Doku Patolojisi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Doku Patolojisi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Mayıs 2021 Ameliyat sonrası patoloji sonucu Patoloji bölümü Patoloji doku takibi AŞAMALARı Patoloji raporu yorumlama Patoloji sonucu temiz çıkarsa 0
Doku Patolojisi – Laboratuvar Tanı Bilimi – Laboratuvar Ödevleri – Lab Ödevleri – Kimya Mühendisliği – Kimya Ödev Yaptırma Ücretleri

Doku Patolojisinde Kantitatif Yöntemler

Ölçüm uygulaması, gözlemleri objektif, tekrarlanabilir ve güvenilir bir şekilde karşılaştırmak için bir araç sağladığından, bilimsel araştırmanın neredeyse tüm yönlerinin merkezinde yer alır.

Teşhis patolojisi, başlangıcından itibaren, büyük ölçüde doku morfolojisinin mikroskopi ile görsel olarak değerlendirilmesine, hastalığı sınıflandırmak için görsel teşhis ipuçlarının kullanımına ve bu sürecin nasıl gerçekleştirilebileceğini anlatmak için tanımlayıcı, dilsel kriterlerin kullanımına dayanmaktadır.

Histoloji ve sitopatolojide klinik olarak ilgili morfolojik ipuçlarını belirlemede muazzam ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, tanısal patoloji öznel bir süreç olmaya devam etmektedir ve bu, genellikle hem farklı patologlar arasında hem de farklı durumlarda aynı patolog tarafından tanısal sınıflandırmada zayıf tekrarlanabilirlikle sonuçlanmaktadır.

Displazi gibi erken malignitenin derecelendirilmesi böyle bir örnek sağlar. Çalışmalar servikal displazi derecelendirmesinde 0.15, oral displazide 0.27 ve bronş pre-invaziv lezyonlarında 0.55 kadar düşük (kappa) değerler göstermiştir. farklı gözlemciler arasındaki uzlaşmanın bir ölçüsüdür ve 0 (uzlaşma yok) ile 1 (mükemmel uyum) arasında değişir.

Servikal sitolojide,% 2’lik hata oranları 0,46 gibi düşük değerlerle belirtilmiştir ve doku bölümlerinden servikal intraepitelyal neoplazinin derecelendirilmesi vakaların% 36’sına kadar anlaşmazlık göstermiştir.

Bu sonuçlar, morfolojik değişiklikleri çıplak gözle doğru ve tutarlı bir şekilde derecelendirebilmekte var olan zorluğun altını çizmektedir. Bu nedenle, umutsuzca ihtiyaç duyulan nesnelliği, tutarlılığı ve tekrarlanabilirliği sağlayan tanıya yeni yaklaşımları keşfetme fırsatları vardır.

Histolojik ve sitolojik özelliklerin ölçümünün, patolojide tanısal kararlar alma becerimizi önemli ölçüde geliştirebilecek objektif veriler sağlayabileceği uzun zamandır kabul edilmiştir. Patolojide ölçüm, morfometri, kantitatif mikroskopi, kantitatif patoloji, görüntü analizi ve matematiksel morfoloji dahil olmak üzere birçok farklı şey olarak adlandırılmıştır. Patolojide ölçümün bir dizi farklı avantajı vardır.

Çıplak gözle gördüğümüz morfolojik değişiklikleri sayısal terimlerle tanımlamamızı sağlar. Bu bize objektif, tekrarlanabilir ve doku morfolojisindeki değişiklikler hakkında istatistiksel olarak belirli hipotezleri test etmek için kullanılabilen nicel veriler sağlar.

Buna ek olarak, ölçüm çıplak gözle kolayca görülemeyen ince, “alt görsel” özelliklerin algılanmasına olanak tanır. Her iki durumda da ölçüm, morfolojik anormalliklerin objektif yorumlanması ve insan hastalıklarının kantitatif sınıflandırması için paha biçilemez bir araç olabilir.

Patoloji doku takibi AŞAMALARı
Patoloji nedir
patoloji nedir, ne iş yapar
Ameliyat sonrası patoloji sonucu
Patoloji sonucu temiz çıkarsa
Patolojik nedir
Patoloji raporu yorumlama
Patoloji bölümü

Yöntemler

Mikroskopiden kantitatif bilgi elde etmemize izin veren çeşitli yöntemler vardır. Basit doğrusal ölçümler, herhangi bir mikroskobun oküler tüpüne yerleştirilebilen, üzerine mikroskobik bir cetvel veya belirli boyutlarda bir ızgaranın oyulduğu düz bir cam parçası kullanılarak bir göz parçası ızgarası kullanılarak yapılabilir.

Bu, numunenin görüntüsünü kaplar ve kantitatif verileri çıkarmak için kullanılabilir. Basit bir ayarda bu, doğrusal derinlik veya kalınlık mesafelerini ölçmek için kullanılabilir.

Öte yandan stereoloji, görüntüyü kaplayan nokta veya çizgi probları kullanan bir yaklaşımdır. Basit olmasına rağmen, iki boyutlu görüntülerden (yani doku bölümleri) üç boyutlu ölçümleri (örneğin hacim, yüzey alanı, uzunluk) çıkarmak için hala önemli bir değere sahip olan eski ve köklü bir tekniktir.

Bu yöntemler artık patolojik araştırma ve uygulamalarda nadiren uygulanmaktadır. Bunun nedeni, etkisiz olmaları değil, daha ziyade otomasyon ve çok sayıda numunenin analizinin, bilgisayarı patolojide ölçüm için merkezi araç haline getirmesidir.

Bu, uygun yazılımla, doku ve hücre örneklerinin mikroskobik görüntülerinden doğrusal, stereolojik ve daha karmaşık morfolojik parametreleri ölçmekten daha fazla yeteneğe sahip olan standart kişisel bilgisayarların her yerde bulunmasıyla daha da geliştirilmiştir.

Bilgisayarlar

Bilgisayarların tıbbi uygulama ve araştırmanın birçok yönü üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. Patolojide, bilgisayarlar artık patoloji raporu oluşturma, örnek tanımlama ve dijital fotomikroskopi için hasta bilgi sistemleri olarak laboratuvar altyapısının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Bilgisayarlar ayrıca ışık mikroskobunda doku ve hücre ölçümü için ana araç haline geldi. Bir doku veya hücre yapısının profil koordinatları ile sunulduğunda, yazılım, alan, çevre, maksimum çap, minimum çap, şekil faktörü vb. Gibi bu profille ilgili çeşitli ölçümleri çok hızlı bir şekilde hesaplayabilir.

Bu bilgiler elektronik olarak bir veri tabanında saklanabilir ve teşhis gruplarını, farklı prognozlu hastalardan alınan doku örneklerini ve tedaviyi takiben morfolojik değişiklikleri karşılaştırmak için istatistiksel olarak analiz edilebilir. İki tür bilgisayar tabanlı teknik genel olarak tanımlanabilir.

Bilgisayar Destekli İnteraktif Ölçüm

Bu yaklaşım, ölçülecek doku veya hücre yapılarının sınırlarının izlenmesi veya işaretlenmesi için tamamen insan kullanıcısına dayanır. Fare veya daha özel bir dijital kalem ve çizim tableti olabilecek ekli bir çizim cihazına sahip bir bilgisayardan oluşur. Belirli bir nesnenin sınırını izleyerek, x; y koordinatlar sistem tarafından kaydedilir.

Bunlar, boyut ve şeklin özelliklerini ölçmek veya dansitometrik ölçümlerin hesaplanabileceği sınırı tanımlamak için kullanılabilir. Basit fotomikrograflardan, video kamera kullanılarak bilgisayar ekranına aktarılan canlı görüntülerden veya dijital olarak depolanan görüntülerden sınırlar izlenebilir.

Çoğu masaüstü bilgisayar, etkileşimli ölçüm cihazları olarak işlev görecek şekilde kolayca ayarlanabilir. Ölçümü kolaylaştırmak için yazılım ticari olarak mevcuttur. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından geliştirilen ücretsiz yazılım da Scion Imaging’den edinilebilir. Bu nedenle bu yaklaşım ucuzdur, uygulaması kolaydır ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılmıştır.

Patolojide Dijital Görüntüler

Mikroskobik görüntüleri dijital olarak kaydedebilmemiz, çok sayıda görüntüyü uygun ve yönetilebilir bir biçimde elektronik olarak saklama ve ayrıca niceliksel değerlendirme için bu görüntülerden sayısal bilgileri hızla çıkarma becerimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur.

Hareketsiz dijital kameralar, standart bir adaptör kullanılarak bir mikroskoba kolayca takılabilir. Burada kamera, görüntüyü daha sonra işleme ve analiz için bir bilgisayara aktarılan dahili bir hafıza kartına kaydeder.

Alternatif olarak, dijital veya analog video kameralar bir mikroskoba bağlanabilir ve görüntüler, uzman bir görüntü sayısallaştırma kartı aracılığıyla doğrudan bilgisayar tarafından dijitalleştirilebilir. Her iki yaklaşım da işe yarar, ancak özel uygulamalar için deklanşör hızı, kazanç ve renk sıcaklığı gibi kamera ayarlarının kontrolü hayati önem taşır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir