Ekstraksiyon Prosesleri için İyonik Sıvılar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ekstraksiyon Prosesleri için İyonik Sıvılar – Ayırma Teknolojisi – Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi – Kimya Mühendisliği – Ayırma Teknolojisi Ödevleri – Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

14 Aralık 2020 Ayırma Teknolojisi (1) Katı Sıvı Ayırma Teknolojisi - Kimya Mühendisliği - Ayırma Teknolojisi Ödevleri - Kimya Mühendisliği Ödev Yaptırma - Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri Ham Petrol Yorumları Rafineri Prosesleri pdf Tüpraş doğalgaz işleme Tüpraş İzmit Rafinerisi türkiye'deki petrol rafinerileri 0
Polietilen Glikol Kullanan Yöntemler – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Rafineri İle İlgili Ekstraksiyon Prosesleri için İyonik Sıvılar

İyonik sıvılar, kuyulardan ham petrol çıkarılmasından katma değerli ürünlerin elde edilmesine kadar çeşitli petrokimya endüstrisi aşamalarının herhangi bir bölümünde araştırılıyor. Amaç, daha verimli, güvenli ve çevreye zarar vermeyen süreçler elde etmektir. Bu bölümde, iyonik sıvıların rafineri ile ilgili uygulamalarda ekstraksiyon ünitelerini iyileştirmedeki olası rolü ele alınmıştır.

Bu tuzlar, rafinerilerin mevcut ayırma işlemlerini (asfalt giderme, metal giderme, aromatik özütleme, vb.) Veya diğer işlemlere alternatif olarak (kükürt giderme, nitrojen giderme, vb.) İyileştirmek için test edilmektedir.

En son çalışmalar, gelişmiş petrol geri kazanımı için iyonik sıvıların kullanılması olasılığını, örneğin petrol kumlarından bitümün geri kazanımı veya kimyasal yağ geri kazanımında yüzey aktif madde iyonik sıvılarının kullanılması olasılığını düşünmektedir. Çalışmaların çoğu şu anda yalnızca teorik araştırmalardan oluşmaktadır. Ancak doğal gazdan civa giderimi için Hycapure-Hg işleminde olduğu gibi endüstriyel bir gerçeklik haline gelmesi bekleniyor.

Günümüzde dünyanın başlıca enerji kaynakları ham petrol ve doğal gazdır. Ham petrol, farklı kimyasal bileşime ve moleküler yapılara sahip hidrokarbon bileşiklerinin (parafinler, naftenler ve aromatikler) bazı safsızlıklarla (ağırlıkça% 1-5) bir karışımıdır. Kükürt, nitrojen, vanadyum ve nikel gibi bu safsızlıkların çoğu kimyasal olarak hidrokarbon yapılarına bağlıdır. Kum / kil, su ve suda çözünür çinko, krom ve sodyum tuzları gibi diğerleri inorganik malzeme olarak mevcuttur. Doğal gaz, rezervuarı terk ederek diğer ağır hidrokarbon buharlarını içerebilen metandır.

Ham haliyle ham petrol pratik olarak işe yaramaz. Gerçek bir değeri olmadan önce, petrokimya endüstrisinin temeli olan yakıtlar, yağlayıcılar, mumlar, kok, asfalt ve sayısız stok gibi ürünlere işlenmelidir. Petrokimya tesisleri, plastiklerin, yapıştırıcıların, deterjanların, boyaların, gübrelerin ve toplum için diğer birçok faydalı ürünün üretiminde kullanılan binlerce kimyasal bileşiği üretir.

Ham petrolün bileşimi ve safsızlık türleri, maliyetini belirlemede ve kaliteli ürünler elde etmek için petrolün geçirmesi gereken işlemlerin sayısını ve yoğunluğunu belirlemede kilit faktörlerdir. Bu nedenle, farklı ham petrol çıktılarını optimize etmek için rafinerilerde farklı işlemler uygulanır. Rafinaj endüstrisi stratejik olarak önemlidir ancak birçok zorlukla karşı karşıyadır. Sürekli adaptasyon ve iyileştirme gereklidir ve iyonik sıvılar, daha verimli ve çevreye zarar vermeyen süreçler elde etmeye önemli ölçüde yardımcı olabilir.

türkiye’deki petrol rafinerileri
Ham petrol
Ham Petrol Yorumları
Brent Petrol
Petrol rafinasyonu pdf
Rafineri Prosesleri pdf
Tüpraş doğalgaz işleme
Tüpraş İzmit Rafinerisi

Ham Petrol İşleme

Bir kuyudan ham petrolün çıkarılmasından günlük bir ürün elde etmeye kadar birçok aşama geliştirilmiştir.

Aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilirler:

• Keşif: potansiyel petrol sahalarını aramak.
• Upstream: petrol üretimi ve stabilizasyonu. Bu aşama ayrılıkları içerir, sahada, kuyu yakınında, oluşan gazları, suyu ve kiri çıkarmak için rezervuardan gelen ham petrole eşlik eder.
• Midstream: ham petrolün taşınması ve depolanması.
• Rafinaj: ham petrolü dönüştürmek için rafineride gerçekleştirilen sonraki işlemlerpazarlanabilir ürünlere petrol.
• Petrokimya: katma değerli türetilmiş ürünler elde etmek için petrolden kimyasalların (sentez gazı, olefin, aromatik vb.) endüstriyel olarak işlenmesi.

İyonik sıvılar, yukarıda belirtilen tüm aşamalarda ilginç uygulamalar göstermektedir. Şekil 3.1, geleneksel işlemlere alternatif olarak bu sıvı tuzların test edildiği işlemler dahil olmak üzere ham petrol işlemenin basitleştirilmiş bir diyagramını göstermektedir. Kesin bir akış diyagramı olması amaçlanmamıştır; aslında tek bir rafineri planı yoktur.

Arıtma proseslerinin sayısı ve konumu, rafinerinin hammaddesine ve hedeflerine (petrokimya endüstrisi için yakıt veya hammadde elde etme) göre değişir. Bu taslağın amacı, yalnızca iyonik sıvılar üzerinde mevcut araştırmaların odaklandığı faaliyetlerin veya süreçlerin anlaşılmasını kolaylaştırmaktır.

Yağda aşındırıcı tuzların varlığını önlemek için bir tuz giderme işleminden sonra, atmosferik damıtma ham yağı farklı kaynama aralıklarına göre fraksiyonlara ayırır. Nafta, sülfür, nitrojen, oksijen, metaller ve diğer kirletici maddelerin konsantrasyonunu azaltmak için bir katalitik hidrojenasyon sürecine tabi tutulmalıdır.

Hafif nafttan elde edilen C4 veya C5 fraksiyonları, benzin için katkı maddesi olarak ihtiyaç duyulan eterlerin sentezi için kullanılabilir. Ağır nafta durumunda, katalitik reformu, benzin harmanlamasında kullanılan aromatik açıdan zengin bir sıvının üretimine izin verir. Aromatiklerin önceden ekstraksiyonu gereklidir.

Atmosferik damıtmanın daha ağır olan kısmı bir vakumlu damıtma kolonuna gider. Vakumlu bir gaz yağı elde edilir. Ek hafif ürün kaynakları elde etmek için hidrokraking veya katalitik kırma ile işlenebilir.

Bu damıtmanın bir ara fraksiyonu, yağlayıcılar elde etmek için kullanılabilir; yine de önceden birkaç işlem gereklidir: aromatik ve naftenik bileşenlerin ekstraksiyonu, asfalt giderme ve mum ayırma. Vakum kolonunun iki ağır fraksiyonu asfalt ve kok üretiminde kullanılır. Koklaştırma ünitesinden çıkan birkaç fraksiyon, artık fuel oil’i nakliye yakıtlarına dönüştüren ciddi bir termal parçalama işlemiyle de işlenebilir.

Yukarı Yönde Operasyonlarda İyonik Sıvılar

Giderek artan bir şekilde, petrol ürünlerinin arz ve talebi arasında bir dengesizlik oluşmakta ve bu da ulaşılması zor petrolün geri kazanılmasını gerekli kılmaktadır. Teknolojik gelişme, petrol dünyası kaynaklarının daha iyi kullanılmasının karşılaştığı zorluklar açısından önemli bir rol oynamaktadır. İyonik sıvılar, katranlı kumlardan petrolün geri kazanılmasını kolaylaştırabilir veya geleneksel geri kazanım yöntemlerinin uygulanması sırasında tahrikini kaybetmiş rezervuarlardan kalan petrolün geri kazanılmasında kimyasal olarak kullanılabilir.

Yağlı Kumlardan Bitüm Geri Kazanımı

Katranlı kumlar olarak da bilinen petrol kumları, geleneksel petrol rezervlerinin azalmasına yönelik çözümün bir parçasıdır. Bunlar, kum, kil, su ve bitüm adı verilen siyah viskoz hidrokarbon karışımının karmaşık bir karışımıdır. Kanada (Alberta), Venezuela, ABD (Utah) ve Orta Doğu’daki çeşitli ülkelerin mevduatları var; yine de, sadece Kanada’da büyük ölçekli bir ticari katran kumu endüstrisi var. Petrol kumu işleme, madencilik (bazen buhar enjeksiyonuyla desteklenir), bitüm ekstraksiyonu ve rafine edilmeden önce boru hatları ile taşınabilir hale getirmek için daha hafif hidrokarbonlarla seyreltilerek iyileştirilmesini içerir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir