Çözünürlük Sistemleri

Kümülatif Risk – Meta-Analiz Ödevleri – Meta-Analiz Alanında Tez Yaptırma – Meta-Analiz Tez Yaptırma Ücretleri

Kümülatif Risk Çalışmalar en kesinden en az kesine doğru sıralanmıştır (kabaca en büyükten en küçüğe doğru tekabül etmektedir). Analizdeki en büyük 18 çalışma ile, en baştan başlayarak kümülatif nispi risk 1,15’tir. (daha küçük) çalışmanın daha eklenmesiyle nokta tahmini sağa kayar ve göreceli risk 1.20’dir. Bu nedenle, göreceli risk tahminimiz arttı. Bununla birlikte, kilit nokta, analizi…
Devamı


30 Ocak 2022 0