İntihal Düşürme – İntihal Oranı Düşürme

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İntihal Düşürme – İntihal Oranı Düşürme

30 Eylül 2019 Aklınızda Kalması Gereken Önemli Hususlar Bu Programların Çalışma Mantığı Nedir İnternet’in İntihal Oranına Etkisi İntihal intihal düşürme intihal düşürme yöntemleri İntihal Nasıl Önlenir İntihal Nedir intihal oranı düşürme İntihal Raporu İntihal Raporu Nasıl Hazırlanır İntihal Raporu Zorunlu Mu İntihal Tespit Programları İntihal Vakalarına Çözümler Kabul Edilen İntihal Oranı Nedir Ne Zaman Alınması Gerekir Ödevcim Online Veri Tabanına Kayıt Nedir 0
İntihal Düşürme - İntihal Oranı Düşürme

 

Ödevcim Online, intihal düşürme, intihal oranı düşürme, intihal düşürme yöntemleri, intihal nasıl düzeltilir talepleriniz için burada. Tüm bölümlerde tez yazdırmak veya diğer danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 1. İntihal oranı yüksek çıkan projeniz(Word veya Pdf formatında).
 2. Varsa intihal raporu
 3. Kaynak eklemesi gerekli mi ?
 4. Hangi dilde ekleme yapılmalı ?
 5. Proje teslimi için kalan süre nedir ?

sorularına cevap veren ve projenizin ekli olduğu bir mail göndermelisiniz.

İçindekiler Tablosu

   • Türkçe Sözlükte “intihal” Ne Demektir?
   • İntihal Nedir ?
   • İntihal Nasıl Yapılır ?
   • İntihal Nasıl Önlenir ?
   • İntihal Tespit Programları
   • Bu Programların Çalışma Mantığı Nedir ?
   • İnternet’in İntihal Oranına Etkisi
   • Ne Zaman Alınması Gerekir ?
   • İntihal Raporu Zorunlu Mu ?
   • İntihal Raporu Nasıl Hazırlanır ?
   • Rapor almak isteyen öğrencilerin dikkatine:
   • İntihal Oranı Düşürme
   • Kabul Edilen İntihal Oranı Nedir ?
   • Veri Tabanına Kayıt Nedir ?
   • İntihal Vakalarına Çözümler
   • Aklınızda Kalması Gereken Önemli Hususlar

 

Türkçe Sözlükte “intihal” Ne Demektir ?

1. Çalma ya da bir başkasına ait olan herhangi  bir malı sahiplenme durumunu karşılayan kavram.
2. Bir başkasının yapıtını kendi eseriymiş gibi gösterme durumu yani aşırma.

İntihal Nedir ?

Kabaca aşırma olarak da tanımlanan teorik olarak  bilimsel – akademik bir suçtur. Çaba sarf etmeden yapılan düşünce hırsızlığı/fikri suçtur. Kes/kopyala/yapıştır yaparak, bir başkasına ait olan araştırmaları/bilimsel çalışmaları sahiplenerek kendisinin eseriymiş gibi ifade etme durumu olarak tanımlanabilir. 

Başka bir deyişle intihal, yeni hazırlanmış bir eserde başka kişilerin ifadelerini, buluşlarını ya da düşüncelerini kaynak belirtmeden kendisine aitmiş gibi kullanarak bunu yayması durumudur

Bilimsel gelişmelerin temeli doğruluk ve güvenilirliğe dayanmaktadır. Bilimsel bilgileri diğer bilgi çeşitlerinden ayıran en temel özellik belli bir yönteme/sisteme dayanmasıdır fakat bilimsel bilgilerin hazırlanmasında en az bu kadar önemli olan bir diğer faktörde  özgün ve güvenilir olmasıdır. Ancak gelişen teknoloji ve artan rekabet ortamında akademik alanda da sahteciliğin giderek arttığı pek çok araştırmada gözlemlenmiş bulunmaktadır.

Akademik alanda ve bilimsel çalışmalarda görülen etik dışı davranışlar arasında özellikle öğrenci kesimin içlerine dahil olduğu  intihal ve kopya olayları gün geçtikçe artmakta ve büyük yer kaplamakta. İntihal farklı kaynaklarda ve birçok araştırma sitesinde genelde birbirine benzer ifadelerle tanımlanıyor. 

İntihal kasıtlı olduğu gibi kasıtlı olmadan da gerçekleşmiş olabilir. Genellikle kasıtlı olmadan yapılan intihal öğrenciler arasında daha yaygındır ve gittikçe yaygınlaşan bu etik dışı davranışın nedeni büyük ölçüde eğitim eksikliğine dayanmakta olup giderilmesi için de önlem alınmamakta. Günümüzde öğrencilerin merkeze alındığı eğitim yaklaşımının benimsendiği eğitim anlayışında, öğrencilerin için en uygun görülen öğrenme yöntemi araştırmalar yapılması ve yeni metotlar geliştirilmesidir. Bu yüzden öğrencilerin araştırmaya yöneltilmesi önemsenmekte, bu amaçla ilk ve orta eğitimde öğrenciler araştırma ödevleri ile görevlendirilmekte. Fakat iş öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirmekle bitmiyor, öğrencilere aynı ölçüde araştırma etiği, bilinci ve becerisinin kazandırılmaması gerekmekte.                                                                      İlk ve orta öğrenimde öğrencilere araştırma ödevlerinin verilmesi bu becerilerin kazandırılması anlamına gelmemektedir. Ne yazık ki eğitim sistemimizde, araştırmanın sadece yüksek eğitimin ve özellikle lisansüstü eğitimin temel işlevleri arasında sayıldığı farz edilmekte ancak araştırma eğitiminde eksiklikler olduğu, bu araştırmaların etik şekilde yapılmadığı göz ardı edilmekte.

Süre gelen bu durum, edinilmiş tutum ve davranışların değişimini zorlaştırmakta ve dolayısıyla araştırma becerilerinin kazanılmasını da güçleştirmekte. Öğrenciler için asıl zorlu süreç yüksek öğrenim düzeyine geldikleri sırada başlamakta. Pek çok öğrenci bu düzeye geldiği taktirde araştırma aşamalarının neler olduğu, araştırma konusu ile ilgili kaynakları nereden nasıl araştıracağı, ulaşılan kaynaklardan seçilen bilginin özümsenerek ve en özgün şekilde nasıl raporlaştırılıp sunulacağı, nasıl kaynak gösterileceği, alıntı yapılan yerlerin nasıl belirlenip ifade edileceği konusunda sorunları vardır. Fakat bu alışkanlıklar öğrencilere eğitim hayatına ilk başladıkları zaman özümsenerek kazandırılmış olsaydı yüksek öğrenim  durumuna geldikleri zaman bu tarz problemlerle karşılaşmazlardı. İşte bu yüzden eğitimin ilk yıllarında kazandırılmamış olan bu alışkanlıklar sebebiyle akademik hayatta etik ihlallerinin artması olası bir durumdur.

İntihal düşünce gaspıdır…

İntihal, bilimsel araştırmalarda, akademik çalışmalarda, edebiyatta, yani kısaca insanoğlunun egemenliği altında olan her yerde karşımıza çıkmaktadır. Düşünmenin, fikir üretmenin “bedava” olduğunu sanan basit zihniyetli insanlar yüzünden ortaya çıkmıştır. Bu yüzden intihal konusu, doğrudan etik ya da başka bir alan olan ahlak kavramı ile ilgilidir. Özellikle gelişen teknolojiyle son zamanlarda, ülkemizde yayılan intihal vakalarının sebebi, Türkiye’nin intihali engelleyen yasalarının ve kanunlarının yetersiz olmasıdır. Ancak bu sebepten dolayı bilimsel etiğe verilen ciddi boyuttaki zararlar göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.

İntihal Nasıl Yapılır ?

İntihal Nasıl Olur?

Genel olarak iki şekilde intihal türü ile karşılaşılır.

   • Birincisi tezi hazırlama esnasında kes kopyala yaparak olur.
   • İkincisi, alıntının kaynakçada doğru gösterilmemesi durumunda oluşmakta. Literatürde tarama yaptığınız/ alıntı olan yerleri okuyup kendi ifadelerinizle özgün cümleleriniz ile yazın. Alıntıyı ve atıfları düzgün yapın ve danışmanınızın ya da okuyucunuzun anlayacağı şekilde belirtiin. Yüksek intihal oranı ile karşılaşmayın.

• Bir başkasının tez, makale, araştırması ya da proje vb. çalışmasından aşırma,
• Başkaları tarafından yazılmış  kitap, makale vb. gibi yazılardan bir kısmını veya herhangi bir bölümünü alarak tamamen kendi yazmış gibi gösterme,
• Başka birinin yazmış olduğu yazının bazı yerlerini değiştirerek kendisi yazmış gibi gösterme
• Herhangi bir tez veya projeden konu ve biçimini almak, kendi ürünüymüş gibi lanse etmek,
• Bir başkasının eserinden alınan yazıyı kaynak göstermeden kullanıp, doğrudan yazıya ekleme,
• Mevcut bulunan bir ürünü fikri çalışmayı yeni ve kendine aitmiş gibi göstermek
• Özetle intihal herhangi bir şekilde birinin eserinden hile yoluyla (çalmak dolandırmak), veya sahtekarlık eylemleri ile yazıların yazılması veya ürünlerin yapılması durumunu ifade etmektedir.

İntihal Nasıl Önlenir ?

Araştırma yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biride tüm kaynakları belirtmeniz gerektiğidir. Doğrudan aldığınız yerleri belirtmek için o kısımları tırnak içine almalısınız. Bunun sebebi ise danışmanızın veya okuyucuların  neyi nereden aldığınızı yani alıntı olan kısma ulaşması için doğru şekilde kaynağını yazmalısınız.

Kaynak Gösterilerek Yapılan İntihal

• Daha önce çalışma konunuzla ilgili yapılmış bir araştırmayı ya da hazırlanmış olan eseri olduğu gibi hiçbir değişiklik yapmadan kendi eseri gibi sunmak.
• Orijinal bir eserin bazı kısımlarını alıp  yorumlamak ve cümleleri birbirine uydurmak.
• Daha önce hazırlamış olduğunuz bir eserden yeni hazırlayacağınız çalışmaya bazı kısımları akademik anlamda özgün metin oluşturmadan aynen ilave etmek. (Kendi kendisinden çalmak olarak ifade edilebilir)
• Hazırlamış olduğunuz çalışmada kaynakçayı belirtmeniz ancak kaynakça da yazarın eserinin tam künyesinin yazılmaması (eksik bilgilendirme olarak ifade edilir)
• Kaynaklarla ilgili eksik ya da büsbütün yanlış bilgilere yer vermek, bu sayede kaynakların bulunmasını zorlaştırmak ya da  tamamen imkansız hale getirme durumu ( yanlış kaynak yönlendirmesi)
• Yararlanılan eseri doğru bir şekilde kaynak gösterilmesine rağmen ‘hiç değiştirmeden aldığınız yerin’ tırnak içine alınmaması, bu şekilde eklenmiş olan alıntı sanki size ait bir yorum gibi ifade edilir. (alıntı olan yerin net ifade edilmemiş olması çalıntı bilgiye girer)
• Tüm kaynakları künyeleri ile birlikte doğru bir şekilde gösterip doğrudan alınan yerleri tırnak içine alsanız bile özgün bir metin oluşturamazsanız bu durum akademik anlamda intihal olur. ( sadece tespit edilmesi üst maddelerde yer alan opsiyonlara nazaran biraz daha zor olabilir)

İntihal Tespit Programları

Giderek gelişmekte olan ve kullanım durumu gün geçtikçe artan teknolojinin her alana/branşa müdahalesi ile akademik anlamda özgün, bilimsel araştırmaların hazırlanması gün geçtikçe zorlaşmakta. Bu sebepten dolayı bir çok program geliştirilmekte, bu programların ortak amacı ise üniversite bünyelerinde yer alan yerli yabancı veri tabanına erişim sağlayabilmek. Dünya genelinde kullanılan başlıca programlar ve yazılımlar sayesinde intihalin çok rahat bir şekilde kontrolü sağlanmakta böylece denetleme daha kolay yapılmakta. 

  • Başlıca etkisini kanıtlamış / kullanımı yaygın olan programlar ve yazılımlar; “Viper, Plagium, Plagiarisma, iThenticate, Turnitin, WCopyFind, URKUND” gibi. Hazırlanmış olan bu programların maliyetleri fazlasıyla yüksek olmakla birlikte birçok üniversite kendi aralarında yaptıkları anlaşmalar ve işbirlikleri ile birlikte kullanılmakta ve her geçen gün itibariyle kullanımı yaygınlaşırken veri tabanları hızla yükselmektedir. İşte bu sebeplerden dolayı intihal konusunda ciddi anlamda hassas davranmanız gerekmekte, hazırlanırken özgün ve kendinize has yorumlar kullanmanızın yanı sıra doğru ve kesin bilgiler kullanılmalı.

Bu Programların Çalışma Mantığı Nedir ?

Akademik çalışmalar ve bilimsel yayınların tümünün, kütüphanelerdeki kitapların ve öğrencilerin yazdığı tez, makale, projelerin bir veri tabanında depolandığını farz edin. Hazırlamış olduğunuz çalışma programa yüklenir ve veri tabanı içindeki yazılar karşılaştırılır, alıntı yapılan yerler ve benzerlik oranı yüksek bulunan yerler rapor çıktısı olarak verilir. Bu raporda renklendirme sureti ile ve numaralandırma ile hangi eserden, hangi yayından çalıntı yapıldığı gösterilmekte.

Lisans, yüksek lisans öğrencilerinin büyük çoğunluğu bizimle iletişim kurarak Ödevcim Ailesi olarak verebileceğimiz profesyonel hizmetten yararlanmakta. İntihal raporundaki alıntı oranının yüksek çıkması sonucu bu oranı bize belirterek bizden danışmanlık talep eder. Yapılması gereken elinizdeki rapor ile teziniz, makaleniz ya da projenizi bize mail ile yollamaktır. Kısa bir değerlendirme yaparak oranınızı istenen orana 3 gün içinde tamamlayabiliriz.

İnternet’in İntihal Oranına Etkisi

90’lı yılların ortalarına kadar intihal yayınlanmış olan basılı kaynaklarla sınırlıydı denilebilir fakat İnternet’le birlikte farklı fırsatlar ve alternatif kaynaklar ortaya çıkmıştır. İnternet kullanımının giderek yaygınlaşması, çok miktarda ve farklı türde bilgi çeşitlerini içermesi, bu bilgilere ise oldukça kolay ve her yerden erişim sağlanması intihal oranlarının artmasına neden olmuş bulunmaktadır.

Özellikle son dönemlerde konuyla ilgili pek çok kaynakta yapılan araştırma ve anketlerin analizi sonucunda intihali arttıran unsurlar içinde baş sorumlu olarak İnternet gösterilmektedir. İnternet’in araştırma yapacak olan  öğrencilere geniş bilgi erişim imkanı tanırken  sanal ortamda bulunan bilgileri alıntı yapma fırsatı da tanımakta. İnternet tarayıcılarının sağlamış olduğu bu kolaylık öğrencilerin büyük çoğunluğunun Internet’i kısa sürede ve en az çabayla ve en kolay erişim imkanlarıyla yazı hazırlamada yardımcı bir araç yani kısaca en kolay kaynak olarak algılamalarına neden olmaktadır.

İntihal Raporu Ne Zaman Alınması Gerekir ?

Tez yazım aşaması sonunda jüri üyelerine sunum yapmadan önce alınmalıdır. Hatta tez yazımı aşamalarında belli aralıklarla intihal programlarından geçirilmesi hazırlamış olan öğrencinin avantajı haline gelebilir. Sunum yapmayacak olan ön lisans tez, lisans ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez çalışması bitince almak zorundadır.

İntihal Raporu Zorunlu Mu?

Gün geçtikçe artan intihal olayları sonucu işlerin kontrolünün ele alınması gerekmekte. Yazılan tezlerin %60’ında yüksek oranlı benzerlik/alıntı görülmeye başlandı. Bu yüzden YÖK yönetim kurulu hazırlanmış olan tezler için rapor almayı zorunlu hale getirmiş bulunmakta. Bu sebeple lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri tezini enstitüye teslim ederken, raporu almaları mecburi hale getirildi. Belirli bir oranın üzerindeki benzerlik olan çalışmalar ise kabul edilmeyerek ret damgası yemekte.

İntihal Raporu Nasıl Hazırlanır?

Ne yazık ki artık hem çalışma hayatında hem de akademik anlamda  kariyer yapmak için sadece lisans mezunu olmak yeterli olmuyor. Lisans mezunu olan öğrenciler yüksek lisans ve doktora ile akademik unvan kazanarak kariyer basamaklarını bir şekilde tırmanmaya devam ediyor. Akademik unvan almak içinse aldıkları eğitimin yanı sıra bitirme tezide hazırlamaları gerekmekte. Tez hazırlamak ise oldukça uzun zaman alan, uzun soluklu ve meşakkatli çalışmalar gerektirmekte. Tez hazırlamanın yanı sıra hazırlamış olduğunuz tezin tezinizin intihal oranı da çok önemlidir. Akademik anlamda hazırlanmış olan tezlerdeki intihal oranları sınırlı tutulmakta ve bu sınır aşıldığında teziniz ret olmaktadır. Hem zamandan hem de emekten tasarruf edebilmeniz adına tezinizin intihal oranını önceden öğrenmeniz sizlere büyük avantaj sağlayacaktır.

Ödevcim ailesi olarak sizlere sunduğumuz hizmet ve profesyonel ödev hazırlama desteği için uygun fiyat teklifi verilir. Yapmanız gereken tek şey bizlerle iletişim kurmak.

Rapor almak isteyen öğrencilerin dikkatine:

Tez çalışmanızdaki benzerlik oranının istenenden yüksek gelmesi sonucunda intihal düşürme işlemi uygulanmaktadır. Ödevcim Ailesi olarak intihal düşürme konusunda siz değerli öğrencilere profesyonel destek vermekteyiz.

Not: İntihal raporu alma ile görevli kütüphane yetkililerin turnitinde depo özelliğinin kapalı olmasını mutlaka kontrol etmeleri gerekir. Aksi takdirde bir sonraki seferde alınması halinde benzerlik oranı %90 larda çıkmaktadır.

Ücretsiz intihal tespit programları güvenilir mi?

Piyasada yer alan birçok ücretsiz yazılım bulunmakta ancak Ödevcim Ailesi olarak biz bu programların kullanımı uygun bulmuyoruz. Veri tabanına kaydetme ihtimali çok yüksek. Bir sonraki intihal oranı kontrolünde bu oran daha da yüksek çıkabilir.

İntihal Oranı Düşürme

Bu tarz bir işlem için için ilk önce benzerlik raporunuzun elinizde olması gerekir. Rapora baktığınızda renkli yerleri görmektesiniz. Ayrıca yanında referans numaraları yer almakta. Renkli yerleri tekrardan kendi özgün cümleleriniz ve yorumlarınızla yazarsanız  bu oran düşecektir. Anlam değişikliğine uğramadan işiniz hallolmuş olur. Fakat yeniden yazacak kadar vaktiniz mi yok? Ödevcim Ailesi danışmanlarıyla iletişim kurduğunuz taktirde sizlere en kısa sürede en profesyonel hizmeti sunabiliriz.

Kabul Edilen İntihal Oranı Nedir?

Ülkemizde kabul gören belirlenmiş bir  standart benzerlik oranı yok. Fakat, birçok üniversite genel olarak %20 yi standart oran olarak kabul etmektedir. Yazım kılavuzunda net bilgi bulamazsanız mutlaka danışman hocanızla iletişim kurarak bilgi alabilirsiniz.

 • Yüksek lisans tezi için oran

Yapılmış olan anket ve çalışma analizleri sonucuna göre bu oran %20 ile %40 arasında değişiklik gösterebilir.

 • Doktora tezi için

Bu oran doktora tezinde %10’a kadar düşmektedir. Kaynakça çıkarıldıktan sonra ise farklı oranlarda sonuçlar alınması mümkündür.

Hile Yapmak Mümkün Mü?

Böyle bir düşünceyi aklınızdan bile geçirmeyin yoksa sonuçları kötü olabilir; akademik kariyer yapmak için çıktığınız bu yolda hırsızlıkla suçlanabilirsiniz. Sonuç olarak  turnitin tez intihal programı sahtekarlığı yakalamaktadır. iThenticate veya Turnitin yakalamasa danışman okuyucunuz muhakkak bir şekilde anlar.

Veri Tabanına Kayıt Nedir?

Çok az bir kesim olarak karşımıza çıkıyor olsa da tezini veri tabanına kaydettiren yüksek lisans, lisans tezi yazan öğrenciler bizlere ulaşamamakta . Tez danışmanı ya da arkadaşının hatası nedeniyle intihal oran %90 civarında çıkmaktadır. Bunun için ne yapmanız gerekir? Veri tabanına kaydedilen bu tezin  silinmesi gerekir. Detaylı bilgi almak için arayın ya da diğer iletişim organları yardımıyla irtibat kurunuz.

   • Tez savunmasından önce özellikle tez yazım sürecinde bize başvurarak intihal oranı kontrolü yapmanızı tavsiye ederiz.

İntihal Vakalarına Çözümler…

İntihal vakaları, tüm dünyada hırsızlık ile eş tutulmalıdır çünkü yapılan bir fikir hırsızlığıdır. Fikirlerin soyut olması onların çalınmayacağı ya da çalınamayacağı anlamına gelmez. Çünkü fikirler, kağıtlara yazılarak zaten somut hale gelmekte. Bu bakımdan düşündüğünüz taktirde, klasik cezalar, ahlak kurallarına uymadığı için intihal yapan kişinin akademiden ya da sanat camiasından dışlanması olası bir çözüm değildir. Bu işler hukuk mertebesine taşınmalı. Bu konularında mahkemesi olmalı ve insanlar haklarını aramalı. Özetle etik kurulu oluşturmalı ve kesinlikle iltimas sağlanmamalı…

İntihal Raporu Ücretleri

İntihal raporları için biçilmiş net bir fiyat ibaresi yoktur. Yani alacağınız fiyat teklifi tezinizde yer alan sözcük sayısına göre değişmektedir. İntihal yapılan yerler renklendirmeler  yardımıyla belli olur. Size vereceğimiz intihal raporunda, intihal olan yerleri görecek ve bu kısımları özgün cümlelerinizle değiştirebileceksiniz.

Rapordan sonra intihal oranını düşürmek işinizi hiç ummadığınız kadar kolaylaştıracaktır. Yapacağınız tek şey, paragrafları okuyup daha özgün bir şekilde ve kendi cümlelerinizle yorumlamak olacaktır.

Aklınızda Kalması Gereken Önemli Hususlar

  • Tez yazım aşamasında belirli aralıklarla intihal oranınızı kontrol ettirin.
  • Kesinlikle ve kesinlikle kopyala yapıştır yapmayın
  • Rapor aldığınız kuruma siteye dikkat edin.
  • Ödevcim Ailesi olarak bizlerden profesyonel destek alın.

Lisans, yüksek lisans tezi danışmanlığı veren ekibimizden detaylı bilgi almak için lütfen iletişim kanallarımız aracılığı ile bizlere ulaşın.


Ödevcim Online, intihal düşürme, intihal oranı düşürme, intihal düşürme yöntemleri, intihal nasıl düzeltilir talepleriniz için burada. Tüm bölümlerde tez yazdırmak veya diğer danışmanlık talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir