Ağlardaki Aktörler – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

Ödevcim'le ödevleriniz bir adım önde ... - 7 / 24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - İşleriniz Ankara'da Billgatesweb şirketi güvencesiyle yapılmaktadır. 0 (312) 276 75 93 --- @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödev Hazırlama, Proje Hazırlama, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Essay Hazırlama, Çeviri Hazırlama, Analiz Hazırlama, Sunum Hazırlama, Rapor Hazırlama, Çizim Hazırlama, Video Hazırlama, Reaction Paper Hazırlama, Review Paper Hazırlama, Proposal Hazırlama, Öneri Formu Hazırlama, Kod Hazırlama, Akademik Danışmanlık, Akademik Danışmanlık Merkezi, Ödev Danışmanlık, Proje Danışmanlık, Makale Danışmanlık, Tez Danışmanlık, Essay Danışmanlık, Çeviri Danışmanlık, Analiz Danışmanlık, Sunum Danışmanlık, Rapor Danışmanlık, Çizim Danışmanlık, Video Danışmanlık, Reaction Paper Danışmanlık, Review Paper Danışmanlık, Proposal Danışmanlık, Öneri Formu Danışmanlık, Kod Danışmanlık, Formasyon Danışmanlık, Tez Danışmanlık Ücreti, Ödev Yapımı, Proje Yapımı, Makale Yapımı, Tez Yapımı, Essay Yapımı, Essay Yazdırma, Essay Hazırlatma, Essay Hazırlama, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Tez Merkezleri, İzmir Tez Merkezi, Ücretli Tez Danışmanlığı, Akademik Danışmanlık Muğla, Educase Danışmanlık, Proje Tez Danışmanlık, Tez Projesi Hazırlama, Tez Destek, İktisat ödev YAPTIRMA, Üniversite ödev yaptırma, Matlab ödev yaptırma, Parayla matlab ödevi yaptırma, Mühendislik ödev yaptırma, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ağlardaki Aktörler – Bilgisayar Bilimleri Ödevleri – Bilgisayar Bilimleri Ödev Hazırlatma – Bilgisayar Bilimleri Alanında Tez Yazdırma – Bilgisayar Bilimleri Ödev Yaptırma Fiyatları

23 Mart 2023 Aktör Ağ Teorisi Sosyal ağ kuramı 0
Akımı Hesaplamak

Ağlardaki Aktörler

Ağlardaki aktörler genellikle tek başlarına hareket etmezler. Diğer aktörlerle seçici bir ilişki kurma süreciyle gruplar oluştururlar. Gruplar tipik olarak ortak hedefler, ilgi alanları, tercihler veya diğer benzerlikler tarafından kurulur.

Standart örnekler arasında kişisel tanışma ilişkileri, çeşitli sosyal alanlarda işbirlikçi ilişkiler ve pazarlardaki koalisyonlar veya sözleşmeye dayalı ilişkiler yer alır. Bu grupların içindeki uyum, tüm ağın işlevselliğini etkilemelerini sağlar.

Uyumlu grupları keşfetmek, ağ analizinde temel bir özelliktir. Hesaplamalı bir tedavi için, tutarlılığın bazı sezgisel anlamlarını yansıtan resmi kavramlara ihtiyacımız var.

Genel bir düzeyde, aşağıdaki özellikler uyumlu gruplara atfedilmiştir:

– Karşılıklılık: Grup üyeleri, gruba dahil olmak için birbirlerini seçerler. Grafik-teorik anlamda, bu, bitişik oldukları anlamına gelir.
– Kompaktlık: Grup üyeleri, mutlaka bitişik olmasa da, birbirlerine kolayca erişilebilir. Grafik-teorik olarak, bunun iki çeşidi vardır: iyi erişilebilir olmak, kısa mesafelere sahip olmak veya yüksek bağlantıya sahip olmak olarak yorumlanabilir.
– Yoğunluk: Grup üyelerinin birbirleriyle birçok teması vardır. Grafik teorisi açısından, yani grup üyelerinin grup içinde geniş bir mahallesi vardır.
– Ayrılma: Grup üyelerinin grup içinde grup dışından daha fazla kişisi vardır.

Söz konusu ağa bağlı olarak, farklı vurgularla birlikte tutarlılık özelliklerini içeren çeşitli kavramlar kullanılabilir. Yoğunluğun baskın bir özellik olduğu kavramlar özel bir öneme sahiptir.

Yoğunluğun sosyal ağlarda olağanüstü bir önemi vardır. Bir yandan, son araştırmalar, sosyal ağların köşelerde sıralayıcı karışım gösterdiğini, yani yüksek dereceli köşelerin komşularının da yüksek dereceye sahip olma özelliğine sahip olma eğiliminde olduklarını bulmuştur.

Sınıflandırıcı karıştırma, sosyal ağların yüksek yoğunluklu gruplar tarafından yapılandırıldığına dair tipik gözlemin bir ifadesidir. Öte yandan, yüksek yoğunluğun yapışkanlığın diğer özelliklerini ima ettiğini gösteren birkaç matematiksel sonuç vardır.

Örneğin, klasik bir sonuç, bir grubun her bir üyesinin, grubun diğer üyelerinin en az 1 fraksiyonu ile bağları paylaşıyorsa, o zaman k grubu içindeki bağlantı mesafesinin en fazla k olduğunu söyler. Buna benzer sonuçlar bağlantı için de kanıtlanabilir. Ancak burada yoğunluktan bağımlılık, mesafelerde olduğu kadar güçlü değildir.

Bu bölümde, yerel olarak yoğun grupları keşfetmek için hesaplamalı yaklaşımları ve çözümleri inceleyeceğiz. Grafik-teorik bir grup özelliği, yalnızca grupların neden olduğu alt grafikler üzerinde tanımlanabiliyorsa yereldir. Yerellik, grup dışındaki ağı ihmal ettiğinden, yukarıda sözü edilen bağdaşıklığın ayırma karakteristiğine karşılık gelmez.

Aslında, tutarlılığı kapsayacak şekilde tanımlanan çoğu kavramın bir maksimallik durumu vardır. Yani, bir grubun, Π’yi karşılamanın yanı sıra, Π’yi de karşılayan daha büyük bir ağ grubunda yer almamasına ek olarak, bazı Π özelliklerine göre uyumlu olmasını da gerektirirler. Maksimalite yerel değildir.

Kavramları, altında yatan grafik-teorik özelliklerine dayanarak ve ek maksimumluk gereksinimleri olmadan sunuyoruz. Bunun yerine maksimallik, bu kavramlardan türetilen çeşitli hesaplama problemleriyle bağlantılı olarak ortaya çıkar. Bu kavramsal bir kayıp da değildir.


Aktör Teorisi
Sosyal ağ kuramı
Ağ kuramı nedir
Sosyal ağ kuramı
Actor-network theory
Actor-network theory example


Aslında, yerelliğin uyumlu grupların önemli bir gizli yönünü yansıttığını vurgular: grup dışındaki ağ değişiklikleri altında değişmez olmak. İç sağlamlık ve kararlılık, grupların doğasında var olan bir kalitedir. Yerel olmayan yoğunluk kavramları ve ilgili algoritmik problemler ve çözümleri de sunulmaktadır. Sıklıkla kullanılan yerel olmayan kavramların kısa bir listesi de tartışılmaktadır.

Uyumlu bir grubun prototipi kliktir. 1949’da sosyolojiye girişinden bu yana, kombinatoryal optimizasyon ve algoritmalardaki çok sayıda çaba, klikler için hesaplama problemlerini çözmeye de adanmıştır. Bu nedenle, klik problemleri için algoritmaların ve sertlik sonuçlarının ele alınması bu bölümün büyük bir bölümünü de hak ediyor.

Bazı önemli sonuçları ayrıntılı olarak da sunuyoruz. Tartıştığımız diğer tüm kavramlar, klik kavramının gevşetilmiş halidir. Yapısal ve istatistiksel gevşemeler arasında bir ayrım yapıyoruz. Yapısal yoğunlukların bir özelliği, bir grubun tüm üyelerinin grup üyeliği için aynı gereksinimi karşılaması da gerektiğidir.

Bu kavramlar (pleksler, çekirdekler), grup içindeki yapı hakkında güçlü ifadeler kabul eder. Yapısal olarak yoğun gruplar tartışılır. Buna karşılık, bir grubun üyeleri üzerinden ortalama istatistiksel yoğunluklar. Yani, grup üyeliğini tanımlayan özelliğin, yalnızca tüm grup üyeleri üzerinde ortalama (veya beklenti) olarak karşılanması da gerekir.

Genel olarak, istatistiksel olarak yoğun gruplar, grup yapısına ilişkin yalnızca birkaç içgörü ortaya koyar. Ancak, bilgi belirsizliği altında istatistiksel yoğunluklar da uygulanabilir.

Tüm algoritmalar, özel olarak ağırlıklandırılmamış, yönsüz basit grafikler için de sunulmuştur. Çoğunlukla, yönlendirilmiş veya ağırlıklı grafikler için kolaylıkla tercüme edilebilirler. Yeni fikirlere ihtiyaç duyulan bazı istisnai durumlarda bunlardan da açıkça bahsediyoruz.

Bir kliğin yapısal özellikleri çok güçlüdür. Gerçek dünya ortamlarında, büyük klikler bu nedenle nadiren gözlemlenebilir olmalıdır. Ünlü teoremi, tüm ağın boyutuna göre belirli boyutlardaki kliklerin garantili varlığı için kesin yeterli koşullar da verir.

Bu teoremin acil bir sonucu, kesinlikle büyük bir kliğe sahip olmak için bir ağın kendisinin yoğun olması gerektiğidir. Bununla birlikte, sosyal ağlar genellikle seyrek olduğundan, bir kliğin varlığına dair önsel bir kanıtımız yok. Klikleri belirlemek algoritmik bir görev haline de gelir. Aşağıda göreceğimiz gibi, bir ağda belirli büyüklükte bir kliğin olduğunu bilsek bile makul bir süre içinde yerini tespit edemeyeceğimize dikkat edin.

Maksimal klikler bir grafikte de her zaman mevcuttur. Aslında, birçoğu vardır ve örtüşme eğilimindedirler, yani genel olarak, U1 ̸= U2’yi ve U1 ∩ U2’yi tatmin eden maksimal U1 ve U2 kliklerinin mevcut olması durumu olabilir ve U1 ∩ U2 boş değildir. Bir başka klasik sonuç, maksimal kliklerin sayısının sıkı bir tahminini vermesi nedeniyle de ilgilidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir