçe IoT’nin benimsenmesi gerekir.

Hızlanmanın desteklenmesi ve desteklenmesi, sırasıyla gösterilen makineler arası (M2M) bağlantıların sayısındaki ve yerleştirilmiş sensör türlerindeki ilişkili büyümedir.


IoT cihazları
IoT açılımı
IoT Uygulamaları
Nesnelerin interneti Nedir Ne İşe yarar
nesnelerin interneti (iot)
What is Internet of Things
Nesnelerin interneti ile ortaya çıkan teknoloji


Yukarıdaki çizelgelerin tümü, IoT’nin sunmak için benzersiz bir şekilde donatıldığı zorlayıcı faydalar ve ayrıca bu faydaların büyüme ve sürdürülebilirlik için kesinlikle hayati önem taşıdığının artan farkındalığı tarafından yönlendirilen, IoT’nin alımının büyük, küresel bir eğilim olduğunu vurgulamaya hizmet ediyor. IoT, büyüme ve sürdürülebilirlik arasındaki bu yakın karşılıklı bağımlılığın zaman içinde güçleneceği kesindir.

Yukarıdaki çizelgelerdeki sayıların, İnternet’te veya beklenenin çok ötesinde oyunun kurallarını değiştiren iyileştirmeler sağlayan diğer IoT’yi etkinleştiren teknolojilerdeki yaklaşan gelişmeleri dikkate almayan temel tahminler olduğunu belirtmek önemlidir. Bu nedenle, zamanı gelince gerçek rakamlar önemli ölçüde daha yüksek olabilir.

Küresel IoT Pazarı

IoT’nin mümkün kıldığı işlevsellik, birden çok sektöre fayda sağlar: kamu ve özel sektör ile tüketici ve endüstriyel. Growth Enabler tarafından Nisan 2017’de gerçekleştirilen ve Forbes ve diğer istatistiksel veri kaynaklarının referans aldığı bir analize göre, 2016’da 157 milyar dolar olan küresel IoT pazarının, gösterildiği gibi 2020’de 457 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Bu, %28.5’lik bir bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) eşittir. Bu rakam, mobil uygulamalar (2016’dan 2022’ye kadar yaklaşık %14 CAGR ve otomotiv telematiği (2016’dan 2024’e kadar %20,4’lük CAGR) gibi diğer hızla büyüyen pazarlar için CAGR’lerden oldukça yüksektir.

2020’de küresel IoT pazarına imalat (%24), akıllı şehirler (%26) ve bağlantılı sağlık (%20) hakim olması, bunu akıllı evler (%14), bağlantılı arabalar (%7) ve akıllı hizmetlerin takip etmesi bekleniyor. (%4) ve giyilebilir ürünler (%3). Yakın geleceğe ilişkin bu tahmin edilen görünüm, 2017’de IoT’yi ileriye dönük operasyonlarına entegre etmeye en fazla ilginin olduğu sektörleri (siyah renkle vurgulanmıştır) gösteren bir Forrester raporundan alınan veri haritasıyla tutarlıdır.

Üretim, nakliye ve lojistik ile birlikte açık bir şekilde erken benimseyendir. Sağlık henüz benzer bir taahhüt göstermiyor, ancak bugünün medya ve sağlık sektörü yayınlarında, tahmin edildiği gibi 2020 yılına kadar IoT’nin bu sektörde büyük ölçüde benimsenmesi gereken bir eğilimin belirtileri var.

IoT’nin Ekonomi Üzerindeki Etkisi

IoT, muazzam ölçeği ve yaşamın tüm yönlerine nüfuz etme derinliği nedeniyle, bireysel ulusların ve dünya çapında ekonomi üzerinde son derece faydalı bir etkiye sahip olacaktır. Yalnızca benzersiz şekilde tanımlanabilen birbirine bağlı akıllı nesnelerden oluşan bir dünya vaat etmekle kalmıyor, aynı zamanda akıllı şehirler ve daha fazlası, tümü akıllı iletişimi, kaynak tanımlamayı ve bilgi toplama ve paylaşımını destekleyen platformlar arasında birlikte çalışabilir.

Bu, kaynakların daha verimli kullanılmasına yol açacak ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde, doğası gereği maliyetli olan hayati süreçleri sürdürmek için ekonomilerin yükünü azaltacak yeni istihdam fırsatları ve yeni ekonomik büyüme yolları yaratacaktır.

Bir bütün olarak ele alındığında, IoT tarafından sağlanan bu fırsatların, tüm büyük sektörlerde 2025 yılına kadar yılda 11,1 trilyon dolara kadar (yalnızca üretim için 3,7 trilyon dolara kadar) toplam potansiyel ekonomik etkisi olacağı tahmin edilmektedir. . Bu, o zaman için öngörülen dünya ekonomisinin yaklaşık %11’ine eşdeğerdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir