• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Devlet Demiryolları Müdürlüğü -Devlet Planlama Teşkilatı
  • Devlet Su İşleri
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  • İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri
  • İl Orman ve Su İşleri Müdürlükleri
  • İl Özel İdareleri
  • İl ve İlçe Belediyeleri
  • İller Bankası
  • Karayolları Genel Müdürlüğü
  • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
  • Özel Sektörde Orta ve Büyük Ölçekli Endüstriyel Tesislerde ve Fabrikalar
  • Sağlık Bakanlığı
  • Sanayi Bölge Müdürlükleri gibi kamu kurumları
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
  • TÜBİTAK
  • Türkiye İstatistik Kurumu
  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  • Ulaştırma Bakanlığı