Filtreleme – Nanomalzeme Mühendisliği Ödevleri – Nanomalzeme Ödev Hazırlatma – Nanomalzeme Alanında Tez Yazdırma – Nanomalzeme Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Filtreleme – Nanomalzeme Mühendisliği Ödevleri – Nanomalzeme Ödev Hazırlatma – Nanomalzeme Alanında Tez Yazdırma – Nanomalzeme Mühendisliği Ödev Yaptırma Fiyatları

14 Kasım 2022 Nanopartikül sentez yöntemleri Nanopartikül üretim Yöntemleri Nanoteknoloji makale pdf 0
Özvektör Açılımları

Filtreleme

Çok katmanlı girişim filtreleri, genellikle farklı kırılma indislerine sahip iki veya üç malzemeden oluşan ince filmlerin periyodik yığınlarıdır. Bu filtrelerin spektral tepkisi, diğer şeylerin yanı sıra, çok katmanlı sistem aracılığıyla bu yığınların, arayüzlerin ve profil indeksinin boyutuna bağlıdır. Bu tür filtreler GLAD tekniği ile ve aynı malzeme ile yapılabilir.

Gerçekten de, bir malzemenin gözeneklilik oranı, kırılma indisini doğrudan etkiler. Bir kaplamanın yoğunluğunun, yalnızca parçacıkların geliş açısı α üzerinde oynayan dökme malzemenin birkaç %’sinden %95’ine kadar kolayca modüle edilebileceğini bilerek, GLAD tekniğinin yoğun kaplamaların periyodik değişimlerini oluşturmanın değerli bir yolu olduğunu anlayabiliriz. (yüksek indeks) ve gözenekli (düşük indeks) yapılar.

Parçacıkların gelen akışının α açısının yanı sıra substratın dönme hızı φ kontrol edilerek çeşitli kırılma indisi profilleri oluşturulabilir. GLAD filmleri tarafından üretilen geniş yoğunluk aralığı, filtrenin son düzenlemesinde bazı genişletilmiş özgürlükler sunar. Robbie’nin GLAD tekniği ile geliştirilen girişimsel filtreler üzerindeki çalışmaları önemli bir gösteridir.

Gerçekten de yazarlar, buharlaştırılmış silikon oksitten oluşan bir GLAD filminin görünür ışığının yansımasının, uygun bir gözeneklilik profili kullanılarak ve değişen gözenekli katmanların – yoğun katmanların boyutlarının ayarlanmasıyla, belirli bazı dalga boyları için seçilebileceğini göstermektedir.

Bant genişliği, gözenekli ve yoğun katmanların kalınlığına bağlıdır. Gözenekli filmdeki her katman arasındaki mesafe azaltıldığında bu bandın kızılötesi bölgeye kaymasını (yeşilden kırmızıya kayma) not etmek ilginçtir.

Benzer şekilde, diğer yazarlar, filmin kalınlığı boyunca periyodik indeks profilleri olan optik filtrelerin geliştirilmesiyle ilgilendiler. İmalatları, biriktirme sırasında buhar akışının periyodik salınımına dayanır. Aynı zamanda, alt tabakanın dönme hızı φ, sütun çapının da periyodik olarak değiştiği sütunlu bir yapı üretmek için yeterince hızlıdır (saatte birkaç devir).

Oluşturulan sütunlu mimari, yoğun ve gözenekli bölgelerin periyodik bir değişimidir. Son olarak sistem, katman boyunca sinüzoidal bir kırılma indisi varyasyonu ile karakterize edilen “rugate filtre” adı verilen bir optik filtre üretir. Görünür aralıktaki optik filtre, 500–625 nm aralığında bir absorpsiyon bandı sunar.

Kırılma indisi profili, biriken malzeme, geliş açısı α ve dönüş hızı φ üzerinde oynayarak, emici bandın konumu ve genişliği kolaylıkla değiştirilebilir.

Ayrıca, sinüzoidal profil indeksinde bir kusur eklendiğinde (birkaç on nanometre için sabit indeks veya periyodik bir faz kayması ile profilin değiştirilmesi), emici bantta bir iletim piki belirir. Yine, banttaki iletim tepe noktasının konumu, kusurun boyutu aracılığıyla kontrol edilebilir.

Bununla birlikte, optik gözenekli katmanlara özgü bir sorun, çevrelerine karşı duyarlılıklarıdır. Güçlü hidrofilik karakterleri (gözenekli yapı yoluyla su buharının adsorpsiyonu) nedeniyle, spektral tepkileri nem koşullarına bağlıdır. Bu dezavantaj, filtrenin yüzeyinin hidrofobik tek katmanlı bir kaplama ile işlevselleştirilmesiyle ortadan kaldırılabilir.

Çift ​​Kırılma

Eğik sütunlu bir yapıdan oluşan GLAD filmleri, mimarileri nedeniyle çift kırılma gibi anizotropik özellikler sergiler. Böylece, iletim spektrumları iki ortogonal yönde ölçüldüğünde, bir kırılma indisi farkı gözlemlenir.

Bu, Kaminska ve Robbie tarafından GLAD tekniği ile buharlaştırılan silikon filmlerin optik özelliklerinin incelenmesinde açıkça gösterilmiştir. Yazarlar, eğik geliş altında biriktirilen filmlerin, buharlaşan parçacıkların geliş açısının, sütunlu yapının geometrisinin ve boyutunun bir fonksiyonu olarak çift kırılma davranışları gösterdiğini kanıtladılar.


Nanoteknoloji
Giyilebilir nanoteknoloji
Nanopartikül sentez yöntemleri
Nanoteknoloji makale pdf
Nanoteknoloji nedir
Nanoteknoloji ve uygulamaları PDF
Tekstilde nanoteknoloji
Nanopartikül üretim Yöntemleri ppt


Ayrıca çift kırılmalı eğik silikon filmlerinin teorik özelliklerini de inceledik. Simülasyonları, 60°’ye yakın geliş açıları için maksimum endeks farkı sağlar. Bu optimum, daha önce farklı dalga boylarında eğimli silikon filmler için deneysel olarak gözlemlendi.

GLAD tarafından kaplanmış TiO2 kaplamalar üzerinde, parçacıkların geliş açısının temel rolünü daha da doğrulamaktadır. Eğimli veya zikzak filmler için maksimum çift kırılma, aslında 60°’lik bir gelme açısı α için elde edilir. Bu maksimum, filmlerdeki gözeneklilik oranı ve bu geliş açıları aralığında önemli hale gelen anizotropik özelliklerle doğrudan ilişkilidir.

Buna karşılık, sarmal bir mimari sergileyen TiO2 filmlerinde çok az çift kırılma gözlemlenir veya hiç görülmez. Bu yokluk, filmin büyüme planındaki sarmal yapının simetrisinden kaynaklanmaktadır.

Elektronik Özellikler

GLAD kaplamalarının çeşitli fiziksel özellikleri arasında, elektronik alanıyla ilgili olanlar, şüphesiz bu tür malzemelerin en çekicilerinden biridir.

Bu çekicilik sadece GLAD tekniğinin nanometrik ölçeklerde yapılar inşa etmeyi mümkün kılması değil, aynı zamanda üretilen mimarilerin çeşitliliğinin sunduğu olanaklardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, elektromanyetik dalgaların taşıma özelliklerine veya ince filmlerdeki iletim fenomenlerine odaklanan çalışmalar, GLAD tekniğinin potansiyeline başka bir boyut katmaktadır.

İletkenlik

Belirli bir malzeme için, polikristalin ince filmlerin elektrik iletkenliği, tek kristaller için ölçülenden önemli ölçüde farklıdır. İletkenlikteki bu önemli fark, genellikle taşıyıcıların ortalama serbest yolundaki bir azalmaya bağlanır. Metalik filmler durumunda, direnç sıcaklık katsayısı (TCR), malzemenin özelliği olan bir parametredir.

TCR değeri (10–3 K–1 mertebesinde) bir katı metalden diğerine görece az değişiklik gösterir. Bununla birlikte, ince filmler için bu TCR birkaç büyüklük sırasına göre değişebilir ve hatta negatif olabilir, bu nedenle kaplamanın elektriksel iletkenliğinin sıcaklıkla gelişimini büyük ölçüde etkiler. Son olarak, iletkenlik ve TCR, tane sınırlarındaki potansiyel engellerle ve dolayısıyla kaplamanın mimarisiyle yakından ilişkilidir.

Eğik insidans altında buharlaştırılan filmlerin elektriksel direncine adanmış ilk çalışmalar kaynaklanmaktadır. Yazarlar, Ni-Fe ve Cu filmleri için elektriksel özelliklerin anizotropik davranışını açıkça göstermiştir.

Buharlaşan parçacıkların geliş düzlemine paralel ve dik olarak ölçülen özdirencin bir anizotropi katsayı fonksiyonu tanımlayarak, böyle bir katsayının 60°’lik bir gelme açısı α için bir maksimuma sahip olduğunu gösterirler (gözlenen çift kırılma olgusuna benzer açı). 

Ayrıca parçacıkların geliş açısının püskürtme ile biriktirilmiş krom filmlerin elektriksel iletkenliği üzerindeki önemli etkisi de rapor edilmiştir.

Püskürtülmüş filmlerde yaygın olarak gözlemlendiği gibi, normal insidans altında biriktirilen krom filmlerin elektriksel iletkenliğinin dökme malzemeden çok daha düşük olduğunu görebiliriz. Bu fark genellikle filmlerin sütunlu mikro yapısına atfedilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir