ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (49) – HESAPLAMALI SONUÇLARIN ANALİZİ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (49) – HESAPLAMALI SONUÇLARIN ANALİZİ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

29 Ekim 2020 AHP Vakası ALTERNATİFLER BİR KEZ İKİ VE AYRICA GRUP OLARAK KARŞILAŞTIRILDIĞINDA SIRALAMA ANORMALİTELERİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (49) – HESAPLAMALI SONUÇLARIN ANALİZİ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir? – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma doğru sıralama olduğuna karar vermek ideal mod AHP durumu karar vericinin önceki senaryolar küçük üç alt problemin çözülmesi Ödevcim Online 0
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYE GENEL BİR BAKIŞ (49) – HESAPLAMALI SONUÇLARIN ANALİZİ – Çok Amaçlı Karar Verme Nedir – Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri – Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma

 

Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


Örnek 11-2: İdeal Mod AHP Durumu

Önceki örnekle benzer şekilde, ideal mod AHP durumu en iyi bir örnekle açıklanır. Aşağıdakinin, üç kriter ve üç alternatif AI ‘A2 ve A) ile basit bir problemin karar matrisi olduğunu varsayalım.

Daha önce olduğu gibi, yukarıdaki verilerin de çift yönden karşılaştırmalarla mükemmel tutarlılık gösteren yargı matrislerinden türetildiği varsayılır. İdeal mod AHP yukarıdaki karar matrisine uygulandığında, üç alternatifin “Birleşik Öncelikler” vektörü altında gösterilen öncelik değerlerine sahip olduğu kolayca görülebilir.

Bu nedenle, maksimizasyon durumunda, yukarıdaki birleşik öncelikler, üç alternatifin aşağıdaki gibi sıralandığını gösterir:

  • A2> A3> AI ‘

Örnek 11-1’deki tartışmaya benzer şekilde, sonraki üç alternatifler ikili bir şekilde karşılaştırılır. Yani, asıl sorun, her biri iki alternatife sahip üç küçük soruna bölünmüştür. Bu türden ilk problem (A2 ve A alternatif çiftini dikkate alır) aşağıdaki karar matrisi ile açıklanmıştır.

Şimdi yukarıdaki matristeki sütunlar, AHP ideal modunun öngördüğü şekilde normalize edilmiştir (yani, her vektördeki elemanlar o vektördeki en büyük değere bölünmüştür).

Benzer şekilde, bu tür ikinci problem (Al ve A2 alternatiflerinin çiftini dikkate alan) aşağıdaki karar matrisi ile açıklanmaktadır. Önceki sonuçlar, birlikte ele alındığında, üç alternatifin sıralamasının şu olması gerektiğini göstermektedir:

  • A3> A2> AI

İlk örnekte olduğu gibi, bu sıralama, tüm alternatifler aynı anda düşünüldüğünde elde edilenden farklıdır (yani: A2> A3> AI) Önceki açıklayıcı örnekte olduğu gibi, aşağıdaki ilişkilerin doğru olması gerektiği gözlemlenebilir.  Bu ikili karşılaştırmalar, aşağıdaki ikili karşılaştırma matrisinin kullanılmasına ve ardından ekteki birleşik önceliklere götürür:

Bu birleşik öncelik değerleri (şimdi bire kadar eklenir), üç alternatifin sıralamasının şu olması gerektiğini gösterir: A2> A3> AI ‘Bununla birlikte, önceki matristeki ikili karşılaştırmalar tek tek ele alındığında, türetilmiş sıralama farklı. Yani bu sıralama: A3> A2> AI’dır.

Bu sıralama (tanım gereği), daha küçük üç alt problemin çözülmesinden ve daha sonra kısmi çözümlerin birleştirilmesinden elde edilen sıralamayla aynıdır. Yani, bu durumda, birleştirilmiş ikili matristen türetilen sıralama, daha küçük üç problem dikkate alındığında elde edilen sıralamadan farklıdır. Açıkça, Örnek 11-1’deki durum bu değildi. Önceki sıralama anormallik kategorilerinin yanı sıra, farklı türde bir sıralama anormalliği ortaya çıkabilir ve sonraki bölümde tartışılacaktır.

ALTERNATİFLER BİR KEZ İKİ VE AYRICA GRUP OLARAK KARŞILAŞTIRILDIĞINDA SIRALAMA ANORMALİTELERİ

Önceki tartışmalar, orijinal veya ideal mod AHP kullanıldığında, bazen doğru sıralamanın ne olduğu çok açık olmayabilir. Tüm alternatifler ve karar kriterleri kullanıldığında elde edilen sıralama kabul edilmeli mi? Ya da iki alternatifi (ve tüm kriterleri bir arada) dikkate alan daha küçük problemlerin çözümlerinin birleştirilmesinden elde edilen sıralama kabul edilmeli mi? Birleştirilmiş ikili karşılaştırmalar içeren matris düşünüldüğünde de, önceki iki sıralamadan farklı olan üçüncü bir sıralama elde edilebilir. Yukarıdaki senaryolar orijinal veya ideal mod AHP kullanıldığında mümkündür.

Burada, karar vericinin önceki senaryolarda olduğu gibi sorunlu bir durumla karşılaştığında, nihai sonuçları kabul ederken daha dikkatli olması gerektiği tartışılabilir. Sorunun özelliklerinin yeniden değerlendirilmesi (özellikle yeni karar kriterleri getirilebilirse), daha az belirsiz sonuçlara yol açabilecek daha sağlam verilerle sonuçlanabilir.

Bununla birlikte, önceki bölümlerde tartışılan iki sayısal örneğin gösterdiği gibi, tüm ikili karşılaştırmalar (yani, alternatif çiftlerini tek bir kriter açısından değerlendirenler) mükemmel bir şekilde tutarlı olduğunda bile sonuçsuz sonuçlara ulaşmak mümkündür. Bu örneklerdeki karar matrislerindeki verilerde durumun gerçekte böyle olduğunu hatırlayın. Bu nedenle cevaplanması gereken ilk soru, alternatiflerin doğru sıralamasıdır.

Hangisinin doğru sıralama olduğuna karar vermek açık uçlu bir soru olabilir. Doğru sıralamanın, tüm alternatifler ve karar kriterleri aynı anda değerlendirildiğinde elde edilen sıralama olduğu iddia edilebilir.

Bununla birlikte, daha küçük sorunların çözümlerinin daha güvenilir olduğu da iddia edilebilir, çünkü bunlar daha basit (bir seferde sadece iki alternatif dikkate alınır) karar problemleri içerir. Daha basit sorunların daha güvenilir çözümlere yol açtığı varsayımı kabul edilirse, kabul edilmesi gereken bir sonraki ifade, daha küçük sorunların kısmi sıralamalarının birleştirilmesiyle elde edilen sorunun en güvenilir olanıdır.

Son nedenin yanı sıra, neden daha küçük problemlerden elde edilen sıralamanın, tüm alternatifler tüm kriterler açısından aynı anda düşünüldüğünde elde edilen sıralamadan daha güvenilir olabileceği ikinci bir argüman vardır. Bu bölümün başında ve diğer bölümlerde de bahsedildiği gibi, hem orijinal hem de ideal mod AHP, bir karar probleminde yeni veya mevcut alternatiflerin kopyaları sunulduğunda alternatiflerin sıralaması değişebileceği için sert bir şekilde eleştirilmiştir.  Bu gözlemler, AHP yönteminin geçerliliği ile ilgili bilimsel ve uygulayıcı topluluklarda birçok tartışmalı anlaşmazlığın temelini oluşturdu.

Karar verici, daha küçük sorunların çözümlerini tarayarak elde edilen sıralamayı kabul ettiğinde, önceki anormallikler meydana gelemez. Bu açıkça doğrudur çünkü alternatiflerin sıralaması, o anda iki olarak değerlendirildiklerinde nasıl sıralandıklarına bağlıdır. Yeni alternatifler sunulduğunda, mevcut alternatiflerin karşılaştırılmasının sonuçları, yeni alternatiflerin tanıtılmasından önce aynı kalır.

Bu nedenle, eski alternatiflerin göreceli sıralaması, ek alternatifler getirilmesi sonucunda asla değişmeyecektir.
Bununla birlikte, daha küçük problemlerin bir önceki sekansının yine de aşırı derecede anormalliklere yol açması mümkündür. Daha spesifik olarak, iki alternatifi aynı anda karşılaştırmak için orijinal veya ideal mod AHP kullanıldığında, yeni bir sıralama çelişkisine ulaşmak mümkündür. Bu, aşağıdaki örnekte en iyi şekilde gösterilmiştir.

Örnek 11-3: İdeal Mod AHP Vakası

Önceki açıklayıcı örneklerde olduğu gibi, dört kriterli ve üç alternatifli bir sorun ele alınmıştır. A i j verileri, sürekli aralıktaki [9, 1] gerçek (normalleştirilmemiş) sayılardır. İdeal mod AHP’yi kullandığını varsayalım. AI ve Az alternatifleri önceki iki örnekteki gibi karşılaştırıldığında, şu türetilir: Az> AI. Benzer şekilde, alternatifler AI ve AJ karşılaştırıldığında, daha sonra şunu ortaya çıkardı: AI> AJ. Yani bu ilişkiler, üç alternatifin sıralamasının aşağıdaki gibi olması gerektiğini göstermektedir: Az> Al> A3. Bununla birlikte, iki alternatif A3 ve Az karşılaştırıldığında, elde edilen sıralama şöyledir: A3> Az.


Ödevcim Online, Çok Amaçlı Karar Verme, Çok Amaçlı Karar Verme Nedir, Yöneylem Nedir, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme Analizi Yaptırma, Yöneylem Ödev Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Hesaplama, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi, Çok Amaçlı Karar Verme Ödevi Yaptırma, Çok Amaçlı Karar Verme Yaptırma aramalarınızın sonucu olarak burada. Tüm bölümlerde Çok Amaçlı Karar Verme Danışmanlık, Çok Amaçlı Karar Verme Yardım talepleriniz için akademikodevcim@gmail.com mail adresinden bize ulaşabilir veya sayfanın en altındaki formu doldurup size ulaşmamızı bekleyebilirsiniz.


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir