Algoritmanın Doğruluğu – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Algoritmanın Doğruluğu – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

15 Mayıs 2023 5 tane algoritma örneği Algoritma Türleri 0
Akımı Hesaplamak

Algoritmanın Doğruluğu

Algoritmanın doğruluğu, tam olarak üç (satır 5), iki (satır 7), bir (satır 6) veya sıfır (satır 11) düşük dereceli düğümlerden oluşan farklı üçgen türleri için durum ayrımı kontrol edilerek kol5 tane algoritma örneği,3 tane algoritma örneği,10 tane algoritma örneği,Algoritma Türleri,Algoritma Nedir,9.sınıf algoritma ve akış şeması örnekleri pdf,Algoritma ve PROGRAMLAMA PDF,9.sınıf algoritma örnekleriayca görülebilir.

Zaman karmaşıklığını kanıtlamak için, önce 1, 2 ve 10 numaralı satırların doğrusal zamanda çalışacak şekilde açıkça uygulanabileceğini not ediyoruz. 3. satırda başlayan döngü için gereken sürenin O(m2γ/(γ+1)) cinsinden olduğunu ispatlıyoruz. Satır 4, sabit zamanda kenar varlığı için bir test gerektirir. Bunu yukarıdaki standart yöntem bağlamında tartıştık.

Aşağıdaki 5, 6 ve 7. satırlardaki testler açıkça sabit zamandadır. Sınır, d(v) ≤ mβ’dan sonra gelir. 8. satırın çalışan v∈Vlow 2 süresi 9. satırınkinden daha azdır. 9. satırı bağlamak için bunu göstermeliyiz.

Çok büyük ağları işlemek için doğrusal veya alt doğrusal çalışma süresi istenir. Şimdi rasgele örneklemeyi kullanarak alt doğrusal çalışma süresiyle yaklaşımları nasıl elde edebileceğimizi ana hatlarıyla açıklıyoruz. Daha ayrıntılı bir açıklama bulunabilir.

Xi, tüm i’ler için 0 ≤ Xi ≤ M ile sınırlanan bağımsız gerçek rasgele değişkenler olsun. Örnek sayısını gösteren k ile ve ε bazı hata bağlarıyla, Hoeffding’in sınır durumları.

Grafiğin çalışan bellekte uygun bir veri yapısında olduğunu varsayıyoruz. Spesifik olarak, iki düğüm arasında bir kenarın var olup olmadığını test etmenin sabit zamanda olmasını şart koşuyoruz. Çalışma süresini verirken, hata sınırı ε ve doğruluk olasılığının sabit olduğunu kabul ederiz.

Bir v düğümü için kümeleme katsayısına yaklaşmak için, bağlı olup olmadıklarına ilişkin gerekli sayıda komşu çifti kontrol ederek λ(v)’yi tahmin ederiz. Bu, tüm düğümler için c(v)’ye yaklaşmak için bir O(n)-zaman algoritmasına yol açar.

C(G) grafiği için kümeleme katsayısı benzer şekilde tahmin edilebilir. Kısa bir hesaplama, rastgele bir v düğümü ve ardından her örnek için iki rastgele komşu seçmenin yeterli olduğunu gösterir. Bu, sabit zamanda çalışan bir algoritma verir.

Geçişliliğe yaklaşmak için benzer bir şekilde devam edilebilir, ancak düğümlerin τ(v)’ye karşılık gelen ağırlıklarla seçilmesi gerekir. Bu, O(n) zamanında yapılabilir.

Hata sınırı ε ve doğruluk olasılığının sabit olduğunu düşünün. Daha sonra, her c(v) düğümü için kümeleme katsayılarına ve O(n) zamanındaki T(G) geçişliliğine yaklaşan algoritmalar vardır. Kümeleme katsayısı C(G), O(1)’de zaman içinde tahmin edilebilir.

Ağ Motifleri

Moleküler biyolojide, bir molekülün işlevsel alanına motif denir. Böylece motifler, atomlardan daha yüksek seviyedeki moleküller için yapı taşlarıdır.

Düğümler ve kenarlardan daha yüksek bir seviyede yapı taşları fikrinin ardından ağlar için motifler terimini tanıttı. Bir G ağında küçük alt grafların oluşumlarını sıraladılar. G’de, aynı boyut ve derece dağılımına sahip rastgele bir ağa göre önemli ölçüde daha sık meydana gelen bağlantılı bir alt graf, G’nin motifi olarak adlandırılır.

Yazarlar, biyolojiden (besin ağları, nöronal ağlar, gen düzenlemesi), mühendislikten (elektrik devreleri) ve ayrıca World Wide Web’in bir alanından çeşitli ağları değerlendirdiler. Dört düğüme kadar zayıf bağlı alt grafikleri aradılar ve ağların her biri için farklı motifler keşfettiler.


5 tane algoritma örneği
3 tane algoritma örneği
10 tane algoritma örneği
Algoritma Türleri
Algoritma Nedir
9.sınıf algoritma ve akış şeması örnekleri pdf
Algoritma ve PROGRAMLAMA PDF
9.sınıf algoritma örnekleri


Algoritmik Yönler

K düğümlü bir alt grafiğin oluşumlarını sıralamak için çok temel bir algoritma, k düğümün tüm n olası kombinasyonunu kontrol etmektir. Karşılaştırmanın kendisi, k düğümün k! her adımda tüm potansiyel 2 k kenarların dikkate alındığı adımlar. Bunu yapmak için, alt grafiğin olası otomorfizmalarının sayısı bilinmelidir.

Ne yazık ki orijinal çalışma algoritmayı tanımlamıyor ve “tamamlayıcı materyaller” bu açıdan da çok belirsiz kalıyor. “Ek materyaller”, dikkate alınan ağlardan bazıları ve algoritmanın bir uygulaması yazarın web sitesinden indirilebilir.

Ancak, o program tarafından üretilen yayınlanan sonuçların yanlış olduğu bildirildi. Yönsüz bir grafikteki tüm üçgenleri numaralandırma algoritması 24, asimptotik çalışma süresinde ek maliyetlere yol açmadan üç düğümün yönlendirilmiş ve bağlı alt çizgelerini sayacak şekilde değiştirilebilir.

Üçgen sayma algoritmasının temel fikrinde, bir grafikteki tüm K4’leri O(m 2 ) zamanında saymak için bir γ+1 algoritması elde etmek üzere Kloks, Kratsch ve Müller tarafından geliştirildi.

Burada γ ≤ 2,376 matris çarpım katsayısıdır. Ayrıca, yönlendirilmemiş durum için, zaman içinde en fazla dört düğüm içeren tüm alt çizgeleri sayan bir algoritma türetebildiler.

O(nγ + mγ+1 ). Bunun, çalışma süresinde aynı sınıra uyarken, yönlendirilen duruma genelleştirilip genelleştirilemeyeceği bilinmemektedir.

Ağ İstatistikleri Türleri

Literatürü tarayarak ve önceki örnekleri inceleyerek, iki çift özel nitelikle tanımlanabilen dört temel istatistik türü tanımlanabilir.

Nitelikler sezgisel olarak açık olsa da, ortaya çıkan dört türün resmi bir tanımını veriyoruz. G bir grafik sınıfı (örneğin, (-)ağırlıklı, (-)yönsüz, (-)bağlı vb.), P bir parametre seti ve Y bir değerler seti olsun. Genellikle, örneğin, P, Y = , veya bunların ürünlerine sahibiz. Ayrıca XG, G’de köşelerden, kenarlardan, alt grafiklerden, yollardan vb. oluşabilen, belirtilmemiş bir grafik öğeleri kümesi olabilir.

Global (Tek değerli) İstatistikler

Global (tek değerli) bir γ istatistiği, her bir grafikG∈G’ye bir tekdeğerγG ∈Y atar. Örnekler: Köşe/kenar sayısı, çap, bir grafiğin kümelenme katsayısı, kenar ve köşe bağlantısı.

Küresel Dağıtımlar

Global bir Γ dağılımı, her G ∈ G grafiğine bir ΓG : P → Y haritası atar. Değeri genellikle ΓG(t) ile gösteririz, burada t parametredir. Örneğin, P = global bir dağılım için ΓG, G’deki her bir grafik için değerlerin bir dizisidir (ΓG(0), ΓG(1), …).

Örnekler: giriş/çıkış derecelerinin mutlak/bağıl dağılımı, sekme grafiği.

Yerel (Tek değerli) İstatistikler

Yerel (tek değerli) bir λG istatistiği, belirli bir G ∈ G grafiğinin belirli bir x grafik elemanına tek bir λG(x) ∈ Y değeri atar; burada x bir tepe noktası, bir kenar, bir köşeler veya kenarlar dizisi olabilir, bir alt grafik veya yerel bir grafik öğesi olarak görülebilecek herhangi bir şeydir.

Daha resmi olarak λG : XG → Y, G’deki XG grafik öğeleri kümesinden Y değerleri kümesine bir haritadır.

Örnekler: giriş/çıkış derecesi, ağırlık/kapasite/kenarların uzunluğu, mesafe, bir köşenin kümelenme katsayısı, çeşitli merkezler.

Yerel Dağıtımlar

Yerel bir Λ dağılımı, uygun grafik öğeleri kümesinin kartezyen çarpımından bir ΛG : XG × P → Y haritası ve her bir G ∈ G grafiğine P ila Y arasında bir parametre seti atar. Genel durumda olduğu gibi, ΛG(x, t) t parametresiyle x’teki değer içindir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir